Universiteit Leiden

nl en
Dossier

Duurzaamheid in onderwijs

In het onderwijs bieden wij alle studenten de mogelijkheid om kennis te maken met duurzaamheidsthema’s en –vraagstukken, waar mogelijk aansluitend bij de inhoud van hun opleiding.

De Universiteit Leiden biedt programma’s en vakken aan waarin duurzaamheid centraal staat, al dan niet specifiek voor de discipline. In toenemende mate worden duurzaamheidthema’s geïntegreerd in bestaande vakken of kiezen studenten voor dit thema in hun opdrachten, onderzoek of scriptie. Met inter- of multidisciplinaire onderwijsprogramma’s leren zij om te werken met duurzaamheidsvraagstukken die een discipline-overstijgende benadering vragen. Docenten krijgen ondersteuning als ze duurzaamheid in hun onderwijs willen integreren. 

Onderwijsaanbod over duurzaamheid

De Universiteit Leiden biedt bachelors, masters en minoren aan over duurzaamheid. Specifiek het onderwijsaanbod van het Centrum van Milieuwetenschappen (CML) biedt (keuze)vakken en extracurriculaire mogelijkheden aan voor studenten die meer willen leren over duurzaamheid.

Bacheloropleidingen over duurzaamheid

 • Urban Studies, met het thema ‘the sustainable city’ (Faculteit Geesteswetenschappen)
 • Liberal Arts & Sciences: Global Challenges, met een afstudeerrichting in Earth, Energy, and Sustainability (Faculteit Governance and Global Affairs)
 • Molecular Science & Technology, met vakken over de circulaire economie en Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (Faculteit Wiskunde en Natuurwetenschappen i.s.m. TU Delft)
 • Biologie (Faculteit Wiskunde en Natuurwetenschappen)
 • Culturele Antropologie en Ontwikkelingssociologie (Faculteit Sociale Wetenschappen)

Een bacheloropleiding over duurzaamheid is in ontwikkeling (Faculteit Wiskunde en Natuurwetenschappen/Sociale Wetenschappen).

Masteropleidingen over duurzaamheid

 • Governance of Sustainability (Faculteit Wiskunde en Natuurwetenschappen/Governance and Global Affairs)
 • Industrial Ecology (Faculteit Wiskunde en Natuurwetenschappen i.s.m. TU Delft)
 • Heritage & Museum Studies (Faculteit Archologie)
 • Biologie – Track Biodiversity and Sustainability en Track Evolutionary Biology (Faculteit Wiskunde en Natuurwetenschappen)
 • Chemistry - Research area Energy & Sustainability (Faculteit Wiskunde en Natuurwetenschappen)
 • Cultural Anthropology and Development Sociology – Specialisation Sociology of Policy in Practice (Faculteit Sociale Wetenschappen)

Minoren over duurzaamheid

 • Advanced Life Science and Technology (Faculteit Wiskunde en Natuurwetenschappen)
 • Biodiversity (Faculteit Wiskunde en Natuurwetenschappen)
 • Frugal Innovation for Sustainable Global Development (Leiden-Delft-Erasmus Universities)
 • Geo-Resources for the Future (Leiden-Delft-Erasmus Universities)
 • Responsible Innovation (Leiden-Delft-Erasmus Universities)
 • Smart and Shared Cities (Leiden-Delft-Erasmus Universities)
 • Sustainable Development (Faculteit Wiskunde en Natuurwetenschappen/Interdisciplinair)

Overig onderwijsaanbod

Ook in andere opleidingen komt het thema duurzaamheid terug. Een selectie:

 • De Faculteit Archeologie biedt vakken aan over landschapsarcheologie en hoe materialen de wereld vormen.
 • In de extracurriculaire collegereeks Duurzaamheid & Recht (Faculteit Rechtsgeleerdheid) wordt de toenemende juridische invloed op een duurzame toekomst onderzocht aan de hand van actuele vraagstukken. Onder meer de stikstofproblematiek en het plasticprobleem passeren de revue.
 • In de opleiding Psychologie (MSc) kunnen studenten een vak volgen over Environmental Psychology. Welke psychologische mechanismen zijn de drijvende kracht achter milieurelevant gedrag en hoe kunnen interventies worden ontworpen om gedrag te veranderen?
 • Bachelor- en pre-masterstudenten kunnen het vak Environmental Philosophy (Faculteit Geesteswetenschappen) volgen. Dit vak behandelt onder andere hoe mensen naar milieuethiek kijken en ecologisme als een politieke ideologie.
 • Het samenwerkingverband Leiden-Delft-Erasmus Universities (LDE) biedt verschillende Massive Open Online Courses (MOOCs) aan over duurzaamheid, zoals Circular Economy, Risk in Modern Society, A Circular Economy of Metals: Towards a Sustainable Societal Metabolism en Security & Safety Challenges in a Globalized World. Een MOOC is een cursus, ingericht op massale deelname via het web, waarbij de deelnemers dus niet aan een locatie gebonden zijn.
 • De Honours Academy biedt honours classes aan waarin duurzaamheid central staat, zoals Circular Economy: from Challenge to Opportunity en Planet in Peril: Exploring Human Relations with Nature.
 • Humanities Lab biedt mogelijkheden aan verdieping in het thema duurzaamheid, bijvoorbeeld in het vak Plastic: A cultural history, of in een afsluitend capstone project.
Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.