Universiteit Leiden

nl en
Wiskunde - Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen - Universiteit Leiden

Wiskunde (BSc)

Extra uitdaging

Heb je een brede interesse en wil je extra uitdaging? Kies dan een dubbele propedeuse of dubbele bachelor van Wiskunde met Informatica, Natuurkunde of Sterrenkunde. Ook kun je aan het honoursprogramma deelnemen.

Dubbele Bachelor

Als je het aankunt, kun je kiezen voor een dubbele bètastudie. De volgende combinaties zijn mogelijk met Wiskunde:

Waarom een dubbele bachelor?
Meerdere studies volgen, betekent science studeren in de breedte en in de diepte. Het betekent ook een persoonlijke invulling geven aan je studie(s): werken op een boeiend grensvlak tussen vakgebieden, op onderwerpen die jou fascineren en inspireren.

Studiebelasting
Alle combinaties zijn in het eerste jaar roostertechnisch op elkaar afgestemd. Vanwege de raakvlakken tussen de opleidingen onderling, zul je met een combinatie een extra studiebelasting krijgen van zo’n 30-40% in het eerste en derde jaar, en zo’n 40-60% in het tweede jaar. Je ontvangt na afronding van een dubbele bachelor twee bachelordiploma’s en je hebt daarmee toegang tot de masteropleidingen van beide studierichtingen die je hebt afgerond. 

Dubbele propedeuse
Misschien is een dubbele studie een te grote stap ineens, maar vind je het wel aantrekkelijk om je breed te ontwikkelen in je eerste jaar, de propedeuse. Je kunt dan het propedeuseprogramma van een dubbele bachelor volgen. Je kiest aan het eind van je eerste jaar welke bacheloropleiding(en) je afmaakt. Een standaard studiejaar bedraagt 60 EC (1 EC = 28 studiebelastingsuren). Bij een dubbele bachelor krijg je per jaar dus meer ECTS dan de standaard 60 studiepunten. Zie figuur hieronder.

Honours College

Kun en wil jij meer naast je bachelorstudie doen? En lijkt het je wel wat om al je talenten te ontwikkelen? Dat kan in het Honours College van de Universiteit Leiden. Met het Honours College biedt de Universiteit Leiden jou als bachelorstudent een extra mogelijkheid om meer uit jezelf te halen. Het stimulerende en vernieuwende onderwijsprogramma van 30 EC is dan ook speciaal ontwikkeld voor enthousiaste en nieuwsgierige studenten. Zo word je meer uitgedaagd en leer je over de grenzen van je eigen studie heen te kijken. Je krijgt college in kleinere groepen met veel persoonlijke aandacht en komt in contact met studenten van andere studies. Hierdoor bouw je een schat aan vaardigheden op en groei je op zowel persoonlijk als academisch vlak.
Lees meer over het Honours College

Honours College Bèta & Life Science
Als student kun je aan het Honours College Bèta & Life Science meedoen, maar je mag ook deelnemen aan de trajecten van andere faculteiten.
Dit traject biedt je zowel inhoudelijk als persoonlijk een extra uitdaging naast jouw studie. Het programma bestaat onder meer uit lezingen, werkgroep bijeenkomsten en colleges met gastdocenten waaruit je onder begeleiding van een persoonlijke coach een keuze maakt. Het programma wordt verder ingevuld met een onderzoeksproject in een laboratorium van het Leidsch Universitair Medisch Centrum of de Faculteit voor Wis- en Natuurwetenschappen, een stage in het Bio Science Park of het volgen van extra verdiepende cursussen uit een andere studie.

  • Locatie: Leiden
  • Voertaal: Nederlands
  • Toegankelijk voor studenten van de bètaopleidingen en biomedische wetenschappen en bèta-georiënteerde studenten Archeologie, Psychologie en Geneeskunde

Bachelor Honours Classes

Naast je bachelorstudie kun je aan de Universiteit Leiden Bachelor Honours Classes volgen. Honours Classes zijn vakken over complexe wetenschappelijke en maatschappelijke onderwerpen en over vaardigheden . In deze vakken werk je samen met ongeveer 20 studenten van verschillende studies en universiteiten, waaronder ook internationale studenten. Je leert onderwerpen te benaderen vanuit verschillende vakgebieden en culturen. Lees meer over Bachelor Honours Classes.

Wij maken gebruik van cookies. Lees de voorwaarden