Universiteit Leiden

nl en
Dossier

Mobiliteit

Een groot deel van de totale CO2-voetafdruk van de universiteit wordt onder normale omstandigheden veroorzaakt door woon-werkverkeer, woon-studieverkeer, bezoekersverkeer, dienstreizen en goederentransport naar en tussen universitaire locaties.

De Universiteit Leiden telt ruim zestig locaties, meer dan 7.600 medewerkers en ruim 33.000 studenten. Daarnaast ontvangt de universiteit jaarlijks een groot aantal bezoekers. Dagelijks vinden dan ook duizenden vervoersbewegingen plaat.

Dienstreizen

Voor wat betreft buitenlandse dienstreizen heeft de Universiteit Leiden besloten dat binnen een straal van 500 kilometer of bij een reistijd van zes uur of minder, de trein de norm is.

Het aantal dienstreizen is sterk teruggelopen vanaf 2020, toen de coronapandemie begon. Noodgedwongen is het gebruik van duurzame communicatiealternatieven, zoals teleconferencing en MS Teams, sterk geïntensiveerd.

De dienstreizen die medewerkers in 2021 maakten zorgden voor 6,5 procent van de totale (bruto) CO2-voetafdruk van de universiteit. Er werd in 2021 nauwelijks gevlogen. Onder normale omstandigheden is een groot deel van de CO2-voetafdruk het gevolg van vliegreizen. Daarom gaat de aandacht de komende jaren vooral uit naar het terugdringen of compenseren van de CO2-voetafdruk door vliegverkeer.

Sinds 2016 wordt de CO2-uitstoot van alle dienstreizen per vliegtuig bijgehouden. In 2020 is de CO2-uitstoot van 2018, 2019 en 2020 gecompenseerd met groencertificaten. Onderzoek door studenten van het Centrum voor Milieuwetenschappen Leiden van de universiteit, lag mede aan de basis van de aanbesteding van de CO2-compensatie van vliegreizen.

Woon-werkverkeer

In 2021 hebben medewerkers via het Keuzemodel Arbeidsvoorwaarden de optie erbij gekregen voor accu voor de elektrische fiets. De universiteit geeft maximaal 1 keer per 3 jaar een vergoeding voor de aanschaf van een fiets voor woon-werkverkeer tot een maximum van 1.500 euro, dan wel een accu voor een elektrische fiets tot een maximum van 750 euro. Een fietsaccu slijt sneller dan de fiets zelf, waardoor een nieuwe fiets niet altijd nodig is. Op deze manier bieden wij een duurzamere oplossing voor medewerkers die de fiets gebruiken voor woon-werkverkeer.

Vooruitblik

In 2022 hebben we onderzocht hoe (internationale) dienstreizen in grotere mate vermeden, verminderd of vergroend kunnen worden. De insteek is om CO2-compensatie zoveel mogelijk te voorkomen, zodat er daadwerkelijke verduurzaming plaastvindt.

Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen

Ons mobiliteitsbeleid draagt bij aan deze Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties:

Icoon voor de SDG
Icoon voor de SDG
Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.