Universiteit Leiden

nl en

Manon Schutter

Gastmedewerker

Naam
M. Schutter
Telefoon
+31 71 527 2727
E-mail
m.schutter@fsw.leidenuniv.nl
ORCID iD
0000-0001-6329-2192

Kort cv

Na haar master in Economic and Consumer Psychology (cum laude), is Manon Schutter begonnen als promovendus aan de Universiteit Leiden. Hier werkt zij op de afdeling Sociale en Organisatiepsychologie aan een onderzoeksproject naar de psychologische aspecten en effecten van 'vertrouwen' en 'wantrouwen'. Dit doet zij onder supervisie van en in samenwerking met prof. dr. Eric van Dijk, prof. dr. Wilco van Dijk en dr. Erik de Kwaadsteniet.

Onderzoek

Vertrouwen is een essentieel component voor het aangaan en behouden economische en sociale relaties tussen mensen. Maar wat bepaalt nu eigenlijk of men vertrouwen heeft in een ander persoon? Binnen dit project onderzoeken we door middel van experimentele studies welke factoren invloed hebben op het al dan niet vertrouwen van een ander persoon. Daarbij kijken we niet alleen naar de totstandkoming van vertrouwen, ook bestuderen we reacties op gegeven vertrouwen en wantrouwen om meer inzicht te kijken in het gehele proces.

Onderwijs

 • Inleiding in de Sociale en Organisatiepsychologie (Bachelor)
 • Economic and Consumer Psychology (Bachelor)
 • Groepsdynamica (Bachelor)
 • Psychology of Selling and Advertising (Master)
 • Scriptie- en stagebegeleiding (Master)

Prijzen

 • Jan Brouwer Scriptieprijs voor Beste Master Scriptie in Menswetenschappen (2015). Uitgereikt door de Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen (KHMW). € 2.000,- 
 • Van der Geer-prijs voor beste Master Scriptie binnen het Instituut Psychologie (2014). Uitgereikt door Universiteit Leiden. € 500,- 

Registraties

 • Associatie van Sociaal-Psychologische Onderzoekers (ASPO) 
 • The Kurt Lewin Institute (KLI; centre for graduate training and research) 

Relevante links

LinkedIn profiel

Gastmedewerker

 • Faculteit der Sociale Wetenschappen
 • Instituut Psychologie
 • Soc., Econom. en Organisat Psych.

Werkadres

Pieter de la Court
Wassenaarseweg 52
2333 AK Leiden

Contact

Publicaties

 • Geen relevante nevenwerkzaamheden
Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.