Universiteit Leiden

nl en

Boek

Leedvermaak: waarom mensen plezier hebben bij het leed van anderen

Leids psycholoog Wilco van Dijk en communicatiewetenschapper Jaap Ouwerkerk van de VU Amsterdam hebben een boek uitgebracht over leedvermaak. De auteurs maken duidelijk wat leedvermaak nu precies is, wanneer mensen deze emotie ervaren en welke rol die heeft in sociale relaties.

Auteur
Wilco van Dijk
Datum
04 september 2014

Wat is nu precies leedvermaak?

Wanneer iemand anders een ongeluk heeft, een tegenslag of iets erg meemaakt, gebeurt het soms dat we leedvermaak ervaren. Deze emotie wordt gedefinieerd als het ervaren van plezier bij andermans tegenspoed. Mensen voelen vaak leedvermaak en de emotie is sterk verbonden aan sociale relaties met anderen. De editors Wilco van Dijk (Sociale en Organisatiepsychologie Leiden) en Jaap Ouwerkerk (Communicatiewetenschappen VU Amsterdam) geven in dit boek een uitgebreide samenvatting van huidig theoretisch en empirisch werk over leedvermaak vanuit een psychologisch en filosofisch perspectief en vanuit andere wetenschappelijke perspectieven.

Motief

In het boek wordt duidelijk dat rechtvaardiging een belangrijk motief is voor leedvermaak. Ook wordt de rol van leedvermaak duidelijk in de vergelijking met anderen en hoe leedvermaak gelinkt is aan jaloezie. Leedvermaak is een veelvoorkomend fenomeen in intergroeprelaties. Het boek is een overtuigende bundel met fascinerende onderwerpen die ons meer inzicht geeft in de emotie leedvermaak, wat het nu precies is, waar de emotie vandaan komt en wat de rol van deze emoties is in interpersoonlijke relaties.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.