Universiteit Leiden

nl en

Over ons

Campus Den Haag groeit snel uit tot een internationaal vooraanstaand academisch centrum van onderwijs en onderzoek door nauw aan te sluiten op het profiel van de stad Den Haag - stad van vrede, recht en veiilgheid – en op de overige mogelijkheden die de stad biedt voor onderwijs en onderzoek.

Haagse organisaties en instellingen

Veel van het wetenschappelijk onderwijs en onderzoek in Den Haag raakt direct aan het werk van de talloze organisaties en instituties in de stad. Denk aan het Nederlands Parlement, de ministeries, nationale en internationale gerechtshoven, Europese instellingen, intergouvernementele en non-gouvernementele organisaties, ambassades, en de diplomatieke en tal van overige juridische en maatschappelijke instellingen. De directe nabijheid van deze instellingen en organisaties is van grote meerwaarde voor de universiteit, haar wetenschappers en studenten, en voor de organisaties zelf. Dat alles maakt Den Haag bovendien een aantrekkelijke stad om te wonen, te werken en te studeren.

Wetenschappelijke kennis en complexe maatschappelijke vraagstukken komen in Den Haag op natuurlijke wijze samen. Bovendien maakt Den Haag als grote stad haar zeer geschikt voor onderwijs en onderzoek naar typisch stedelijke vraagstukken.

LUMC

Het LUMC werkt in Den Haag nauw samen met de Haagse STZ-ziekenhuizen op het gebied van innovatie in zorg en opleiding, medisch onderwijs en patiëntgebonden onderzoek.

Florerend campusleven

Den Haag wil zich verder ontwikkelen tot een florerende, academische studentenstad. De universiteit heeft de stad veel te bieden, niet alleen met haar studenten, hoogopgeleide afgestudeerden en wetenschappelijke kennis, maar ook als kweekvijver voor talent, innovaties, start-ups en postacademisch onderwijs. De verdere ontwikkeling van het universitaire campusleven in Den Haag staat daarom hoog op de gezamenlijke agenda’s van de stad en van de universiteit.

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie