Universiteit Leiden

nl en

Wilco van Dijk

Hoogleraar Economische Psychologie en haar toepassingen

Naam
Prof.dr. W. van Dijk
Telefoon
+31 71 527 6844
E-mail
dijkwvan@fsw.leidenuniv.nl
ORCID iD
0000-0002-0106-0297

Wilco van Dijk is hoogleraar Economische Psychologie en haar toepassingen en directeur van het Kenniscentrum Psychologie en Economisch Gedrag.

Meer informatie over Wilco van Dijk

Wilco van Dijk is hoogleraar Economische Psychologie en haar toepassingen en directeur van het Kenniscentrum Psychologie en Economisch Gedrag.

Kort CV

Wilco van Dijk studeerde Sociale Psychologie aan de Universiteit van Amsterdam. Hij studeerde af in 1994 en promoveerde aan dezelfde universiteit in 1999. Na zijn promotie werkte hij aan de Vrije Universiteit van Amsterdam, en sinds 2009 is hij verbonden aan de sectie Sociale, Economische en Organisatie Psychologie van de Universiteit Leiden. Van 2014 tot 2022 was hij bijzonder hoogleraar Psychologische Determinanten van Economisch Keuzegedrag. Deze leerstoel was een samenwerking van de Universiteit Leiden met het Nibud. Sinds 2022 is hij hoogleraar Economische Psychologie en haar toepassingen. Daarnaast is hij directeur van het Kenniscentrum Psychologie en Economisch gedrag (https://www.kcpeg.nl).

Onderzoek

In zijn huidige onderzoek richt Wilco van Dijk zich op oorzaken en gevolgen van financiële stress, waarbij hij laboratoriumonderzoek combineert met (experimentele) veldstudies. In het Kenniscentrum Psychologie en Economisch Gedrag houdt hij zich bezig met het toepassen van gedragswetenschappelijke inzichten. Waarbij een belangrijke rol is weggelegd voor het ontwikkelen en testen van gedragsinterventies op het gebied van economische keuzes.

Hoogleraar Economische Psychologie en haar toepassingen

  • Faculteit der Sociale Wetenschappen
  • Instituut Psychologie
  • Soc., Econom. en Organisat Psych.

Werkadres

Pieter de la Court
Wassenaarseweg 52
2333 AK Leiden
Kamernummer 2A29

Contact

Publicaties

Geen relevante nevenwerkzaamheden

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.