Universiteit Leiden

nl en

Rechtsgeleerdheid - Economie (LLB)

Na je studie

De meeste studenten die de bachelor Recht en Economie hebben afgerond volgen daarna nog een master. Hierna komen ze terecht bij juridische organisaties, ministeries, kantoren en bedrijven. In Nederland, maar steeds vaker ook daar buiten.

Wat weet je en wat kun je na je bachelordiploma

Je hebt een brede basiskennis en je kunt je uitstekend schriftelijk en mondeling uitdrukken. Dat maakt je inzetbaar in tal van beroepen. Om volwaardig jurist te worden en toegelaten te worden tot de zogenaamde togaberoepen (rechter, advocaat of officier van justitie) moet je na je bachelor ook een juridische master afronden.

Toekomstperspectief

Veel studenten vervolgen hun studie met een master. Je toekomst kun je dan ook niet los zien van een afgeronde masteropleiding. In Leiden kun je kiezen uit de juridische master met negen specialisaties en de master Jeugdrecht. Specialisaties waarbij je een voordeel kan hebben van je economische kennis zijn European Law, Public International Law, Ondernemingsrecht en Financieel Recht, maar het is natuurlijk ook mogelijk om voor een van de andere masteropleidingen te kiezen. Door het volgen van deze afstudeerrichting (en aansluitend de masteropleiding Rechtsgeleerdheid) ben je niet alleen deskundig op het gebied van het recht, maar is ook grondige kennis opgedaan van de algemene economie. Dit betekent dat je - naast de 'klassieke' juridische beroepen, zoals rechter, advocaat of officier van justitie - extra mogelijkheden op de arbeidsmarkt hebt. De combinatie Recht en Economie vormt een goede voorbereiding voor een loopbaan bij bijvoorbeeld het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, banken of verzekeringsmaatschappijen. Maar er is ook veel vraag naar breder opgeleide juristen in de politiek, bij de politie, (internationale) bedrijven, non-profitorganisaties en andere overheidsinstellingen.

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie.