Universiteit Leiden

nl en
Wiskunde - Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen - Universiteit Leiden

Wiskunde (BSc)

Toelatingseisen

Je wordt rechtstreeks toegelaten tot de bacheloropleiding Wiskunde als je in het bezit bent van een:

  • Nederlands vwo-diploma met profiel Natuur en Techniek, of een
  • vwo-diploma met een van de andere profielen met aanvullend wiskunde B.

Ook een propedeuse van de hbo-Lerarenopleiding Wiskunde of van de hbo-opleiding Toegepaste Wiskunde, geeft toegang tot het eerste jaar van de bacheloropleiding. In dat geval moet er wel een toelatingsverzoek worden ingediend.

Het vak wiskunde D is niet verplicht.

Heb je een ander diploma/profiel behaald, dan moet je altijd een officieel verzoek tot toelating indienen. Hiervoor meld je je eerst aan voor de opleiding in Studielink. Daarna ontvang je een link naar het online toelatingsportaal van de Universiteit Leiden en dien je daar je toelatingsverzoek in. 

Je kan ook (eerst) contact opnemen met de voorlichtingscommissie voor meer informatie, en om alvast de eventuele deficiënties te bespreken.

De opleiding Wiskunde is een Nederlandstalige opleiding. Dit betekent dat de colleges en werkgroepen in het Nederlands zijn. Een goede Nederlandse taalvaardigheid is dus vereist.

Let op: veel van het lesmateriaal, zoals studieboeken en artikelen, zijn in het Engels. In de praktijk blijkt het gebruik van de Engelse taal in het studiemateriaal voor bijna niemand een belemmering te zijn. Je went er snel genoeg aan.

We verwachten van studenten dat ze een gewone laptop met Windows meebrengen (of Linux voor sommige opleidingen). Een chromebook, iPad of tablet voldoet dus niet. MacOS kan in de meeste gevallen ook volstaan (met Parallels voor Windows geïnstalleerd), maar mogelijk worden niet alle gespecialiseerde applicaties ondersteund en is er mogelijk minder ondersteuning en support beschikbaar.

Laptop-profiel:

  • Compatibel met Windows 11 – 64-bits (of Linux voor sommige opleidingen)
  • Processor/CPU – modern, middelgroot bereik
  • Geheugen/RAM – 8 GB, indien mogelijk 16 GB
  • Opslag – 512 GB, indien mogelijk 1 TB

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie.