Universiteit Leiden

nl en
Wiskunde - Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen - Universiteit Leiden

Wiskunde (BSc)

Over de opleiding

Tijdens je eerste en tweede jaar werk je aan een stevig fundament in de wiskunde. In het derde jaar en in de master is er veel keuzeruimte om vakken te kiezen in de fundamentele en toegepaste wiskunde.

Opbouw van de bacheloropleiding

In het eerste jaar (de propedeuse) maak je kennis met verschillende vakgebieden binnen de wiskunde zoals analyse, algebra, kansrekening en optimalisering. Ook volg je een keuzevak wiskunde of een keuzevak bij een andere studie. Als je alle vakken van het eerste jaar hebt afgerond heb je bij elkaar 60 EC (studiepunten) behaald.

In het tweede jaar is een vijfde van het aantal studiepunten (12 EC) te behalen met keuzevakken wiskunde. Het overige deel bestaat uit verplichte vakken, die je wiskundebasis verder versterken. De vakken in Leiden verdiepen zich zowel in de fundamentele als de toegepaste kant van de wiskunde. 

In het derde jaar heb je 42 EC (van de 60) aan keuzeruimte om je te verbreden of te verdiepen. Een deel van deze keuzeruimte (30 EC) mag je gebruiken voor een minor, maar je mag ook alle 42 EC besteden aan wiskundevakken. Je sluit de opleiding af met een zelfstandig onderzoeksproject in de fundamentele of de toegepaste wiskunde, waarover je een bachelorscriptie schrijft. 

Bekijk alle vakken in de studiegids.

Rosa Schwarz

Wat vindt Rosa van de studie?

Rosa Schwarz

‘De brede vakken in het eerste jaar leggen de basis, daarna ga je meer de diepte in en kun je zelf kiezen welke vakken je gaat doen. Dat vind ik leuk, interessant en uitdagend. In mijn vrije keuzeruimte in het derde jaar heb ik een minor gedaan bij Griekse en Latijnse taal en cultuur. Afwisseling en verbreding zijn voor mij heel belangrijk.’

Frank den Hollander

Wat is volgens docent Frank den Hollander de kracht van deze opleiding?

Frank den Hollander

‘De kracht van Wiskunde in Leiden vind ik de laagdrempeligheid. Het contact tussen docent en student is heel direct. Docenten zijn gemakkelijk te benaderen en de onderlinge sfeer is goed.’

Onderwijsvormen

Per week heb je rond de 20 contacturen, ongeveer gelijk verdeeld over hoor- en werkcolleges. Daarnaast besteed je wekelijks ongeveer 20 uur aan zelfstudie met het maken van opdrachten en het voorbereiden van colleges.

Gedreven docenten presenteren de leerstof en verbinden die met de actualiteit en eigen onderzoek. Van jou wordt verwacht dat je deze colleges voorbereidt door de opgegeven literatuur te bestuderen.

Kleine groepen gaan onder leiding van ouderejaarsstudenten en promovendi in op de stof van het hoorcollege. Tijdens de werkgroepen werk je zelf onder begeleiding aan opgaven.

Thuis werk je aan opdrachten die kunnen meetellen voor het eindcijfer van het vak.

Als je een dubbele bachelor doet, moet je uitgaan van ongeveer 30%-40% extra studiebelasting in het eerste en derde jaar en zo'n 40-60% in het tweede jaar.

Studiebegeleiding

Om je te helpen je studie succesvol en vlot te doorlopen biedt de Universiteit Leiden begeleiding en advies aan. Zowel op inhoudelijk gebied als op het gebied van bijvoorbeeld persoonlijke ontwikkeling zijn er verschillende mensen en afdelingen bij de Universiteit Leiden die je daarbij kunnen helpen. De studieadviseur of studiecoördinator van jouw opleiding is de deskundige op het gebied van je studie en eventuele problemen, zoals studievertraging, planning, examenregelingen, etc.

Alles over begeleiding en advies

Wij maken gebruik van cookies. Lees de voorwaarden