Universiteit Leiden

nl en
Wiskunde - Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen - Universiteit Leiden

Wiskunde (BSc)

Extra uitdaging

Heb je een brede interesse en wil je extra uitdaging? Kies dan een dubbele propedeuse of dubbele bachelor van Wiskunde met Informatica, Natuurkunde of Sterrenkunde. Ook kun je zoveel extra keuzevakken doen als je aankunt, en bieden we een honoursprogramma aan.

Dubbele Bachelor

Als je het aankunt, kun je kiezen voor een dubbele bètastudie. De volgende combinaties zijn mogelijk met Wiskunde:

Waarom een dubbele bachelor?
Meerdere studies volgen, betekent studeren in de breedte en in de diepte. Het betekent ook een persoonlijke invulling geven aan je studie(s): werken op een boeiend grensvlak tussen vakgebieden, op onderwerpen die jou fascineren en inspireren.

Studiebelasting
Alle combinaties zijn in het eerste jaar roostertechnisch op elkaar afgestemd. Vanwege de raakvlakken tussen de opleidingen onderling, zul je met een combinatie een extra studiebelasting krijgen van zo’n 30-40% in het eerste en derde jaar, en zo’n 40-60% in het tweede jaar. Je ontvangt na afronding van een dubbele bachelor twee bachelordiploma’s en je hebt daarmee toegang tot de masteropleidingen van beide studierichtingen die je hebt afgerond. 

Dubbele propedeuse
Misschien is een dubbele studie een te grote stap ineens, maar vind je het wel aantrekkelijk om je breed te ontwikkelen in je eerste jaar, de propedeuse. Je kunt dan het propedeuseprogramma van een dubbele bachelor volgen. Je kiest aan het eind van je eerste jaar welke bacheloropleiding(en) je afmaakt. Een standaard studiejaar bedraagt 60 EC (1 EC = 28 studiebelastingsuren). Bij een dubbele bachelor krijg je per jaar dus meer ECTS dan de standaard 60 studiepunten. Zie de figuur hieronder.

Extra keuzevakken

Bij het kiezen van keuzevakken, is het altijd mogelijk om meer keuzevakken te kiezen dan verplicht. Zo kun je zelf nog meer uitdaging aanbrengen in jouw studieprogramma.

Bachelor Honoursonderwijs

Voor nieuwsgierige en gemotiveerde bachelorstudenten organiseert de Honours Academy van de Universiteit Leiden verschillende vormen van extracurriculair onderwijs, variërend van langlopende programma’s tot kortdurende vakken.

Honours College

Heb jij interesse in een extra uitdaging naast je studie? Neem dan deel aan het Honours College. Je volgt een traject van 30 EC om je kennis en vaardigheden verder te verbreden en te verdiepen, bij je eigen of een andere faculteit. Het onderwijs is kleinschalig, met volop keuzemogelijkheden. Je ontmoet studenten uit andere disciplines en leert om over de grenzen van je eigen vakgebied heen te kijken.

Bachelor Honours Classes

Lijkt het jou leuk om een vak te volgen dat buiten jouw comfortzone ligt? Bachelor Honours Classes (5 EC) zijn uitdagende vakken ter verbreding naast je reguliere studie, met veel ruimte voor persoonlijke aandacht. Voor Honours College-studenten is het volgen van een Bachelor Honours Class onderdeel van hun programma, maar ook als niet-honoursstudent ben je van harte welkom om je aan te melden.

LDE Bachelor Honours Programme Sustainability

Wil jij jouw kennis op het gebied van duurzaamheid verder ontwikkelen? Doe mee met het LDE Bachelor Honours Programme Sustainability (15 EC), een eenjarig interdisciplinair traject waaraan je als tweede- of derdejaars bachelorstudent kunt deelnemen. Je doet relevante kennis op, ontwikkelt vaardigheden en gaat aan de slag met actuele duurzaamheidsuitdagingen. Dit programma is een samenwerking tussen de Universiteit Leiden, de TU Delft en de Erasmus Universiteit Rotterdam (LDE). Studenten van alle drie de universiteiten kunnen deelnemen.

Master Honours Classes & Challenges

Sommige projectmatige vakken van de Master Honours Classes & Challenges zijn ook beschikbaar voor vergevorderde bachelorstudenten. In kleine interdisciplinaire teams ga je aan de slag met de uitdaging van een partnerorganisatie. 

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie.