Universiteit Leiden

nl en

Griekse en Latijnse taal en cultuur (BA)

Arbeidsmarkt

En dan ga je als afgestudeerd classicus aan de slag! Zou je graag lesgeven of coachen? Hou je ervan om te onderzoeken? Of wil je schrijven en redigeren? Onze alumni Griekse en Latijnse taal en cultuur vinden werk waar ze al deze taken in de praktijk uitvoeren.

Deze vaardigheden helpen je vooruit

Met een diploma Griekse en Latijnse taal en cultuur beschik je niet alleen over veel kennis en inzicht van de klassieke oudheid, maar ook over academische vaardigheden die goed van pas komen op de arbeidsmarkt. Denk aan vaardigheden zoals zelfstandig werken, prioriteiten stellen, zelfreflectie, en jezelf kunnen motiveren. Doe je ook nog relevante werk- of bestuurservaring op tijdens je studie? Dan vind je nog sneller die baan van je dromen.

Uit onderzoek blijkt dat van onze oud BA-studenten 100% binnen twee maanden werk vindt en 92% daarvan vindt direct een baan op hbo- of universitair niveau.

Felix Huygen

Alumnus

Felix Huygen

"Als eindredacteur van opiniemaandblad HP/De Tijd redigeer ik artikelen. Ik zorg dat de tekst lekker wegleest en begrijpelijk is, dat de structuur helder is, de feiten kloppen, dat er geen taal- en stijlfouten in staan. Verder bedenk ik koppen, bijschriften en introstukjes. Nauwkeurig kijken naar teksten is een vaardigheid die ik heb opgedaan tijdens mijn studie. En niet alleen het talige aspect, maar ook het analytisch denken komt terug in mijn dagelijks werk. Je maakt tijdens de studie kennis met vele culturen en taalverschijnselen. Zonder kennis van de historische en maatschappelijke context waarbinnen een tekst tot stand gekomen is, kun je een tekst niet doorgronden. Deze kennis komt nog dagelijks van pas."

Adriaan Rademaker

Docent

Adriaan Rademaker

"Veel studenten gaan het onderwijs in en de afgelopen jaren was er een groot tekort aan leraren. Er waren tijden dat veel studenten tijdens de studie al voor de klas stonden. De markt is nu wat rustiger, maar ik denk dat je met een lesbevoegdheid nog steeds zonder problemen aan een baan komt."

"Dankzij je algemene academische vaardigheden kun je bijvoorbeeld ook bij uitgeverijen of de overheid terechtkomen. Een aantal studenten kiest voor een academische loopbaan en gaat zelf onderzoek doen."

Antje Wessels

Docent

Antje Wessels

"Met deze studie heb je ook veel andere mogelijkheden dan het onderwijs of onderzoek in gaan. Zo zijn er alumni die in het management van Siemens of McKinsey terecht zijn gekomen. Ook werkt een afgestudeerde op het ministerie van OCW en weer een andere alumnus werkt bij een financiële holding. Bij Griekse en Latijnse taal en cultuur doe je niet alleen zeer veel kennis op, je leert ook hoe je met een tekst omgaat, hoe je verdere informatie opspoort en hoe je kritische vragen kunt stellen."

Waar kom je na je studie terecht?

Met een studie Griekse en Latijnse taal en cultuur ben je voor verschillende werkgevers interessant. Je kunt bijvoorbeeld goed aan de slag in het onderwijs, het onderzoek of bij de overheid.

Sectoren waar onze alumni werkzaam zijn:

  • 75 % Onderwijs
  • 17 % Onderzoek
  • 8 % Overheid en semioverheid

Bron: Arbeidsmarktonderzoek 2020 onder afgestudeerden Griekse en Latijnse taal en cultuur 2016 t/m 2019. Career Service Geesteswetenschappen.

Organisaties waar onze oud-studenten een baan hebben gevonden:

  • Gymnasia en scholengemeenschappen overal in het land
  • Rijkstrainee op ministeries
  • University of Cambridge
  • Consultancybureaus 
  • Advocatuur 
  • Veilinghuis voor oude boeken 
  • Wetenschappelijke uitgeverijen zoals Brill 

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie.