Universiteit Leiden

nl en
Dossier

Mobiliteit

De Universiteit Leiden vormt met ruim 60 locaties in Leiden en Den Haag, meer dan 7.000 medewerkers, ruim 32.000 studenten en een groot aantal bezoekers een dynamische gemeenschap. Dagelijks vinden duizenden vervoersbewegingen plaats van, naar en tussen de universiteitsgebouwen.

Studenten verplaatsen zich van hun kamer naar college, bibliotheek en vice versa. En/of ze reizen voor hun studie naar het buitenland. Medewerkers forenzen van huis naar werk en maken dienstreizen met fiets, auto, openbaar vervoer of vliegtuig. Daarnaast transporteert de universiteit goederen tussen de verschillende locaties.  In 2019 droegen al deze vormen van vervoer voor 24 procent bij aan de totale, bruto CO2-footprint van de universiteit (voordat er onderdelen van de CO2-footprint gecompenseerd worden door de te investeren in vergroenende projecten).

Milieuvriendelijk reizen

Voor medewerkers bestaan verschillende regelingen die het gebruik van fiets en openbaar vervoer stimuleren. Daarnaast zijn de meeste universiteitsgebouwen goed bereikbaar met het openbaar vervoer en de fiets, wat milieuvriendelijk reizen eenvoudig maakt. Ook onderhoudt de universiteit goede contacten met gemeenten en woningcorporaties om toekomstige huisvesting voor studenten en PhD’s op goed bereikbare locaties te realiseren.

In totaal werd in 2019 8,1 procent van de CO2-emissie veroorzaakt door woon-werkverkeer en woon-studieverkeer, zo blijkt uit de CO2-footprint van de universiteit.

Woon-werkverkeer

De Universiteit Leiden heeft in 2017 onderzoek laten doen naar de manier waarop medewerkers van en naar de universiteit reizen. Meer dan de helft van de medewerkers van de Universiteit Leiden neemt de fiets. Een derde van de medewerkers maakt gebruik van het openbaar vervoer. Medewerkers van de Universiteit Leiden reizen relatief milieuvriendelijk vergeleken met andere universiteiten.

De universiteit heeft de verhuiskostenregeling vergroend: medewerkers kunnen nu nog makkelijker aanspraak maken op een verhuispremie als ze dichter bij het werk te gaan wonen. Daarnaast hebben medewerkers de mogelijkheid fiscaal aantrekkelijk een (elektrische) fiets aan te schaffen en wordt fiscaal voordeel geboden voor de onderhoudskosten voor hun fiets.

Dienstreizen

Medewerkers van de Universiteit Leiden maken dienstreizen naar vergaderingen en congressen in binnen- en buitenland. Dienstreizen zorgen voor 16 procent van de totale CO2-emissie van de universiteit. Dat aandeel wordt bijna geheel veroorzaakt door de vliegreizen. Sinds 2018 wordt de CO2-emissie veroorzaakt door vliegverkeer gecompenseerd door groencertificaten in te kopen. Vanaf 2021 ziet iedere medewerker van de universiteit die een vliegticket boekt, hoeveel CO2-emissie met die vlucht gepaard gaat en de extra kosten die hiervoor doorberekend worden, boven op de ticketprijs.

Het terugdringen van CO2-emissie veroorzaakt door vliegverkeer is nog veel belangrijker. Daarom schrijft de universiteit voor dienstreizen korter dan 6 uur het openbaar vervoer voor. In 2019 viel 4,5 procent van de geboekte vluchten binnen deze 6-uursnorm en had dus ook met de trein gemaakt kunnen worden.  Voordat er sancties en dergelijke gaan gelden voor deze reizen, wordt eerst ingezet op het vergemakkelijken van het boeken van internationale treinreizen via onze aanbieder en de communicatie hierover.

Bedrijfsvervoer

Het transport van goederen tussen de verschillende locaties en ander zakelijk verkeer is vergroend doordat begin 2020 een groot deel van de bedrijfswagens volledig vervangen zijn door voertuigen die 100 procent elektrisch rijden en geen CO2 uitstoten. Daarmee bespaart de universiteit vanaf 2020 jaarlijks 10 ton CO2.Het bedrijfswagenpark draagt minder dan 1 procent bij aan de totale CO2- emissie van de universiteit. De universiteit beschikt daarnaast over dienstfietsen voor medewerkers met een afspraak elders in de stad.

Door de introductie van een distributiehub is het aantal universitaire transportbewegingen aanzienlijk teruggebracht en realiseerde de universiteit 65 procent CO2-reductie (28 ton per jaar). Deze distributiehub, die tevens de thuisbasis is van de interne universitaire distributeur (Post & Transport), beschikt over voldoende overslagmogelijkheden. Leveranciers leveren aan de distributiehub, waarna de bestellingen worden meegenomen in de postritten die toch al gemaakt worden. Dat bespaart CO2-uitstoot en levert minder verkeersdruk op in de binnensteden.

Werken op afstand

Bij de Universiteit Leiden zijn verschillende voorzieningen om op afstand te werken, zoals een remote werkplek, online bestandsdeling en de digitale bibliotheekcatalogus. Ook zijn er mogelijkheden om elektronisch te vergaderen. De meeste medewerkers gebruiken hiervoor Microsoft Teams, dat standaard is geïnstalleerd op de werkcomputers. De universiteit  zorgt op aanvraag voor webcams, headsets en andere ondersteunende tools om vanuit huis te vergaderen.

Ambities

Woon-werkverkeer

De Universiteit Leiden werkt aan het verbeteren van regelingen die het gebruik van fiets en openbaar vervoer nog aantrekkelijker maken. De regeling om fiscaal voordelig een (elektrische) fiets aan te schaffen is verruimd, net als de verhuiskostenregeling. Daarnaast investeert de universiteit in voorzieningen voor elektrisch vervoer. Inmiddels zijn 26 laadpunten voor elektrisch vervoer beschikbaar.

Woon-studieverkeer

De Universiteit Leiden vindt het belangrijk dat studenten de universiteitsgebouwen gemakkelijk per fiets en openbaar vervoer kunnen bereiken. De meeste locaties van de universiteit liggen centraal en zijn al goed bereikbaar. De Science Campus is een uitzondering. Gemeente en provincie hebben plannen om het Sciencepark, waarvan de Science Campus onderdeel is, beter per openbaar vervoer te ontsluiten. Verder doet de universiteit onderzoek naar mogelijkheden voor milieuvriendelijke ontsluiting van de Science Campus. 

Dienstreizen

Het grootste gedeelte van de CO2-uitstoot door dienstreizen wordt veroorzaakt door vliegverkeer. Daarom is de aandacht vooral gericht op het terugdringen of compenseren van die uitstoot. Voor korte dienstreizen schrijft de universiteit het openbaar vervoer voor. . Naast deze maatregelen gaat de Universiteit Leiden de mogelijkheden voor werken op afstand meer onder de aandacht brengen. Toch zullen dienstreizen noodzakelijk blijven om als vooraanstaande internationale researchuniversiteit de binnen- en buitenlandse contacten goed te onderhouden. Verantwoord en duurzaam reizen zijn daarbij de belangrijkste uitgangspunten. 

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.