Universiteit Leiden

nl en

Rechtsgeleerdheid - Economie (LLB)

Vind je het lastig om een studie te kiezen? Onze faculteit heeft die keuze iets makkelijker gemaakt, want je kunt nu twee studies combineren: Recht én Economie. Als je voor deze driejarige bacheloropleiding kiest, bestaat je opleiding voor 70% uit Recht en voor 30% uit Economie.

Bij de afstudeerrichting Recht en Economie* volg je een ruim samengesteld pakket met economische vakken, waarbij veel aandacht wordt besteed aan praktische economische vraagstukken en aan economisch beleid. Zo worden je mogelijkheden op de arbeidsmarkt duidelijk vergroot. De opleiding Recht en Economie is breed, maatschappelijk relevant en heel concreet.

Marlou Timmerman

Alumna

Marlou Timmerman

"Toen ik mijn studiekeuze moest maken had ik belangstelling voor recht én economie, dus ik had die keuze snel gemaakt: de afstudeerrichting Recht en Economie."

"Ik heb de afstudeerrichting met veel plezier gevolgd. Ik vond het interessant om actuele maatschappelijke vraagstukken niet alleen vanuit juridisch perspectief, maar ook vanuit andere perspectieven - waaronder natuurlijk het economisch perspectief - te benaderen. Het economisch onderwijs is kleinschalig, interactief en persoonlijk. Tijdens de werkcolleges werd niet alleen aandacht besteed aan de studiestof, maar werd ook intensief geoefend met vaardigheden, zoals spreek- en schrijfvaardigheid, die onmisbaar zijn voor een jurist. Tijdens mijn twee masteropleidingen heb ik daar veel aan gehad en ook nu ik werkzaam ben in de advocatuur komen die vaardigheden weer terug."

Koen Caminada

Prof.dr. C.L.J. Caminada

Koen Caminada

"Veel juridische problemen vragen om een bredere blik. Je hebt als het ware ook een economische bril nodig waardoor je naar situaties kunt kijken."

"Of het nu gaat over Europa en de euro, het toezicht op banken, het sociale leenstelsel voor studenten, pensioenhervormingen of de zo lang uitgestelde maar noodzakelijke aanpassingen van het belastingstelsel: je kunt de actuele problemen rondom deze thema’s alleen oplossen als je juridische en economische kennis combineert."

Vanwege de gekozen cookie-instellingen kunnen we deze video hier niet tonen.

Bekijk de video op de oorspronkelijke website of

Aanvullend op de bovenstaande video bekijk je hier de volledige en meest recente toelatings- en aanmeldingseisen voor Recht en Economie.

Waarom de bachelor Rechtsgeleerdheid en Economie?

  1. Je volgt een unieke combinatie van rechten en economie en krijgt zo een specifieke skillset;
  2. Onderwijs vindt plaats in kleine groepen en je hebt veel interactief onderwijs, met meer groepsopdrachten en projecten;
  3. Veel maatschappelijke verdieping: je leert actuele thema’s te analyseren analyseren op een juridische en economische manier.

Rechtsgeleerdheid en economie past bij jou als…

  1. Je belangstelling hebt voor mensen en nadenkt over economisch-politieke vraagstukken;
  2. Je nieuwsgierig en analytisch bent;
  3. Je een kritische houding hebt en gevoel voor taal.

Bekijk de toelatings- en aanmeldingseisen voor Recht en Economie.

Afstudeerrichtingen worden minoren vanaf september 2025. 

Als gevolg hiervan krijgen de huidige afstudeerrichtingen een andere vorm. De vakken van de afstudeerrichtingen veranderen in minoren. Een minor is een half jaar (30 studiepunten) van de bacheloropleiding in het 3e jaar. Wat betekent dit als je start in september 2024? Dan behoor je tot de laatste groep die start in het huidige curriculum en straks in dit profiel (afstudeerrichting) afstudeert. Je kunt deze bacheloropleiding in maximaal 4 jaar afronden. Vragen hierover? Mail of chat met onze student ambassadeurs.  
 

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie.