Universiteit Leiden

nl en
Thema

Energie

De Universiteit Leiden streeft naar een energietransitie: fossiele brandstoffen moeten plaatsmaken voor duurzame energie uit zonlicht, water en wind.

Drie manieren

De universiteit wil op drie manieren de energietransitie realiseren: in de eerste plaats door het energieverbruik te verminderen, maar ook door duurzame energie op te wekken en energie duurzaam in te kopen. De universiteit kijkt daarbij nadrukkelijk naar het Energieakkoord, dat overheid, maatschappelijke instellingen en commerciële partijen hebben gesloten. Dit akkoord stimuleert organisaties om de energie-efficiëntie en het aandeel duurzame energie te vergroten.

Energie-efficiëntie

De Universiteit Leiden heeft, net als alle andere Nederlandse universiteiten de derde MeerJarenAfspraak Energie (MJA3) ondertekend. Door middel van deze MJA3 werken de deelnemers samen om de doelstellingen uit het Energieakkoord te halen. De universiteit heeft hierin afgesproken met de overheid de energie-efficiëntie jaarlijks met 2 procent te verbeteren tot 2020. Hiervoor schrijft de universiteit elke vier jaar een Energie Efficiency Plan (EEP) met de maatregelen om de energie-efficiëntie te halen. In 2016 is een nieuw EEP opgesteld voor de periode 2017-2020.

Elektriciteit

De Universiteit Leiden compenseert elk jaar het gebruik van grijze stroom door de aankoop van Garanties van Oorsprong. Deze certificaten, die aantonen dat energie groen is opgewekt, stimuleren duurzame elektriciteitsproductie. Voor 2016 zijn de certificaten voor het eerst voor Nederlandse windenergie gekocht en stimuleren daarmee de opwekking duurzame energie in Nederland. Daarnaast wekt de universiteit op beperkte schaal zelf elektriciteit op met zonnecellen die in 2013 op het dak van Studentencentrum Plexus zijn geplaatst. Dit is jaarlijks ongeveer 0,03 procent van het totale verbruik. In 2016 is subsidie verkregen om op vier universitaire gebouwen zonnepanelen aan te kunnen leggen. Ondanks het feit dat deze  bijdrage aan de totale energiebesparing verwaarloosbaar is, laat de universiteit ermee zien dat we ons richten op de verduurzaming van onze energieconsumptie. Intussen gaan we ook op zoek naar mogelijkheden ons energieverbruik verder te verduurzamen.

Aardgas

Aardgas wordt bij de Universiteit Leiden grotendeels gebruikt voor verwarming van gebouwen. Een klein deel wordt gebruikt bij onderzoek. De Universiteit Leiden verbruikt jaarlijks ongeveer 5 miljoen kubieke meter (m3) aardgas. Een van de grootste invloeden op de hoogte van het gasverbruik per jaar is het klimaat. Bijna de helft van de CO2-uitstoot van de universiteit wordt veroorzaakt door het opwekken van warmte uit aardgas. Omdat we onze CO2-footprint en daarmee onze impact op het milieu willen verkleinen, wordt ons aardgasverbruik gecompenseerd met de aankoop van Vrijwillige Emissie Rechten (VER’s).

Er bestaan verschillende alternatieven voor het gebruik van aardgas voor verwarming. Voorbeelden hiervan zijn het gebruik van aard- en zonnewarmte. Door de toepassing van warmte-koudeopslag (WKO) kan restwarmte uit de zomer worden ingezet in de winter. WKO wordt bijvoorbeeld toegepast in de Science Campus sinds 2016.  In 2016 zijn de mogelijkheden voor de toepassing van WKO voor de nog te realiseren Humanities Campus onderzocht.

Ambitie

Tot nu toe heeft de universiteit Garanties van Oorsprong (GVO) van buitenlandse energieopwekkingsprojecten gekocht om de uitstoot van CO2 als gevolg van het elektriciteitsverbruik te compenseren, maar dat stimuleert de opwekking van duurzame elektriciteit in eigen land niet. Daarom heeft de Universiteit Leiden in 2016 GVO’s van Nederlandse herkomst gekocht. Daarnaast gaat de universiteit een verkregen subsidie gebruiken om zonnepanelen te plaatsen op vier van haar gebouwen.

Om het aardgasverbruik terug te dringen gaat de Universiteit Leiden warmte-koudeopslag toepassen. Omdat we onze CO2-footprint en daarmee onze impact op het milieu willen verkleinen, wordt ons aardgasverbruik gecompenseerd.  De compensatie voeren we uit door de aankoop van Vrijwillige Emissie Rechten (VER’s), die het recht geven om een bepaalde hoeveelheid broeikasgassen uit te stoten. Met die VER’s worden projecten gefinancierd waarbij de uitstoot van CO2 wordt gereduceerd.

Stand van zaken

In 2016 is een nieuw Energie Efficiency Plan opgesteld voor de periode 2017-2020. Voor het jaar 2017 zijn Garanties van Oorsprong voor Nederlandse windenergie gekocht om de CO2-uitstoot van ons elektriciteitsverbruik te compenseren. Ook heeft de universiteit subsidie verkregen om op vier universitaire gebouwen zonnepanelen aan te kunnen leggen. In 2016 zijn de mogelijkheden voor de toepassing van warmte-koudeopslag voor de Humanities Campus onderzocht.

Om de CO2-uitstoot van ons aardgasverbruik te compenseren, hebben we Gold Standard VER’s gekocht voor een project in Kenia waarbij het traditionele houtgestookt koken wordt vervangen door een ‘cookstove’ waarmee hout veel efficiënter wordt gestookt. Door het ontwerp van de cookstoves is er minder hout nodig bij het koken en komt er bijna geen rook meer vrij. Dit laatste heeft ook een positief gezondheidseffect. De Gold Standard is een keurmerk voor CO2-rechten. Het geeft aan dat deze op een goede en betrouwbare manier tot stand komen. Gold Standard is op dit moment de betrouwbaarste standaard voor CO2-rechten.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.