Universiteit Leiden

nl en

Rechtsgeleerdheid - Economie (LLB)

Vind je het lastig om een studie te kiezen? Onze faculteit heeft die keuze iets makkelijker gemaakt, want je kunt nu twee studies combineren: Recht én Economie. Als je voor deze driejarige bacheloropleiding kiest, bestaat je opleiding voor 70% uit Recht en voor 30% uit Economie.

Marlou Timmerman

Alumna

Marlou Timmerman

"Toen ik mijn studiekeuze moest maken had ik belangstelling voor recht én economie, dus ik had die keuze snel gemaakt: de afstudeerrichting Recht en Economie. Ik heb de afstudeerrichting met veel plezier gevolgd. Ik vond het interessant om actuele maatschappelijke vraagstukken niet alleen vanuit juridisch perspectief, maar ook vanuit andere perspectieven - waaronder natuurlijk het economisch perspectief - te benaderen. Het economisch onderwijs is kleinschalig, interactief en persoonlijk. Tijdens de werkcolleges werd niet alleen aandacht besteed aan de studiestof, maar werd ook intensief geoefend met vaardigheden, zoals spreek- en schrijfvaardigheid, die onmisbaar zijn voor een jurist. Tijdens mijn twee masteropleidingen heb ik daar veel aan gehad en ook nu ik werkzaam ben in de advocatuur komen die vaardigheden weer terug."

Koen Caminada

Prof.dr. C.L.J. Caminada

Koen Caminada

"Veel juridische problemen vragen om een bredere blik. Je hebt als het ware ook een economische bril nodig waardoor je naar situaties kunt kijken. Of het nu gaat over Europa en de euro, het toezicht op banken, het sociale leenstelsel voor studenten, pensioenhervormingen of de zo lang uitgestelde maar noodzakelijke aanpassingen van het belastingstelsel: je kunt de actuele problemen rondom deze thema’s alleen oplossen als je juridische en economische kennis combineert."

Waarom Recht en Economie studeren?

Bij de afstudeerrichting Recht en Economie volg je een ruim samengesteld pakket met economische vakken, waarbij veel aandacht wordt besteed aan praktische economische vraagstukken en aan economisch beleid. Als je de opleiding Recht en Economie hebt afgerond, kun je kiezen uit een van de juridische masteropleidingen. En behaal je je master en je civiel effect, dan heb je toegang tot de toga-beroepen zoals rechter, advocaat en officier van Justitie (OM). Vanzelfsprekend zullen je mogelijkheden op de arbeidsmarkt duidelijk worden vergroot als je zowel op juridisch als op economisch gebied goed uit de voeten kan. De opleiding Recht en Economie is namelijk breed, maatschappelijk relevant en heel concreet.

Vanwege de gekozen cookie-instellingen kunnen we deze video hier niet tonen.

Bekijk de video op de oorspronkelijke website of

Waarom Recht en Economie aan de Universiteit Leiden?

De afstudeerrichting Recht en Economie biedt de mogelijkheid om een rechtenstudie te combineren met een fors aantal uiteenlopende en op elkaar afgestemde economische vakken. Het hoofdprogramma vormt ongeveer 70% van de opleiding en bestaat uit vakken uit de bacheloropleiding Rechtsgeleerdheid. Daarnaast wordt ongeveer 30% van de tijd besteed aan het programma Economie, dat speciaal is afgestemd op rechtenstudenten. Het geheel vormt een driejarige bacheloropleiding en stelt je na een sucsesvolle afronding in staat om vraagstukken vanuit zowel een juridisch als economisch kader te benaderen.

Een goede jurist zal zich tevens willen en moeten verdiepen in het economische reilen en zeilen van de samenleving. De economische vakken bevatten een evenwichtige combinatie van analytische en maatschappelijk georiënteerde onderdelen, met veel aandacht voor actuele economisch-politieke vraagstukken. Enkele voorbeelden van vragen die aan de orde komen: hoe kunnen kosten en baten van rechtsregels (civiel of straf) in kaart worden gebracht? In welke mate reageren burgers op pakkans en boete? Wat zijn de voor- en nadelen van de Europese economische integratie? Wat zijn de gevolgen van hervormingen in de sociale zekerheid? Hoe kan het beste worden ingespeeld op de vergrijzing van de bevolking?

De belangrijkste redenen om te kiezen voor Recht en Economie aan de Universiteit Leiden: 

  • Je leert bij de opleiding Rechtsgeleerdheid alles over nationaal, Europees en internationaal recht van inspirerende docenten die vaak zelf werken als rechter, advocaat, notaris of (bedrijfs)jurist.
  • Door deze combinatie met extra economische kennis ben je multidisciplinair en onderscheidend op de arbeidsmarkt. 
  • Je kunt je studie verbreden door bijvoorbeeld een vreemde taal te leren, stage te lopen bij de beste juridische partners van de faculteit of deel te nemen aan een internationaal uitwisselingsprogramma.
  • Onze excellente voorzieningen, zoals de Moot Court-zaal, de juridische bibliotheek en ons ijzersterke internationale netwerk, staan ook tot jouw beschikking.

Lees meer redenen om Recht en Economie te studeren aan de Universiteit Leiden.

Past Recht en Economie bij jou?

Heb jij belangstelling voor mensen en economisch-politieke vraagstukken? Wil jij je naast je juridische opleiding verdiepen in de algemene economie en actuele economische vraagstukken? Ben je nieuwsgierig en analytisch en kun je goed redeneren? Dan is Recht en Economie waarschijnlijk iets voor jou. Als jurist probeer je op een creatieve manier, binnen het rechtssysteem, de beste oplossing te vinden. Gevoel voor taal, zelfdiscipline, een kritische houding en doorzettingsvermogen komen daarbij goed van pas. Veel maatschappelijke vraagstukken moeten echter ook vanuit een economische invalshoek worden bekeken. Een goede jurist zal zich dan ook willen en moeten verdiepen in het economische reilen en zeilen van de samenleving.

Bekijk de toelatings- en aanmeldingseisen voor Recht en Economie.

Vanwege de gekozen cookie-instellingen kunnen we deze video hier niet tonen.

Bekijk de video op de oorspronkelijke website of

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie.