Universiteit Leiden

nl en

Onderzoek

De universiteit streeft naar een maximale impact van haar onderwijs en onderzoek, zowel wetenschappelijk, cultureel, maatschappelijk als economisch.

Als wereldwijde speler in het universitair onderzoek is onze impact niet alleen gericht op de hele wereld, maar ook op de eigen regio en de positie in onze twee moedersteden. Kennis en inzichten uit Den Haag passen we toe in Leiden en vice versa.

Onderzoek passend bij de stad

Het onderzoek binnen de Campus Den Haag omvat onderzoek dat fysiek in Den Haag plaatsvindt en onderzoek dat een inhoudelijke relatie of samenwerking heeft met Den Haag. Daarbij richt het onderzoek zich altijd op de vijf thema’s: 

  1. Internationaal recht, vrede en veiligheid

  2. Globalisering en internationale betrekkingen

  3. Politiek, openbaar bestuur en publieke financiën

  4. Stedelijke vraagstukken

  5. Gezondheid en zorg

Interdisciplinaire benadering van de maatschappij

Het onderzoek in Den Haag bestaat zowel uit langlopend en fundamenteel onderzoek als uit kortlopend onderzoek naar beleid. Vaak komen in projecten verschillende onderzoeksdisciplines bij elkaar. Samenwerking gaat gemakkelijk: zeven faculteiten huizen in één gebouw, Wijnhaven.

In de strategie 2020-2030 voor de Campus Den Haag en de bijbehorende uitvoeringsagenda 2024-2025 staan de ambities voor nieuw en vervolgonderzoek beschreven.

Promoveren naast het werk

De Universiteit Leiden heeft op de Campus Den Haag een uniek Dual PhD Centre, gericht op de combinatie van werken en promoveren. Buitenpromovendi kunnen hier een deel van hun werktijd aan wetenschappelijk onderzoek besteden, gerelateerd aan hun beroepspraktijk. Een unieke kans voor promovendus, werkgever én wetenschap.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.