Universiteit Leiden

nl en

Griekse en Latijnse taal en cultuur (BA)

Over de opleiding

In de opleiding Griekse en Latijnse taal en cultuur leer je het Grieks en Latijn optimaal te beheersen. Je ontwikkelt inzicht in de wijsbegeerte, geschiedenis en literatuur van de klassieke tijd en leert antieke thema’s herkennen in moderne schilderkunst en literatuur.

Opbouw van de bacheloropleiding

In het eerste jaar ga je hard aan de slag om je beheersing en vertaalvaardigheid van het Latijn en Grieks te oefenen: je verrijkt je woordenschat, traint je leesvaardigheid en verkent de Griekse en Latijnse grammatica tot in de finesses. Daarna staat steeds een bepaalde auteur of een bepaald genre centraal. Tijdens deze colleges wordt je taalvaardigheid natuurlijk verder ontwikkeld, maar je concentreert je voornamelijk op de interpretatie van de Griekse en Latijnse literatuur. Je maakt kennis met taalkundige, literaire en cultuurhistorische aspecten van de teksten die je leest.

In het tweede jaar maak je kennis met meer auteurs, genres en periodes uit de Griekse en Latijnse literaire geschiedenis. Je verdiept je verder in de geschiedenis, filosofie en taalkunde. Ook krijg je in dit jaar een inleiding in bronnen en materiële cultuur van de oudheid. Een deel van je vakken kies je zelf in de keuzeruimte. Zo stippel je zelf je optimale weg door je studie uit. 

In het derde jaar kies je twee vakgebieden waarin je werkcolleges gaat volgen: in elk geval één bij Grieks of Latijn. Naast je hoofdstudie heb je keuzeruimte die je op verschillende manieren kunt benutten. Als laatste onderdeel van je bacheloropleiding schrijf je een eindwerkstuk, waarvoor je onderzoek doet naar een zelfgekozen onderwerp. De academische vaardigheden die je voor dit onderzoek nodig hebt, oefen je al vanaf het begin van je studie.

Voorbeelden van afstudeeronderwerpen

  • De Cycloop, zijn naam en zijn rol in de Odyssee
  • Drama queen Dido. Boek IV van Vergilius' Aeneïs beschouwd als Griekse tragedie
  • De draak op het Forum Romanum. Een christelijke interpretatie van Vestaals gedachtegoed

Farida Batenburg

Eerstejaarsstudent Griekse en Latijnse Taal en Cultuur

Farida Batenburg

"Alle colleges zijn enorm interessant. Ik moet wel oppassen dat ik het niet onderschat. Vooral het tweede semester was best zwaar, met enorm veel zelfstudie. Het speelt wel mee dat ik nog thuis woon, daardoor ben ik veel tijd kwijt aan heen-en-weerreizen."

"De opleiding blinkt uit in sfeer. Als we in een werkgroep zitten is het gewoon heel leuk en gezellig hoe we met een tekst omgaan. Het is een kleine, knusse opleiding. Natuurlijk gelden er regels, maar door de kleinschaligheid is er misschien ook wat meer flexibiliteit. En iedereen kent elkaar, dus dat geeft een heel vertrouwd gevoel. Je docenten weten wie je bent, en als je ze mailt met een vraag dan helpen ze je snel."

Christoph Pieper

Docent Griekse en Latijnse taal en cultuur

Christoph Pieper

"Mijn liefde voor de Latijnse poëzie van de 15e eeuw ontstond tijdens mijn studie in Duitsland en Italië. Hierover ging mijn promotieonderzoek. In de bachelorcolleges houd ik me echter met name bezig met de oudheid, met Cicero als speerpunt; maar ook de Romeinse liefdeselegie en de late oudheid liggen mij na aan het hart."

Onderwijsvormen

Als student Griekse en Latijnse taal en cultuur studeer je in principe 40 uur per week. Een volle werkweek dus! Je besteedt ongeveer 15 uur per week aan colleges, werkgroepen en tentamens. De rest van de studieweek bereid je die zelfstandig voor.

In hoorcolleges zet de docent de grote lijnen uit en licht de studiestof nader toe. In werkcolleges diep je onderwerpen verder uit en bespreek je oefeningen en opdrachten. Ook houd je mondelinge presentaties. Bij de meeste colleges zijn de groepen klein; je kunt altijd vragen stellen.

Studiebegeleiding

Een mentor of tutor helpt je samen met een groepje eerstejaarsstudenten op weg in je studie. In de mentorgroep oefen je academische vaardigheden: van correcte literatuurverwijzingen tot het schrijven van een wetenschappelijk betoog.

De studiecoördinator van de opleiding helpt je met zaken als keuzemogelijkheden, studieproblemen, studievertraging en studiestaking.

Ook buiten je studie kun je terecht voor ondersteuning, bijvoorbeeld bij de studentendecaan of – psycholoog. Heb je een functiebeperking? Fenestra Disability Centre staat voor je klaar met speciale regelingen, advies en een luisterend oor.

Wij maken gebruik van cookies. Lees de voorwaarden