Universiteit Leiden

nl en
Dossier

Duurzaamheid in onderwijs

In het onderwijs bieden wij alle studenten de mogelijkheid om kennis te maken met duurzaamheidsthema’s en –vraagstukken, waar mogelijk aansluitend bij de inhoud van hun opleiding.

Maatschappelijke vraagstukken, waaronder duurzame ontwikkeling en de thema’s die daaraan verbonden zijn, komen bij alle faculteiten in meer of mindere mate aan de orde in het onderwijs en onderzoek. Door studenten in hun opleiding kennis en vaardigheden bij te brengen die belangrijk zijn bij het oplossen van complexe duurzaamheidsvraagstukken, stelt de Universiteit Leiden hen in staat om een rol te spelen in de duurzaamheidsuitdagingen van de komende decennia.

Duurzame studiegids

De Universiteit Leiden biedt diverse programma’s aan waarin het thema 'duurzaamheid', zoals gedefinieerd in het duurzaamheids-framework ‘Sustainable Development Goals’, centraal staat. Voorbeelden hiervan zijn de master Governance of Sustainability en de master Industrial Ecology (in samenwerking met de TU Delft). Daarnaast worden duurzaamheidsthema’s in toenemende mate geïntegreerd in bestaande vakken of kiezen studenten dit thema voor hun opdrachten, onderzoek of scriptie.

Duurzame studieprogramma's

Programma

Type

SDG

Archeology: Heritage and Society

Bachelor

alle

Programma

Type

SDG

Liberal Arts and Sciences: Global Challenges (LUC)

Bachelor

alle

Global Affairs

Minor

alle

Governance of Sustainability

Master

alle

Programma

Type

SDG

Liberal Arts and Sciences: Global Challenges (LUC)

Bachelor

alle

Global Affairs

Minor

alle

Governance of Sustainability

Master

alle

Programma

Type

SDG

Cultural Anthropology and Development Sociology

Bachelor

alle

Cultural Anthropology and Development Sociology: Sociology of Policy in Practice

Master

alle

Programma

Type

SDG

Biologie

Bachelor

alle

Molecular Science and Technology

Bachelor

alle

Sustainable Chemistry and Biotechnology

Minor

alle

Biodiversity

Minor

14. Leven in het water
15. Leven op het land

Biology: Biodiversity and Sustainability

Master

alle

Chemistry – Research Area Energy & Sustainability

Master

13. Klimaatactie

Industrial Ecology

Master

alle

Programma

Type

SDG

Impact Challenges (Honours Academy)

Honours College

alle

Frugal Innovation for Sustainable Global Development

Minor

alle

Sustainability, Climate Change and Food

Minor

alle

Sustainable Development

Minor

alle

Tax and Society: Building a Sustainable and Fair Tax System

 

Minor

8. Decent work and economic growth
10. Reduces inequalities

Programma (LDE)

Type

SDG

Honours Programme Sustainability

Bachelor

alle

Responsible Innovation

Minor

12. Responible comsumption and production

Sustainability, Climate Change and Food

Minor

alle

Security, Safety and Justice

Minor

16. Peace, justice and strong institutions

African Dynamics

Minor

alle

Smart and Shared Cities

Minor

11. Sustainable cities and communities

Living Education Lab

Minor

alle

Dynamics of a healthy society

Minor

alle

(Re)Imagining Port Cities: Understanding Space, Society and Culture

Minor

11. Sustainable cities and communities

Iconen van de 17 Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties

Studenten kunnen in de studiegids zoeken op onderwijs gerelateerd aan duurzaamheid door te zoeken op deze termen:

 • biodiversiteit/biodiversity
 • circulair/circular
 • cities/steden
 • communities/gemeenschappen
 • CSR
 • decent/eerlijk
 • duurzaam/duurzame/duurzaamheid
 • ecolo
 • energy/energie
 • environment
 • equality/gelijkheid
 • gender
 • health/gezondheid
 • hunger/honger
 • inequality/ongelijkheid
 • institutions/instituten
 • klimaat/climate
 • milieu
 • partnership/partnerschap
 • peace/vrede
 • poverty/armoede
 • rechtvaardigheid/justice
 • responsible/verantwoordelijk
 • SDG
 • sustainable/sustainability
 • well-being/welzijn
Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.