Universiteit Leiden

nl en

Janna Marie Bas-Hoogendam

Universitair docent

Naam
Dr. J.M. Bas-Hoogendam
Telefoon
+31 71 527 6345
E-mail
j.m.hoogendam@fsw.leidenuniv.nl
ORCID iD
0000-0001-8982-1670

Janna Marie Bas-Hoogendam is universitair docent bij de afdeling Ontwikkelings- en Onderwijspsychologie van het Instituut Psychologie aan de Universiteit Leiden. Zij is ook verbonden aan de afdeling Psychiatrie (Leids Universitair Medisch Centrum) en maakt deel uit van het Kenniscentrum Angst & Stress bij Jeugd.

Meer informatie over Janna Marie Bas-Hoogendam

Janna Marie Bas-Hoogendam is universitair docent bij de afdeling Ontwikkelings- en Onderwijspsychologie van het Instituut Psychologie aan de Universiteit Leiden. Zij is ook verbonden aan de afdeling Psychiatrie (Leids Universitair Medisch Centrum) en maakt deel uit van het Kenniscentrum Angst & Stress bij Jeugd.

Kort CV

Janna Marie studeerde Geneeskunde aan het Erasmus MC Rotterdam (2003-2007) en behaalde haar research master in 'Neuroscience and Cognition' aan de Universiteit Utrecht in 2009 (cum laude). Tijdens haar research master werkte zij als stagiair bij het Rudolf Magnus Instituut voor neurowetenschappen (UMC Utrecht) en de afdeling Klinische Neurofysiologie (VUmc Amsterdam). Bij deze stages gebruikte ze functionele neuroimaging om het menselijk brein te onderzoeken. Daarnaast schreef ze haar master thesis over de effecten van repetitieve Transcraniële Magnetische Stimulatie (rTMS). 

Na het afronden van haar master werkte Janna Marie als onderzoeksassistent aan de afdeling Psychiatrie van het UMC Utrecht, waarbij ze de ontwikkeling van het adolescente brein onderzocht met een focus op de processen die betrokken zijn bij het verwerken van beloningen. 

Na een periode waarin ze werkte in het Cognitive Neuroimaging Lab in Birmingham, begon Janna Marie in maart 2013 met haar promotie onderzoek. Dit project, waarbij ze begeleid wordt door prof. Michiel Westenberg, prof. Nic van der Wee en Henk van Steenbergen, maakt deel uit van de Leidse Familie Studie naar Sociale Angststoornis. In dit project richtte Janna Marie zich op het vaststellen van neuroimaging endofenotypes van sociale angststoornis, gebruikmakend van structurele en functionele MRI. De resultaten van dit project vatte ze samen in het proefschrift ‘Extreem Verlegen & Genetisch Verwant’ (2020, cum laude). Tijdens haar promotie-onderzoek was ze ook betrokken bij de NESDA studie

In 2021 begon Janna Marie een samenwerkingsproject met Daniel S. Pine (National Institute of Mental Health, Bethesda, Maryland, USA), mogelijk gemaakt door een Rubicon beurs van NWO. Een pre-registratie van dit project, waarin ze de structuur van het brein in relatie tot terughoudend temperament onderzocht worden, is gepubliceerd in het tijdschrift Journal of the American Academy of Child & Adolescent Psychiatry (JAACAP).  

In een nieuwe onderzoekslijn, mogelijk gemaakt door een Talent Accerelation Grant van Medical Delta (2021) en een subsidie van de Nederlandse Wetenschaps-agenda (NWA; 2022), onderzoekt Janna Marie de mogelijkheden van real-time fMRI-based neurofeedback als een interventie voor sociaal-angstige adolescenten.

Daarnaast is Janna Marie mede-chair van de ENIGMA-Anxiety Werk Groep, waarin meer dan 200 internationale onderzoekers samenwerken om meer inzicht te verwerven in de neurobiologie van angst stoornissen (https://enigma.ini.usc.edu/ongoing/enigma-anxiety/).

CV in PDF 

Onderzoek

In haar werk richt Janna Marie zich op de neurobiologische kenmerken van angst en angststoornissen, in het bijzonder sociale angststoornis (SAS). In de Leidse Familie Studie naar Sociale Angststoornis (LFLSAD) werd de neurobiologische genetische kwetsbaarheid voor het ontwikkelen van sociale angst onderzocht. Uniek aan de studie is dat niet alleen patiënten met een sociale angststoornis werden onderzocht - ook hun familieleden werden uitgenodigd om deel te nemen! 

In haar huidige werk onderzoekt Janna Marie de neurobiologie van teruggetrokken temperament, een aangeboren karaktertrek die gerelateerd is aan het ontwikkelen van angst later in het leven. Ook bekijkt ze hoe inzichten vanuit neuroimaging onderzoek gebruikt kunnen worden om effectievere interventies voor SAS te ontwikkelen.

Onderwijservaring

 • (Research) Master thesis supervisie 
 • Bachelor thesis supervisie 
 • Werkgroepen en college 'Clinical Child and Adolescent Psychology' 
 • Tutor 'International Bachelor in Psychology'
 • College ‘The adolescent brain’
 • Colleges ‘Ontwikkelings- en onderwijspsychologie’
 • Colleges ‘Ontwikkelingspsychopathologie’
 • Werkgroepen ‘Applied developmental psychopathology’

Registraties

 • Basiskwalificatie Onderwijs (BKO)
 • BROK® certificaat

Grants

2022
Kleine projecten NWA Routes 21/22 NeuroLabNL: €102.710 (2022)

2021
Medical Delta Talent Acceleration Call: €49.964 (2021)

2020
Niels Stensen Fellowship: €61.000 (2020)
Rubicon grant NWO: €67.193 (2020)
Travel grant Catharine van Tussenbroekfonds: €1.000 (2020)
Aspasia sub-grant: €10.000; Executive Board of the Institute of Psychology, Leiden University (2020)

2019
Travel award: €500 (European College of Neuropsychopharmacology, 32nd ECNP Congress

2017
Travel award: €200 (WASAD congress 2017, Würzburg, Germany)
Travel award: $2.000 (ENIGMA Annual Chair Retreat 2017, San Diego, USA)
Geselecteerd voor deelname aan ECNP Workshop on Neuropsychopharmacology, Nice, Frankrijk.

2015
Subsidie voor organisatie Lorentz Workshop: €21.000. ‘Endophenotypes of Social Anxiety Disorder: Can we detect them and are they useful in clinical practice?’
Travel award: €500 (European College of Neuropsychopharmacology, 28th ECNP Congress)

Prijzen

2023 
Geselecteerd voor ‘Rising Star presentation’; Annual Meeting of the Society of Biological Psychiatry, San Diego, USA. 
Onderscheiden met ‘The Editors’ Best of 2022 Certificate’; uitgereikt door de Senior Editors van  Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry. 

2020
2e plaats Verhulst Award

2017
Translational Neuroscience Award: best oral presentation
LCTN Symposium 2017, Leiden, The Netherlands

Promotoren PhD project

Relevante links

Leiden Psychology Blog    
LinkedIn Profile    
Research Gate Profile    
ORCID
Google Scholar   

Universitair docent

 • Faculteit der Sociale Wetenschappen
 • Instituut Psychologie
 • Ontwikkelings- & Onderwijspsychologie

Werkadres

Pieter de la Court
Wassenaarseweg 52
2333 AK Leiden
Kamernummer 3.B47

Contact

Publicaties

 • Geen relevante nevenwerkzaamheden
Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.