Universiteit Leiden

nl en

Michiel Westenberg

Hoogleraar Ontwikkelingspsychologie

Naam
Prof.dr. P.M. Westenberg
Telefoon
+31 71 527 3628
E-mail
westenberg@fsw.leidenuniv.nl

Michiel Westenberg (gz-psycholoog) is hoogleraar op de afdeling Ontwikkelings- en Onderwijspsychologie van het Instituut Psychologie aan de Universiteit Leiden.

Meer informatie over Michiel Westenberg

LOOPBAAN:
Michiel Westenberg studeerde Klinische Psychologie aan de Vrije Universiteit te Amsterdam. In de Verenigde Staten deed hij onderzoek naar sociaal-emotionele ontwikkeling bij jongeren van 8 tot 25 jaar: promotie-onderzoek aan de Washington University in St. Louis en daarna een post-doctoral fellowship aan de University of California, Berkeley. Terug in Nederland werkte hij als universitair docent bij Curium-LUMC en als universitair hoofddocent bij het Instituut Psychologie van de Universiteit Leiden.  Sinds 2001 is hij hoogleraar bij de sectie ontwikkelings- en onderwijspsychologie. 

ADOLESCENTIE:
Michiel Westenberg is gespecialiseerd in de adolescentie - de levensfase vanaf de puberteit tot aan de maatschappelijke volwassenwording (ca. 9 -25 jaar). Hij is auteur van De Jeugd van Tegenwoordig (De Psycholoog, 2008). De sociaal-emotionele ontwikkeling van jongeren is de rode draad in zijn onderzoek, met bijzondere aandacht voor (a) afnemende leermotivatie onder middelbare scholieren (de 'zesjescultuur'; ism ICLON lerarenopleiding) en (b) de ontwikkeling van sociale angst in de tienertijd. Samen met collega's bestudeert hij het verloop van sociale angst bij ruim 300 tieners en bestudeert hij familiaire kenmerken van sociale angst (ism Psychiatrie, LUMC). Deze projecten geven meer inzicht in de ontwikkeling van sociale angst en het is een inspriratiebron voor nieuw onderzoek naar de diagnostiek en behandeling van sociale angst bij tieners. 

THERAPIE:
Michiel Westenberg is initiatiefnemer en kwartiermaker van LUBEC - het Leids Universitair Behandel en Expertise Centrum. Bij LUBEC doet hij met collega's onderzoek naar de effectiviteit van een nieuwe behandeling van sociale fobie / sociale angststoornis bij tieners van 12 tot 17 jaar. Voor de Nederlandse Wetenschapsagenda doet hij onderzoek naar de meest efficiente manier om 'stress op school' snel te onderkennen en laagdrempelig te interveniëren (ism TNO en Universiteit Utrecht). Met collega David Heyne deed hij onderzoek naar de effectiviteit van een nieuwe behandeling voor tieners die niet meer naar school willen (ism Curium-LUMC). 

DIAGNOSTIEK:
Michiel Westenberg doet onderzoek naar een betere en snellere onderkenning van sociale angst bij de huisarts (ism Huisartsgeneeskunde LUMC en Curium-LUMC). Hij is auteur van de Zinnenaanvullijst Curium - de ZALC (Pearson, 2000). Met dit instrument kan op betrouwbare wijze een inschatting worden verkregen van het sociaal-emotionele ontwikkelingsniveau van kinderen en jongeren tussen 8 en 25 jaar. Een goede typering van het ontwikkelingsniveau is behulpzaam bij de bepaling van de meest passende behandeling. De ZALC wordt veel gebruikt in GGZ-instellingen en Schoolbegeleidingsdiensten voor de diagnostiek van sociaal-emotionele en gedragsproblemen. 

Lees meer op de Engelstalige medewerkerspagina van Michiel Westenberg.

MEDIA:

Michiel Westenberg en zijn collega's verschijnen regelmatig in de media: kranten, tijdschriften, radio, TV. Zie ook 'In the media'.

Hoogleraar Ontwikkelingspsychologie

  • Faculteit der Sociale Wetenschappen
  • Instituut Psychologie
  • Ontwikkelings- & Onderwijspsychologie

Werkadres

Pieter de la Court
Wassenaarseweg 52
2333 AK Leiden
Kamernummer 3B45

Contact

Publicaties

Geen relevante nevenwerkzaamheden

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie