Universiteit Leiden

nl en

Inzichten psychologie benutten voor de samenleving: 1,4 miljoen euro voor onderzoek, onderwijs en kennisdeling

De sectie Sociale, Economische en Organisatiepsychologie in Leiden ontvangt een grote subsidie van stichting Utopa. FSW-decaan Paul Wouters: ‘Met deze stimulans kunnen we sociale en economische ongelijkheid in de samenleving verder helpen terugdringen.’

Een opgewekte stemming in het Voormalig Weeshuis in Leiden. In dit monumentale pand aan de Hooglandse Kerkgracht ondertekenden decaan Paul Wouters en hoogleraar Eric van Dijk, voorzitter van Sociale, Economische en Organisatiepsychologie, op 28 juni de overeenkomst met Utopa-bestuursleden Loek Dijkman en Aad van Strien.

Kenniscentrum Psychologie & Economisch Gedrag

Van Dijk is verguld met de ondersteuning: ‘In de afgelopen periode hebben we al veel gerealiseerd. Dit zorgt ervoor dat we onze activiteiten verder kunnen uitbouwen.’ In 2020 maakte de steun van Utopa het werk en het onderkomen van het Kenniscentrum Psychologie en Economisch Gedrag in het Voormalig Weeshuis mogelijk. Dit kenniscentrum zet zich in om keuzes te bevorderen die het welzijn van mens en maatschappij vergroten.

Onder leiding van directeur Wilco van Dijk heeft het KCPEG in korte tijd veel bereikt. Zo geeft het kenniscentrum advies en trainingen over het toepassen van gedragsinzichten op allerlei mogelijke terreinen. Daarmee kunnen professionals en ambtenaren inzichten uit de psychologie in de praktijk en bij de ontwikkeling van nieuw beleid inzetten. Daarnaast doet KCPEG onderzoek naar geldzorgen, stigmatisering en maatschappelijke uitsluiting in Nederland. Onlangs verschenen publicaties over het aanvragen van toeslagen en de uitvoerbaarheid van het nieuwe kinderopvangstelsel.  

Ook organiseert het centrum evenementen waar wetenschap, praktijk en beleid samenkomen. Tot slot werkt het samen aan maatschappelijke vraagstukken met partijen zoals Dienst Toeslagen, Belastingdienst, Wijzer in Geldzaken en de ministeries van o.a. SZW, OCW, Justitie en Veiligheid en Financiën. Wilco van Dijk: ‘Dit is nog maar een kleine greep van al onze activiteiten, kijk op onze website wat we nog meer doen. En benader ons vooral wanneer je vragen of ideeën voor ons hebt.’

Loek Dijkman, Paul Wouters, Aad van Strien, Eric van Dijk, Wilco van Dijk en Anneloes Dijkman

Fundamenteel onderzoek

Utopa ondersteunt meer dan alleen het kenniscentrum. ‘De basis van ons werk is wetenschappelijke kennis, en fundamenteel onderzoek is hierbij cruciaal. Ook hierin voorziet de overeenkomst met Utopa,’ stelt Eric van Dijk. Een belangrijk onderdeel is de ondersteuning van het onderzoeksprogramma sociale besliskunde. Uitwisseling met andere onderzoeksgroepen, het opzetten van nieuwe onderzoekslijnen, stimuleren van talent; het wordt allemaal omschreven in de nieuwe overeenkomst.

Ook de opleiding van studenten wordt niet vergeten. In het onderwijs heeft economische psychologie bijvoorbeeld een prominentere rol gekregen. Daarnaast is meer de nadruk komen te liggen op de verbinding tussen (fundamenteel) onderzoek en de toepassing ervan in praktijk en beleid.

Decaan Wouters is ook blij dat de samenwerking doorgaat: ‘Deze ondersteuning is zeer bijzonder omdat het zowel de toepassing als de ontwikkeling van fundamentele kennis over menselijk gedrag versterkt. Met deze stimulans kunnen we sociale en economische ongelijkheid in de samenleving verder helpen terugdringen.’

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.