Universiteit Leiden

nl en

Onderzoek

De universiteit is een onderzoeksintensieve universiteit, dat geldt natuurlijk ook voor het onderzoek in Den Haag. Het uitgangspunt is dat al het onderwijs een herkenbare basis en verbinding heeft met het onderzoek.

Fundamenteel

Het onderzoek in Den Haag bestaat ‒ net als in Leiden ‒ zowel uit meerjarig en fundamenteel onderzoek (door nieuwsgierigheid gedreven) als uit ‒ vaak kortlopend ‒ beleidsonderzoek. 

Interdisciplinaire aanpak

Onderzoek en onderwijs in Den Haag kenmerken zich door een interdisciplinaire aanpak. De universiteit vindt het belangrijk voor haar Haagse vestiging dat haar faculteiten hier onderzoek en onderwijs aanbieden, al dan niet in samenwerking.

Thema’s passend bij Den Haag

De meerjarige onderzoeksprogramma’s in Den Haag focussen op thema’s die passen bij de hofstad: public management, comparative policy analysis, security governance, en international en European governance vanuit het Instituut Bestuurskunde. En daarnaast op veranderingen in grote steden  en de problematiek die daarbij gepaard gaat vanuit het multidisciplinaire Centre for Modern Urban Studies (MUS).

Onderzoek

Verder huisvest de Haagse campus het Montesquieu Instituut, dat zich richt zich op de Europese constitutionele ontwikkelingen. Het Grotius Centre van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid is actief op terreinen als internationaal recht, internationaal strafrecht, peace and security, en mensenrechten.

Werken en promoveren

Werken en promoveren? Het Dual PhD Centre maakt dit mogelijk. Het Centrum richt zich op buitenpromovendi die een deel van hun werktijd aan wetenschappelijk onderzoek besteden. Een thema uit de beroepspraktijk staat in het onderzoek centraal. Het Centrum helpt met het ontwerpen van een onderzoeksplan, leidt de kandidaat-promovendus op en zorgt dat zijn of haar onderzoek aansluit bij een wetenschapsdiscipline, graduate school en promotor. Een unieke kans voor promovendus, werkgever en wetenschap.