Universiteit Leiden

nl en

Universiteit Leiden onderzoekt impact coronacrisis op rechtspraak

De Universiteit Leiden heeft samen met de Universiteit Utrecht en de Radboud Universiteit in Nijmegen een subsidie gekregen voor een onderzoek uit het Covid-19 programma van ZonMw, de Nederlandse organisatie voor gezondheidsonderzoek en zorginnovatie.

Vanwege de coronamaatregelen konden veel rechtszaken niet doorgaan. De meest urgente zaken werden digitaal afgehandeld, wat leidde tot flinke innovaties in de digitale communicatie. Daaruit kunnen lessen worden getrokken voor de toekomst.

In dit onderzoek brengen de deelnemende universiteiten in kaart met welke problemen de rechtspraak tijdens de coronacrisis is geconfronteerd, welke maatregelen zijn getroffen en welk effect dat heeft gehad op de grondrechten van met name kwetsbare rechtszoekenden en hun vertrouwen in de rechtspraak. Het onderzoek beoogt bij te dragen aan de verdere ontwikkeling van het instituut van de rechtspraak en aan de versterking van de grondrechten van kwetsbare rechtszoekenden binnen en buiten crisistijd.

Het Leidse deel van het onderzoek, dat wordt geleid door hoogleraar Miranda Boone, behelst met name het ontwikkelen van het kwalitatieve onderzoeksdeel en het deel van het eindrapport dat zich richt op de gevolgen voor de strafrechtspraak. Namens de Universiteit Leiden zijn ook hoogleraar Jeugdrecht Mariëlle Bruning en universitair docent criminologie Sigrid van Wingerden bij het project betrokken.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.