Universiteit Leiden

nl en

Rechtsgeleerdheid - Economie (LLB)

Studieprogramma

Uit de omschrijvingen van de economische vakken blijkt dat deze elk jaar voortbouwen op eerder onderwijs. Er is sprake van een toenemende moeilijkheidsgraad / verdieping.

De kracht van de afstudeerrichting ligt deels in de samenhang met de vakken van Rechtsgeleerdheid, maar ligt bovenal besloten in het multidisciplinaire karakter van de combinatie. De bedoeling van een afstudeerrichting is dat studenten zich verdiepen in een tweede wetenschappelijke discipline. Die interdisciplinaire aanpak naar Angelsaksisch model (hoofd- en bijstudie) neemt niet weg dat de Afdeling Economie de afstudeerrichting Economie toch nadrukkelijk heeft willen positioneren in samenhang met de opleiding Rechtsgeleerdheid. De hoofdstudie Rechtsgeleerdheid omvat een studielast van 130 EC. De bijstudie Economie omvat 50 EC. Hierna kan je doorklikken naar alle vakken om een indruk te krijgen van de inhoud van het studieprogramma.

 

Rechten

Economie

Jaar 1

LLP

Oriëntatievak Recht en Economie

 

Inleiding Recht

 

 

Beginselen van de Democratische Rechtsstaat

 

 

Inleiding Burgerlijk Recht

 

 

Inleiding Strafrecht

 

 

Inleiding Internationaal Publiekrecht

 

 

Inleiding Europees Recht

 

 

Inleiding Bestuursrecht

 

 

Romeins Recht

 

 

Belastingrecht

 

 

Methoden en Technieken van de Rechtswetenschap

 

 

 

 

Jaar 2

Onderneming en recht

Economie in hoofdlijnen

 

Bestuursrecht

Marktwerkingsvraagstukken

 

Europees Recht

 

 

Moot Court

 

 

Materieel Strafrecht

 

 

Verbintenissenrecht

 

 

Staatsrecht

 

 

 

 

Jaar 3

Goederenrecht

Trade and Finance in the Global Economy

 

Burgerlijk procesrecht

Openbare Financiën

 

Arbeidsrecht óf Personen-, familie- en erfrecht

Sociale Zekerheid

 

Rechtsfilosofie I

Rechtseconomie t.b.v. Recht en Economie

 

Public International Law

Hervorming van Sociale Regelgeving

 

 

Economic Policy in the EU

 

 

Bachelorscriptie: Recht en Economie

Wij maken gebruik van cookies. Lees de voorwaarden