Universiteit Leiden

nl en
Dossier

Duurzame campus

De Universiteit Leiden werkt aan een groene, circulaire campus, met een forse energiereductie in 2050 als doel, zoals uitgewerkt in de in 2022 verschenen Routekaart energietransitie gebouwen.

De Routekaart  beschrijft de strategie en benodigde maatregelen om te voldoen aan de ambitie van de Nederlandse universiteiten om aan te sluiten bij de doelstellingen uit het Klimaatakkoord voor 2030 en 2050. We streven naar:

  • 65% reductie van onze gebouwgebonden CO2-uitstoot in 2030 (t.o.v. 1990)
  • 95% CO2-reductie van onze gebouwen in 2050

We zetten de verduurzaming voort door stevig in te zetten op:

  • duurzaam inkoopbeleid
  • afvalpreventie en recycling
  • duurzame mobiliteit
  • vergroening van de campus
  • vergroting biodiversiteit
Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.