Universiteit Leiden

nl en

Onderzoek

De Universiteit Leiden is een onderzoeksintensieve universiteit, en dat geldt ook voor Den Haag. Het uitgangspunt is dat ons onderwijs een herkenbare basis en verbinding heeft met het onderzoek. Het onderzoek in Den Haag voldoet aan dezelfde hoge kwaliteits- en integriteitsnormen als het onderzoek dat in Leiden wordt verricht.

Fundamenteel en beleidsgericht

Het onderzoek in Den Haag bestaat ‒ net als in Leiden ‒ zowel uit meerjarig en fundamenteel onderzoek (door nieuwsgierigheid gedreven) als uit ‒ vaak kortlopend ‒ beleidsonderzoek. 

Interdisciplinaire aanpak

Onderzoek en onderwijs in Den Haag kenmerken zich door een interdisciplinaire aanpak. De universiteit vindt het belangrijk voor haar Haagse vestiging dat haar faculteiten hier onderzoek en onderwijs aanbieden, al dan niet in samenwerking.

Thema’s passend bij Den Haag

Het onderzoek in Den Haag kenmerkt zich vaak door een interdisciplinaire aanpak. In de Wijnhaven zijn immers zes faculteiten actief. De Faculty of Governance and Global Affairs is zelfs helemaal in Den Haag gevestigd. Het huizen van deze  faculteiten in één gebouw, waaronder ook het LUMC, maakt het beantwoorden van interdisciplinaire vraagstukken gemakkelijker. Daar komt nog bij dat ook onze partner de TU Delft met haar masteropleiding Engineering and Policy Analysis deel uitmaakt van de Wijnhaven.

Op de Campus is ook het Montesquieu Instituut gevestigd, dat zich richt zich op onderzoek naar Europese constitutionele ontwikkelingen. Het Grotius Centre van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid is actief op onderzoeksterreinen als internationaal recht, internationaal strafrecht, peace and security, en mensenrechten.

Onderzoeksthema's die passen bij de stad Den Haag

De meerjarige onderzoeksprogramma’s in Den Haag focussen op thema’s die passen bij de stad: public management, comparative policy analysis, security governance, international en European governance, en internationaal recht. En daarnaast is er het onderzoek naar veranderingen in grote steden en de problematiek die daarmee gepaard gaat vanuit het multidisciplinaire Centre for Modern Urban Studies (MUS).

Werken en promoveren

Daarnaast kent de Campus Den Haag een uniek Dual PhD Centre gericht op de combinatie van werken en promoveren. Het Centrum biedt buitenpromovendi de gelegenheid een deel van hun werktijd aan wetenschappelijk onderzoek te besteden. Steeds staat een thema uit de beroepspraktijk in het onderzoek centraal. Het Centrum helpt met het ontwerpen van een onderzoeksplan, leidt de kandidaat-promovendus op en zorgt dat zijn of haar onderzoek aansluit bij een wetenschapsdiscipline, graduate school en promotor. Het centrum biedt aldus een unieke kans voor promovendus, werkgever en wetenschap.

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie