Universiteit Leiden

nl en

Ministerie keurt sectorplannen Faculteit der Rechtsgeleerdheid goed

De sectorplannen die eerder dit jaar door de Faculteit der Rechtsgeleerdheid werden ingediend bij het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, zijn in de zomer goedgekeurd. Dit betekent dat de twee voorgestelde projecten nu van start kunnen gaan.

De sectorplannen zijn bedoeld om de strategische samenwerking tussen faculteiten te versterken waarbij een verbinding wordt gelegd tussen onderwijs, onderzoek en maatschappelijke doelen. Hieraan wordt de komende zes jaar bijgedragen door de projecten waaraan onze faculteit deelneemt.

In het speerpunt Empirical Legal Studies wordt gewerkt aan versterking van expertise op het gebied van gedrag in marktcontext. De trekkers van dit project zijn Willem van Boom en Helen Pluut. Het tweede project richt zich primair op de rechtspleging en haar probleemoplossend vermogen. Dit speerpunt is getiteld Conflictoplossende Instituties en wordt getrokken door Miranda Boone.

PhD-voorstellen

Momenteel wordt er in specifieke werkgroepen gewerkt aan de uitwerking van de plannen, met name de formulering van PhD-voorstellen. Zodra die zijn goedgekeurd door het faculteitsbestuur kan de werving beginnen. De bedoeling is om in januiari van start te gaan. In die maand wordt een startbijeenkomst gehouden, met vervolgbijeenkomsten waaronder ook methodologische workshops.

Voor wie nu al met de problematiek van de sectorplannen vertrouwd wil raken, worden er op korte termijn een aantal interessante bijeenkomsten georganiseerd:

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.