Universiteit Leiden

nl en

Griekse en Latijnse taal en cultuur (BA)

Toelatingseisen

Wil je de bacheloropleiding Griekse en Latijnse taal en cultuur volgen aan de Universiteit Leiden? Controleer dan allereerst wat de toelatingseisen zijn van de opleiding:

Om toegelaten te worden tot de bacheloropleiding moet je in het bezit zijn van een:

  • Nederlands VWO diploma waarvan onderdeel heeft uitgemaakt het examen Grieks en/of het examen Latijn zonder verdere eisen aan je profiel,
  • Een propedeuse- of einddiploma van een Nederlandse HBO instelling (let op onderstaande taaleisen),
  • Propedeuse- of einddiploma van een Nederlandse universitaire opleiding (let op onderstaande taaleisen).

Taaleisen

Wie in beide klassieke talen (Grieks en Latijn) géén eindexamen VWO heeft afgelegd, dient een vervangende toets af te leggen op het niveau van het VWO-eindexamen in één van die twee talen.

Ik heb een ander diploma

Heb jij een ander (buitenlands) diploma behaald? Dan moet je een verzoek tot toelating indienen bij het Admissions Office van de Universiteit Leiden. Meer informatie vind je op de pagina aanmeldprocedure. Let op: dit geldt ook voor aanstaande studenten met een:

  • International Baccalaureate. (De Universiteit Leiden beschouwt een International Baccalaureate diploma aangevuld met Dutch B higher niveau als vergelijkbaar met een Nederlands vwo-diploma.
  • European Baccalaureate.
  • Vwo-diploma behaald op Bonaire, Sint-Eustatius en Saba voor 10-10-2010.
  • Vwo-diploma behaald op Aruba, Sint-Maarten, Curaçao of in Suriname.  (De Universiteit Leiden beschouwt  vwo-diploma’s van aanstaande studenten, behaald op Aruba, Sint-Maarten en Curaçao als vergelijkbaar met een vwo-diploma behaald in Nederland. Je moet wel een toelatingsverzoek indienen zodat vastgesteld kan worden of het diploma daadwerkelijk behaald is.)
  • Heb je elders je diploma behaald? Kijk dan naar de lijst met de veelvoorkomende niet-Nederlandse diploma's die voldoen aan de toelatingseisen.

Colloquium doctum

Voldoe je niet aan de toelatingseisen en ben je 21 jaar of ouder op de dag dat de opleiding begint? Dan kun je een toelatingsverzoek indienen voor het colloquium doctum.

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie.