Universiteit Leiden

nl en

Mr. Online over gezamenlijk onderzoek naar impact coronacrisis op rechtspraak

In het onderzoek brengen de Universiteit Leiden, de Universiteit Utrecht en de Radboud Universiteit in kaart met welke problemen de rechtspraak tijdens de coronacrisis is geconfronteerd, welke maatregelen zijn getroffen en welk effect dat heeft gehad.

Onder de paraplu van het speerpunt Conflictoplossende Instituties van het sectorplan Rechtsgeleerdheid gaan de universiteiten van Leiden, Utrecht en Nijmegen samen onderzoek doen. Zij richten zich daarbij vooral op zaken in het straf-, vreemdelingen- en civiele jeugdrecht.

'Het gebruik van telehoren en videoconferencing tijdens zittingen roept vragen op', zegt Marijke ter Voert, hoogleraar Empirical Legal Studies aan de Radboud Universiteit.

Lees het hele artikel in Mr. Online.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.