Logo Universiteit Leiden.

nl en

Tweedaagse module: Strategische Belangenbehartiging

Belangenbehartiging in onze huidige samenleving en politiek-bestuurlijke stelsel is vaak complex en politiek gevoelig. Het vraagt niet alleen afstemming en betrokkenheid van de eigen achterban of belangrijke interne stakeholders, maar ook de organisatorische capaciteit en politieke vaardigheid om belangen van de achterban of doelgroep te vertalen naar beleidsmakers en tijdig aan te haken bij het publieke besluitvormingsproces.

De module Strategische Belangenbehartiging biedt een strategisch perspectief op belangenbehartiging door inzichten over politieke-bestuurlijke strategie te koppelen aan strategische organisatie vraagstukken. Het opbouwen van duurzame relaties met zowel interne stakeholders als met beleidsmakers staat hierbij centraal. We doen dit op basis van de meest recente inzichten uit wetenschappelijk onderzoek en de laatste ontwikkelingen op het terrein van belangenbehartiging. 

Instituut Bestuurskunde & experts

Krijg state-of-the art inzichten en praktische oplossingen door de betrokkenheid van experts verbonden aan het Instituut Bestuurskunde van de Universiteit Leiden en prominente gastsprekers met ruime praktijkervaring op het gebied van belangenbehartiging.

  • ...inzicht in de manier waarop organisaties zich strategisch kunnen positioneren: welke afwegingen staan hierbij centraal, en hoe zijn deze afwegingen verbonden met je impact op korte en lange termijn;
  • ...geleerd hoe de context van het Nederlandse overleg – en Poldermodel belangenbehartiging van organisaties beïnvloedt, en hoe je daar strategisch op kan sturen en inspelen;
  • ...de beginselen van een systematische evaluatiemethode van impact bestudeerd en heb je meer inzicht in de effectiviteit van je belangenbehartiging;
  • ...de positionering van je eigen organisatie verbeterd met praktische handvaten gebaseerd op wetenschappelijke state-of-the-art toepassingen op je eigen casuïstiek.

Voor ervaren professionals met oog voor het publiek belang, zoals: directeuren, seniormanagers, en senior adviseurs die beroepsmatig met het publieke domein te maken hebben binnen een publieke, semipublieke of private organisatie.

  • Caelesta Braun: haar expertise omvat belangenbehartiging, publieke besluitvorming en toezicht. Ze onderzoekt de rol van externe stakeholders in het publieke besluitvormingsproces en hoe we ervoor kunnen zorgen dat externe stakeholders op een effectieve en inclusieve wijze betrokken worden bij publieke besluitvorming, zowel op politiek vlak als in uitvoerende organisaties als toezichthouders. Daarnaast bestudeert ze hoe maatschappelijke organisaties succesvol publiek beleid kunnen beïnvloeden.
  • Bert Fraussen: zijn onderzoeksagenda (universitair hoofddocent) focust op belangenvertegenwoordiging en lobbying, alsook hoe beleidsmakers maatschappelijke stakeholders op een effectieve en inclusieve manier kunnen betrekken bij beleidsvorming.

Data: 17 en 18 oktober
Kosten: € 1.595,00
Locatie: Den Haag

Inschrijven

Inschrijven

Voor vragen over deze module kun je contact opnemen met Caelesta Braun via: c.h.j.m.braun@fgga.leidenuniv.nl.

Losse module

Deze module is onderdeel van het Leiden Governance Programme, een nieuw onderwijsprogramma voor ervaren professionals op het gebied van politiek-bestuurlijke besluitvorming, publiek-private samenwerking en belangenbehartiging.

Het Leiden Governance Programme

In dialoog met experts

Onze ervaren docenten zijn expert op hun vakgebied met een groot internationaal netwerk en affiniteit met beroepspraktijk. Zij helpen je reflecteren op je professionele ervaringen, doelstellingen en dilemma’s vanuit hun kennis en expertise en bieden daarmee verrijkende perspectieven op de dagelijkse werkpraktijk. Onze gastsprekers zijn vooraanstaande professionals uit de publieke en private sector die graag hun ervaring delen en in dialoog gaan over maatschappelijke en bestuurlijke vraagstukken

Op maat gesneden

We bieden deelnemers de kans om eigen casuïstiek te doorgronden met gelijkgestemde professionals en in dialoog met onze experts en gastsprekers.

Inpasbaar

We werken met een unieke combinatie van online en on-campus onderwijs, waardoor dit programma combineerbaar is met een druk professioneel bestaan en werk-privé balans.

Tastbaar en toepasbaar

Je krijgt waardevolle perspectieven en handvaten aangereikt om een grotere maatschappelijke en bestuurlijke impact te realiseren, die direct toepasbaar zijn binnen je eigen professionele werkomgeving.

Community die duurzaam verbindt en leert

We besteden ruim aandacht aan het vormen van een lerende en reflecterende community met elkaar. We brengen regelmatig (oud-)deelnemers van verschillende modules bij elkaar om te reflecteren hoe zij aan de slag gingen met de inhoud uit het Leiden Governance Programme.

Het Leiden Governance Programme is er voor ervaren professionals die werken op het snijvlak van publiek en privaat. Grote maatschappelijke opgaven kunnen we namelijk alleen oplossen door sectoroverschrijdend te werken. Denk aan vraagstukken zoals de energietransitie; de coronapandemie, de woningcrisis; digitalisering; (inter)nationale veiligheid; de kwaliteit van onze democratische rechtsstaat.

Het Leiden Governance Programme geeft deelnemers een strategisch en verfrissend perspectief op de positionering en het potentieel van de eigen organisatie in relatie tot een complex politiek-bestuurlijk krachtenveld. Deelnemers krijgen toegang tot de nieuwste inzichten en internationale wetenschappelijke state-of-the-art omtrent public governance. Daarnaast prioriteert dit programma de dialoog en reflectie met gelijkgestemde professionals. Denk aan strategische posities in het (semi-) publiek domein, prominente wetenschappers en toonaangevende professionals uit de publieke en private sector. Het bij elkaar brengen van een diverse groep deelnemers op hetzelfde strategische niveau in diverse sectoren is inhoudelijk en persoonlijk verrijkend. Daarnaast biedt het inzicht in elkaars leefwereld en faciliteert het nieuwe en waardevolle verbindingen tussen mensen en organisaties.

Deze website maakt gebruik van cookies.