Universiteit Leiden

nl en
Wiskunde - Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen - Universiteit Leiden

Wiskunde (BSc)

Extra uitdaging

Heb je een brede interesse en wil je extra uitdaging? Kies dan een dubbele propedeuse of dubbele bachelor van Wiskunde met Informatica, Natuurkunde of Sterrenkunde. Ook kun je zoveel extra keuzevakken doen als je aankunt, en bieden we een honoursprogramma aan.

Dubbele Bachelor

Als je het aankunt, kun je kiezen voor een dubbele bètastudie. De volgende combinaties zijn mogelijk met Wiskunde:

Waarom een dubbele bachelor?
Meerdere studies volgen, betekent studeren in de breedte en in de diepte. Het betekent ook een persoonlijke invulling geven aan je studie(s): werken op een boeiend grensvlak tussen vakgebieden, op onderwerpen die jou fascineren en inspireren.

Studiebelasting
Alle combinaties zijn in het eerste jaar roostertechnisch op elkaar afgestemd. Vanwege de raakvlakken tussen de opleidingen onderling, zul je met een combinatie een extra studiebelasting krijgen van zo’n 30-40% in het eerste en derde jaar, en zo’n 40-60% in het tweede jaar. Je ontvangt na afronding van een dubbele bachelor twee bachelordiploma’s en je hebt daarmee toegang tot de masteropleidingen van beide studierichtingen die je hebt afgerond. 

Dubbele propedeuse
Misschien is een dubbele studie een te grote stap ineens, maar vind je het wel aantrekkelijk om je breed te ontwikkelen in je eerste jaar, de propedeuse. Je kunt dan het propedeuseprogramma van een dubbele bachelor volgen. Je kiest aan het eind van je eerste jaar welke bacheloropleiding(en) je afmaakt. Een standaard studiejaar bedraagt 60 EC (1 EC = 28 studiebelastingsuren). Bij een dubbele bachelor krijg je per jaar dus meer ECTS dan de standaard 60 studiepunten. Zie de figuur hieronder.

Extra keuzevakken

Bij het kiezen van keuzevakken, is het altijd mogelijk om meer keuzevakken te kiezen dan verplicht. Zo kun je zelf nog meer uitdaging aanbrengen in jouw studieprogramma.

Honours College

Bij het Honours College volg je extra onderwijs naast je reguliere studie. Samen met andere nieuwsgierige studenten word je uitgedaagd om over de grenzen van je eigen studie heen te kijken. Je krijgt college in kleine groepen met veel persoonlijke aandacht en komt in contact met studenten van allerlei studies. Vaak is er ook ruimte om onderzoek, of een stage, te doen. Zo ontwikkel je een schat aan vaardigheden en groei je zowel op persoonlijk als academisch vlak. Lees meer over de verschillende (facultaire) trajecten van het Honours College.

Bachelor Honours Classes

Honours Classes zijn vakken die je naast je bachelor kunt volgen en over complexe wetenschappelijke en maatschappelijke onderwerpen gaan. In deze vakken leer je nieuwe vaardigheden en werk je samen met ongeveer 20 studenten van verschillende studies en universiteiten, waaronder ook internationale studenten. Je leert onderwerpen te benaderen vanuit verschillende vakgebieden en culturen. Lees meer over Bachelor Honours Classes.

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie.