Universiteit Leiden

nl en

NVC congres 2017: Criminologie en de Praktijk

Het jaarlijkse congres van de Nederlandse Vereniging voor Criminologie vindt dit jaar op 15 en 16 juni 2017 plaats in het Kamerlingh Onnes Gebouw in Leiden.

Het thema is: Criminologie en de Praktijk

De praktijk en de wetenschap in de criminologie zijn nauw met elkaar verbonden. Niet alleen omdat criminologie als kritisch oog van (straf-)recht en beleid geldt, maar ook omdat in beleid en praktijk belangrijke inzichten van de criminologie moeten worden vertaald en toegepast. Criminologen hebben de praktijk hard nodig, bijvoorbeeld om onderzoeksgegevens te kunnen verzamelen. De praktijk heeft de criminologie ook nodig, bijvoorbeeld voor de ontwikkeling en evaluatie van interventies en om inzicht te krijgen in de aard en omvang van criminaliteits-problemen. Toch blijkt het voor wetenschappers vaak lastig de weg naar de praktijk te vinden en ervoor te zorgen dat hun onderzoek leidt tot een maatschappelijke bijdrage. Andersom heeft men het in de praktijk vaak te druk met de dagelijkse uitdagingen om goed op de hoogte te blijven van de nieuwe wetenschappelijke inzichten.

Plenaire sessies

In de plenaire sessies zullen toonaangevende professionals met vooraanstaande criminologen in debat gaan over de wetenschappelijke basis van hun werk en de betekenis van de criminologie voor de praktijk:

  • mr. Serge Lukowski,  officier van justitie ondermijning
  • prof.dr. Edward Kleemans, VU Amsterdam
  • Nico van den Blink, plv. vestigingsdirecteur penitentiaire inrichting
  • prof.dr. Miranda Boone, Universiteit Leiden
  • prof.dr.mr. Arne Popma, afdelingshoofd kinder- en jeugdpsychiatrie
  • prof.dr.mr. Arjan Blokland, NSCR / Universiteit Leiden
  • mr.drs. Sjef van Gennip, directeur Reclassering Nederland 
  • dr. Andrea Donker, Hogeschool Utrecht

Daarnaast is er traditiegetrouw tijdens het congres volop ruimte voor panelsessies waarin sprekers hun onderzoeksbevindingen over diverse criminologische thema’s presenteren.

Voor inschrijven, de kosten en het programma, raadpleeg de website van de NVC

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.