Universiteit Leiden

nl en

Griekse en Latijnse taal en cultuur (BA)

Jouw toekomst

Dít kun je er later mee: Een kijkje in de toekomst na de studie Griekse en Latijnse taal en cultuur

Jessy Rensink

‘En wat kun je daar dan later mee? Kun je met een studie Grieks en Latijn wel een baan krijgen? Als je GLTC studeert kun je toch alleen docent worden?’ Dit zijn allemaal vragen die studiekiezers en hun ouders mij (studentambassadeur van (o.a.) Griekse en Latijnse taal en cultuur) vaak stellen op Open Dagen en andere voorlichtingsmomenten. Vragen die dus erg leven bij studiekiezers, maar ook vragen die een aantal vooroordelen bevatten die misschien niet helemaal terecht zijn. Daarom leek het nuttig hier een artikeltje over te schrijven, waarin ik onderzoek wat het antwoord is op de gestelde vragen, en of de vragen eigenlijk wel terecht zijn. Voor dit artikel heb ik een aantal alumni van de opleiding GLTC gesproken die zeer verschillende carrièrepaden bewandelen, om naar hun verhaal en hun visie op deze zaken te vragen.

Student Jessy Rensink kreeg vaak de vraag wat je later met de studie GLTC kan doen, dus ging ze op onderzoek uit.

Uit deze gesprekken kwamen in eerste instantie een aantal skills naar voren die je krijgt bij GLTC waar iedereen het over eens was. Natuurlijk als eerste het talige aspect: door een goed inzicht te krijgen in de Griekse en Latijnse taal, wordt het begrijpen van andere talen een stuk makkelijker, en schrijven, lezen en spreken classici makkelijk. Dit talige aspect speelt zich eigenlijk af op twee niveaus. Aan de ene kant leer je bij GLTC om een tekst in detail te bekijken: je leert om soms maar op basis van één letter een andere betekenis te construeren. Aan de andere kant benader je teksten ook in hun geheel: je leert na te denken over de betekenis van een verhaal, er vragen over te stellen en het te plaatsen in zijn tijd. De studie is echter groter dan alleen de taal en literatuur: ook geschiedenis, filosofie, materiële cultuur enz. hebben een plek in de studie. De studenten worden op deze manier breed opgeleid, maar met een goed oog voor detail en een groot probleemoplossend vermogen, dat de alumni goed van pas komt in alle verschillende hoeken van het carrièreveld.

De cijfers

Dat deze skills hun vruchten afwerpen, blijkt uit de cijfers. Leiden Universiteit onderzoekt altijd goed waar haar alumni terechtkomen en de laatste cijfers (die gaan over de laatste drie jaren) laten zien dat 100% van de oud-BA studenten binnen 2 maanden na afstuderen werk vindt. Weer 92% daarvan vindt werk op hbo- of universitair niveau. Alleen al hieraan is te zien dat studenten bij GLTC makkelijk aan de bak komen, en dat de vraag of je überhaupt wel een baan kan krijgen, niet erg aan de orde is.

Dan is de volgende vraag natuurlijk waar al deze alumni precies terechtkomen. Het onderzoek van de universiteit laat zien dat 75% van de alumni het onderwijs ingaat, 17% het onderzoek en 8% in overheid en semi-overheid. Het aandeel dat het onderwijs ingaat is dus onmiskenbaar groot. Het idee dat je na een studie GLTC alleen docent kan worden lijkt dus wel een beetje gegrond in deze cijfers. Toch zou ik hier wat kanttekeningen bij willen plaatsen. Ten eerste is het onderwijs niet alleen lesgeven op een middelbare school; zo is het schrijven van lesmethodes of in het bestuur van een school werken ook ‘onderwijs’.

Wist je dat?
De alumni van GLTC op zeer verschillende plekken terechtkomen? Hier volgt een kleine greep uit beroepen van onze alumni: kunstredacteur, software engineer, acteur, conrector, advocaat, rijkstrainee, schrijver, vertaler, en nog veel meer…

Verschillende kanten van het werkveld

Ten tweede betekent het feit dat veel mensen na een studie in de klassieken het onderwijs ingaan niet dat dit voor iedereen zo 'moet' zijn. Zo sprak ik Karlijn, die nu werkt op de Nederlandse ambassade in België. Tijdens haar studie merkte ze al dat ze graag veel dingen naast haar studie deed; zo ging ze geregeld naar het buitenland, liep stages en werkte. Hierdoor kwam ze erachter dat de actuele, veranderlijke wereld van de politiek en diplomatie goed bij haar past. Karlijn is van mening, en laat ook zelf zien dat eigenlijk alles mogelijk is met de studie GLTC, maar dat de verantwoordelijkheid daarvoor ligt bij de student: haar advies is dan ook om tijdens je studie al na te denken over wat je zou willen doen, en stages te lopen of baantjes te zoeken die je hierin waardevolle ervaring geven.

Ook sprak ik Guus van Loon. Na zijn bachelor GLTC behaald te hebben, heeft hij een master Oude Geschiedenis gedaan in Utrecht. Daarna heeft hij onder anderen bijles gegeven op middelbare scholen en als freelancer bij een uitgeverij gewerkt, om uiteindelijk een PhD te gaan doen in Wenen, gericht op Arabische papyri. Hij zit er goed op zijn plek, vindt het werk leuk en merkt nog steeds veel van de voordelen van zijn studie GLTC. Niet alleen de inhoudelijke aspecten die ik al eerder noemde, maar ook het feit dat je als classicus best uniek bent, heeft hij gemerkt: niet veel mensen hebben klassieke talen gestudeerd, dus wanneer je dat wel hebt, valt je CV hoe dan ook op bij werkgevers.

Voor de klas

Op open dagen kom ik vaak in gesprek met studiekiezers die me vertellen: ‘Ik wil graag GLTC studeren, maar ik wil geen docent worden’. Daarop durf ik met zekerheid te zeggen: dat hoeft ook niet. Zoals we hebben gezien kun je als classicus alle kanten op, als je je daar voor inzet. Toch zou ik deze studiekiezers ook aanraden er nog eens goed over na te denken. Zoals ik van Marijke Breeuwsma, docent klassieke talen, leerde, kan het docentschap namelijk heel mooi zijn. Marijke vertelde me hoe ze tijdens haar studie absoluut geen les wilde geven. Ze heeft wel haar lesbevoegdheid behaald, omdat de zekerheid een baan te kunnen krijgen wel heel fijn is (er is altijd veel vraag naar docenten Grieks en Latijn, dus deze bevoegdheid werkt nog steeds bijna als baangarantie). Marijke begon een soort van per ongeluk met lesgeven, en kwam erachter dat het vak haar toch erg goed ligt, en dat het ook nog eens heel mooi is. Zo is het vak niet alleen inhoudelijk interessant en waardevol, maar kun je dit als docent overdragen op je leerlingen, die op hun beurt de charme van het vak kunnen ontdekken. Daarbij zorgt het telkens bestuderen van de oudheid er bij Marijke voor dat ze elke keer opnieuw die oudheid ontdekt en er nieuwe dingen van leert. Haar advies is dan ook om studie in de klassieken te zien als een investering in een intellectueel leven, en waar je dat brengt, ligt aan jezelf.

Focus

Als laatste sprak ik hoogleraar Grieks Casper de Jonge, die in die positie een goed beeld heeft van wat studenten zoal leren en gaan doen. Zo ziet hij dat de studenten op zeer uiteenlopende, maar zeker ook passende plekken terechtkomen. Een advies van hem om dit te bereiken baseert hij op wat hij veel ziet bij studenten, maar ook op zijn eigen ervaring: namelijk dat studenten vaak de neiging hebben om naast hun studie vele andere zaken te ondernemen: dubbele studies, extra vakken, verenigingen en sport. Allemaal natuurlijk ontzettend waardevol, maar de Jonge meent dat het op een gegeven moment toch goed is, als je bij één van die zaken de meeste potentie of passie voelt, daar focus op te gaan leggen. Dat kan natuurlijk je studie zelf zijn, zoals Casper de Jonge zelf heeft gedaan door het onderzoek in te gaan, of op de manier van Karlijn: door haar studietijd te vormen naar haar wens om in een diplomatieke omgeving terecht te komen.

Een laatste woord van advies

Aan de hand van deze interviews kunnen we naar mijn idee stellen dat bestaande vooroordelen over de baankansen na een studie klassieke talen eigenlijk niet erg van belang zijn. We hebben gezien dat bijna alle alumni op passende, en uiteenlopende plekken terechtkomen. Ja, veel mensen worden docent, maar dit is vooral een winst! Het is een prachtig beroep en er is veel vraag naar, wat er voor zorgt dat je na je studie GLTC grote kans hebt om een baan te vinden. Toch is een laatste advies, dat alle geïnterviewden afzonderlijk gaven: ga Grieks en Latijn studeren omdat je het leuk vindt. Kies je studie niet op basis van wat je er later mee denkt te kunnen doen. Als je GLTC studeert omdat dit bij je past, zul je ontdekken dat er heel veel mogelijkheden voor je zijn. Probeer je ogen open te houden voor deze mogelijkheden en er is een grote kans dat je op een plek terechtkomt die goed bij je past.

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie.