Universiteit Leiden

nl en
Dossier

Huisvesting

Verduurzaming van gebouwen levert een bijdrage aan Nederlandse en Europese milieunormen. De Universiteit Leiden houdt daar in al haar bouwprojecten rekening mee.

Het nieuwe Gorleaus Building op de Science Campus van de universiteit is een voorbeeld van duurzaam bouwen. Het gebouw is energiezuinig, prettig om in te verblijven en bovendien wordt rekening gehouden met verantwoord gebruik van duurzame materialen en water.

Keurmerk

Een integraal keurmerk dat de laatste jaren sterk is ontwikkeld, is BREEAM-NL. Het is momenteel het breedste duurzaamheidskeurmerk in Nederland waarbij de duurzaamheid in 9 categorieën wordt bepaald, variërend van energie-, water- en materiaalgebruik tot afvalproductie en transportbewegingen. Er kunnen de volgende scores worden behaald: Pass, Good, Very Good, Excellent of Outstanding. BREEAM-NL is toegepast bij de ontwikkeling van de nieuwe Science Campus. Het complex heeft zowel voor het ontwerp als de bouw de score Very Good behaald.

BREEAM-NL is toegepast bij de ontwikkeling van de nieuwe Science Campus.

Ambitie

De Universiteit Leiden gaat het BREEAM-NL keurmerk nog veel breder toepassen in haar huisvestingsbeleid. Naast het keurmerk voor nieuwbouw en grootschalige renovatie, gaat de universiteit ook keurmerken voor bestaande bouw, gebiedsontwikkeling en sloop gebruiken.

Stand van zaken

In 2016 is voor 27 universitaire gebouwen geïnventariseerd in welke mate ze voldoen aan de criteria van BREEAM-NL In Use, een instrument waarmee de duurzaamheidsprestatie van bestaande gebouwen wordt gemonitord. Uit de inventarisatie blijkt hoe duurzaam de gebouwen nu zijn en welke mogelijkheden er zijn om ze nóg duurzamer te maken. De resultaten zijn zichtbaar gemaakt op de website Duurzaam in Beeld. 

Duurzaam slopen

De universiteit is in 2017 begonnen met de duurzame sloop van het oude practicumgebouw LCP van de faculteit Wiskunde en Natuurwetenschappen. Duurzaam slopen houdt in dat er rekening wordt gehouden met de omgeving, de CO2-uitstoot wordt geminimaliseerd en dat het sloopafval zoveel mogelijk hergebruikt wordt, bijvoorbeeld voor de nieuwbouw of voor de fundering van wegen.

Vanwege de gekozen cookie-instellingen kunnen we deze video hier niet tonen.

Bekijk de video op de oorspronkelijke website of
Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.