Universiteit Leiden

nl en
Dossier

Inkoop

De Universiteit Leiden koopt jaarlijks een breed scala aan goederen en diensten in. Deze hebben allemaal, in meerdere of mindere mate, een nadelig effect op het milieu.

Bij iedere aanbesteding proberen we relevante duurzaamheidscriteria te verzwaren om de duurzaamheidsambities van de universiteit te ondersteunen. Ook in 2021 zijn voor de aanbestedingen de mogelijkheden op duurzaamheidsaspecten onderzocht en uitgewerkt. In nulmetingen voor duurzaamheid zijn onder andere transportmiddelen, transportbewegingen, aflevercondities en verpakkingsmaterialen opgenomen. Specifieke verpakkingsmaterialen worden retour genomen.

Vooruitblik

In 2021 is een onderzoek gestart naar de mogelijkheden om levering van materialen voor technisch onderhoud te bundelen. Daarbij is er extra aandacht voor het inregelen emissievrije leveringen via een hub en een logistieke dienstverlener. Dit onderzoek heeft geleid tot een voorstel dat in 2022 en daaropvolgende jaren verder wordt uitgewerkt.

Duurzaamheidscriteria voor inkoop

Samen met degenen die verantwoordelijk zijn voor de inkoop worden strengere duurzaamheidscriteria vastgesteld. Er is een checklist opgesteld voor vier centrale aspecten van inkoop:

1. Producten

Er wordt gekeken naar het te verwachten energieverbruik, de recyclebaarheid en de levensduur van het aan te schaffen product. Ook wordt onderzocht of het product bepaalde keurmerken voor eerlijke handel heeft.

2. Productie

Gelet wordt op het energieverbruik, de productuitval, het geproduceerde afval, de verspilling en de uitstoot tijdens het productieproces, en naar het eventuele gebruik van giftige en gevaarlijke materialen.

3. Levering

Nagaan of de leverancier werkt met een milieuzorgsysteem, of hij duurzaam innoveert en of hij jaarlijks verslag doet over duurzaamheid.

4. Leveringen

Heeft betrekking op de soort en de hoeveelheid gebruikt verpakkingsmateriaal, het aantal vervoersbewegingen, de afstanden voor het vervoer van de producten, de uitstoot van de gebruikte transportmiddelen en de retourname van producten.

Verduurzaam mee

Doe je inkopen voor je afdeling? Kijk dan of er duurzamere alternatieven zijn. Pennen die niet van plastic maar van karton zijn gemaakt, post-its en notitieblokken van gerecycled papier, voor veel artikelen is wel een duurzamere variant beschikbaar. Aanschaf van nieuwe spullen staat boven in de milieubelasting-top 10, dus door minder nieuwe spullen te kopen lever je direct een positieve bijdrage aan het milieu. Wil je ook je privĂ©aankopen verduurzamen, denk dan eens aan tweedehands en refurbished artikelen.  

Convenant duurzaam inkopen

in 2008 hebben de Nederlandse universiteiten en hogescholen gezamenlijk een convenant afgesloten met het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat waarin is afgesproken dat vanaf 2012 minimaal 50% van de aankopen en investeringen duurzaam wordt ingekocht. De Universiteit Leiden volgt de PIANOo-criteria en voldoet al sinds 2012 volledig aan het convenant van het ministerie.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.