Universiteit Leiden

nl en

Over ons

De Universiteit Leiden is ruim twintig jaar gevestigd in Den Haag en ziet de stad als haar tweede moederstad.  

De Universiteit Leiden heeft gekozen voor Den Haag, omdat de karakteristieken van de stad de universiteit als geheel kunnen verrijken. Als stad van vrede, recht en veiligheid en door haar grootstedelijk karakter biedt Den Haag veel mogelijkheden voor onderwijs en onderzoek. Daarbij is Den Haag het politiek en bestuurlijk hart van Nederland en vestigingsplaats van veel internationale organisaties. Onderwijs en onderzoek op de Campus Den Haag sluiten dan ook nauw aan op het profiel van de stad, met vijf kernthema’s:

  • Internationaal recht, vrede en veiligheid
  • Globalisering en internationale betrekkingen
  • Politiek, openbaar bestuur en publieke financiën
  • Stedelijke vraagstukken
  • Gezondheid en zorg

Tegelijk biedt de universiteit Den Haag een brede kennisbasis, werkgelegenheid en trekt de universiteit jonge hoogopgeleiden naar de stad. 

Strategie 2020-2030

Voor de periode 2020-2030 is een strategie vastgesteld en een uitvoeringsagenda waarin voor twee jaar de prioriteiten zijn bepaad. Een overzicht op hoofdlijnen van de strategie vindt u in de brochure Campus Den Haag.

'Met Campus Den Haag combineren we de voordelen van Den Haag met de academische expertise en reputatie van Leiden.' - Carel Stolker, rector magnificus Universiteit Leiden

Bijdragen aan ambities van de stad 

De Universiteit Leiden wil bijdragen aan het versterken van de positie van Den Haag als kennisstad door bestaande relaties te verstevigen en netwerken uit te bouwen. Daarbij wil de universiteit een belangrijke bijdrage leveren aan de innovatieve kracht en arbeidsmotor van Den Haag, door ondernemerschap van studenten en hogeropgeleiden te versterken en (internationaal) talent aan de stad te binden. 

Inspirerende omgeving 

De Universiteit Leiden wil gezamenlijk met collega-(kennis)instellingen en de gemeente werken aan een gezonde en inspirerende infrastructuur voor studenten, medewerkers en burgers in de stad. Daarbij wil de universiteit een intensieve relatie opbouwen met Den Haag en haar burgers door kennis over te dragen en de stad te betrekken bij haar activiteiten. Zo biedt de universiteit activiteiten rond actuele, Haagse of universitaire thema’s of sluit ze aan bij bestaande activiteiten. Op deze manier draagt de Campus bij aan een levendige stad en het profiel van Den Haag.

'De Universiteit Leiden zet zich in voor excellent onderwijs, grensverleggende wetenschap en maatschappelijke impact. Den Haag biedt hiervoor aanvullende uitdagingen en mogelijkheden. De afgelopen jaren hebben wij daar al mooie resultaten van gezien en op die basis bouwen we graag verder.' Erwin Muller, bestuurder Campus Den Haag

Bestuur Campus Den Haag

De decaan van de Faculteit Governance & Global Affairs functioneert als bestuurder van de Campus Den Haag en beslist onder eindverantwoordelijkheid van het College van Bestuur van de Universiteit Leiden en in afstemming met de andere decanen. 

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.