Universiteit Leiden

nl en

Rechtsgeleerdheid - Economie (LLB)

Arbeidsmarkt

Vrijwel iedereen met een bachelordiploma Rechtsgeleerdheid op zak volgt hierna een juridische master. Kijk bij de masterspecialisatie van jouw keuze voor gedetailleerde informatie over kansen op de arbeidsmarkt.

Waar werkt een jurist?

Na een afgeronde master kun je aan het werk als jurist. Door het volgen van de afstudeerrichting Recht en Economie (en aansluitend de masteropleiding Rechtsgeleerdheid) ben je niet alleen deskundig op het gebied van het recht, maar is ook grondige kennis opgedaan van de algemene economie. Vanzelfsprekend zullen je mogelijkheden op de arbeidsmarkt duidelijk worden vergroot als je zowel op juridisch als op economisch gebied goed uit de voeten kan.

De werkzaamheden hangen natuurlijk samen met de functie. Veel afgestudeerde studenten gaan werken in een traditioneel juridisch beroep. Zij vinden bijvoorbeeld een baan bij de rechterlijke macht, bij het Openbaar Ministerie, bij juridische adviesbureaus, in de advocatuur, in het bedrijfsleven of in het notariaat. Een ander groot deel van de juristen komt terecht bij de overheid, non-profit organisaties, de journalistiek of in de politiek. Denk verder ook aan functies als beleidsmedewerker bij een ministerie of het Europees Parlement, gemeentesecretaris of (medewerker van een) Tweede Kamerlid. In het bedrijfsleven werken afgestudeerden o.a. als bedrijfsjurist, secretaris van een grote vennootschap of als zelfstandig ondernemer. In Nederland, maar in toenemende mate over de hele wereld.

Afgestudeerde Recht en Economie studenten zijn bijvoorbeeld terechtgekomen bij De Nederlandsche Bank, het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Schadefonds Geweldsmisdrijven, Nationale Nederlanden, BarentsKrans, de Rechtbank Den Haag, Autoriteit FinanciĆ«le Markten, Autoriteit Consument en Markt, Ahold en Deloitte. De afstudeerrichting speelt dus wel degelijk een rol wanneer je wilt werken bij onder meer een bank, ministerie of verzekeringsmaatschappij.

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie.