Universiteit Leiden

nl en

Onderzoeksproject

ENIGMA-Anxiety Werkgroep

Samen met wetenschappers van over de hele wereld streeft de ENIGMA-Anxiety Werkgroep ernaar om meer inzicht te krijgen in de neurobiologische karakteristieken van angststoornissen.

Looptijd
2016 - 2036
Contact
Janna Marie Bas-Hoogendam
Financiering
NWO Rubicon Grant NWO Rubicon Grant

Angststoornissen komen veel voor en hebben zeer negatieve invloed op het dagelijks functioneren. Beeldvormend onderzoek (waarbij gebruik gemaakt wordt van MRI) levert waardevolle inzichten op over de neurobiologie van angst en angststoornissen, maar onderzoek in dit veld wordt beperkt door kleine onderzoeksgroepen, lage statistische 'power' en methodologische verschillen.

Doelstelling

De ENIGMA-Anxiety Werkgroep brengt onderzoekers van over de hele wereld samen, met het doel om samen deze uitdagingen te overwinnen en meer betrouwbare en reproduceerbare inzichten te verkrijgen. Zij streven ernaar om meer inzicht te krijgen in de neurobiologische karakteristieken van angststoornissen.

Methode

Meerdere Leidse onderzoekers, allen onderdeel van het Leiden Institute for Brain and Cognition (LIBC), hebben een leidende rol binnen de ENIGMA-Anxiety werkgroep (voorzitters: dr. Bas-Hoogendam, prof. van der Wee). De werkgroep initieert mega-analyses van bestaande neuroimaging data. ENIGMA-Anxiety kent zes subgroepen, waarin onderzoek wordt gedaan naar:

  • gegeneraliseerde angststoornis
  • paniekstoornis
  • sociale angststoornis
  • specifieke fobie
  • geinhibibeerd temperament (een risicofactor voor het ontwikkelen van een angststoornis)
  • de conditionering van angst.

Momenteel kent de ENIGMA-AnxietyWerkgroep 250 leden van over de hele wereld; de database bevat informatie over meer dan 140 onderzoekssamples van 95 onderzoeksinstituten. Hiermee biedt ENIGMA-Anxiety een uniek platform voor baanbrekend onderzoek op het snijvlak van klinische praktijk en neurowetenschappen.

ENIGMA publicaties

Vanwege de gekozen cookie-instellingen kunnen we deze video hier niet tonen.

Bekijk de video op de oorspronkelijke website of

Vanwege de gekozen cookie-instellingen kunnen we deze video hier niet tonen.

Bekijk de video op de oorspronkelijke website of
Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.