Universiteit Leiden

nl en

Criminologie en Veiligheidsbeleid (MSc)

Criminologie en Veiligheidsbeleid is een uitdagende masteropleiding aan de gerenommeerde Rechtenfaculteit van de Universiteit Leiden. Deze studie richt zich op veiligheidsproblematiek in de samenleving en het ontwikkelen van effectief en legitiem beleid om deze problematiek aan te pakken. Daarbij hanteren wij een multidisciplinair perspectief. Met ingang van collegejaar 2021-2022 is deze master gevestigd in Den Haag en wordt twee derde van de vakken aangeboden in Den Haag.

Masja van Meeteren

Universitair Hoofddocent Criminologie

Masja van Meeteren

"Hoe we kunnen werken aan een betere en veiligere samenleving?"

"Je leert in deze master je wetenschappelijke kennis toe te passen op het veiligheidsbeleid van organisaties en bedrijven. Denk aan het beleid van het Openbaar Ministerie maar ook aan het veiligheidsbeleid van bedrijven of vluchthavens. In deze kleinschalige master kom je heel concreet in aanraking met de praktijk. We gaan veel op werkbezoek en je maakt een concreet veiligheidbeleidsplan en er zijn veel gastcolleges."

Alex Vermunt

Alumnus, Information Security Officer

Alex Vermunt

"Het werk van een Information Security Officer is divers en uitdagend, maar nooit té uitdagend dankzij de uitstekende master Criminologie en Veiligheidsbeleid aan de Universiteit Leiden."

"Een incident met een medewerker die vertrouwelijke informatie gelekt heeft. Drie medewerkers die te maken krijgen met ransomware na het klikken op een phishingmail. De directie die nog voor het einde van de week een risicoanalyse wil op het gebied van veelvoorkomende cyberdreigingen. Het werk van een Information Security Officer is divers en uitdagend, maar nooit té uitdagend dankzij de uitstekende master Criminologie en Veiligheidsbeleid aan de Universiteit Leiden.

Het uiteenlopende curriculum aan vakken heeft mij goed voorbereid op de dagelijkse praktijk. De inzichten in wereldwijde governance en ontwikkelingen op het gebied van veiligheidszorg die ik heb opgedaan tijdens Risk, Security and the Rule of Law bieden ook in het bedrijfsleven belangrijke uitgangspunten voor bepaalde strategische keuzes. Daarnaast hebben ook grote bedrijven baat bij goed geformuleerd, concreet veiligheidsbeleid, een vaardigheid die belicht wordt tijdens het vak Veiligheidsbeleid.

Dat de master goed aansluit op zowel het bedrijfsleven als overheidsfuncties blijkt wel uit de verschillende praktijkopdrachten en stagemogelijkheden die er zijn. De praktijkopdrachten tijdens het vak Handhavingsstrategieën werden in mijn jaar uitgevoerd bij onder andere de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit, de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid en een aantal andere instanties. Daarnaast biedt de Universiteit Leiden je de vrijheid om je masterscriptie en bijbehorende stage zelf in te vullen zolang dit relevant is voor je studie. Zelf ben ik het bedrijfsleven binnengetreden, waar ik binnen dé technologische marktleider van Nederland onderzoek heb gedaan naar phishing.

Om dan afsluitend weer terug te komen op mijn huidige werk als Information Security Officer: ik was hier niet gekomen zonder mijn master. De inzichten die je opdoet tijdens de master blijken van onschatbare waarde voor grote bedrijven, aangezien je een unieke manier van denken hebt als criminoloog van de Universiteit Leiden. De keuze om voor deze master te gaan na mijn bachelor is mij dan ook zeker niet in de koude kleren gaan zitten!"

Waarom koos Jelmar de master Criminologie en Veiligheidsbeleid?

Vanwege de gekozen cookie-instellingen kunnen we deze video hier niet tonen.

Bekijk de video op de oorspronkelijke website of

Actueel en passend beleid

Criminaliteit, onveiligheid en overlast komt in alle grote en kleine steden in Nederland voor. Het is de taak van nationale en lokale overheden om te zorgen voor een veilige samenleving. Hiervoor ontwikkelen en implementeren zij beleid. Veiligheidsbeleid kent in deze tijd een sterke dynamiek. Nieuwe regelgeving en innovatieve handhavingsstrategieën volgen elkaar in hoog tempo op. Met deze studie ben je op de hoogte van de meest actuele ontwikkelingen. Je bestudeert interessante vraagstukken, zoals: Een veiliger Nederland, hoe realiseer je dat eigenlijk? Wie is verantwoordelijk voor het ontwikkelen van veiligheidsbeleid? Hoe ga je om met conflicterende belangen van beleids- en handhavingsorganisaties? En welke initiatieven om criminaliteit en overlast tegen te gaan zijn werkelijk effectief? Welke nieuwe normen van anti-overheidsprotest en radicalisering zien we in de hedendaagse samenleving? Hoe kunnen gemeentes beleid maken om mensenhandel tegen te gaan?

Den Haag

De master Criminologie en Veiligheidsbeleid heeft ook een deel van haar onderwijs in Den Haag en zit zo dicht bij de relevante partijen in het veiligheidsdomein. Deze studie richt zich op de veiligheidsproblematiek in de samenleving en het ontwikkelen van effectief en legitiem beleid om deze problematiek aan te pakken.

Criminologie en Veiligheidsbeleid volgens prof. Van Meeteren

Vanwege de gekozen cookie-instellingen kunnen we deze video hier niet tonen.

Bekijk de video op de oorspronkelijke website of

Uiteenlopende perspectieven

Binnen de master Criminologie en Veiligheidsbeleid worden diverse perspectieven gecombineerd, zoals de criminologie, (stads)sociologie, bestuurskunde en rechtswetenschappen. Vanuit deze verschillende perspectieven maak je kennis met een breed scala aan onderwerpen binnen het veiligheidsbeleid, van uitgaansgeweld tot onveiligheidsgevoelens en van milieufraude tot drugscriminaliteit.

Waarom deze studie?

Studenten kiezen voor deze master vanwege het persoonlijke en kleinschalige karakter. Ook het praktijkgerichte karakter spreekt studenten aan. Bovendien zit je met deze studie middenin de actualiteit en heb je een uitstekende uitgangspositie om een uitdagende baan te vinden. Zie ook het onderdeel na je studie.

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie.