Universiteit Leiden

nl en

Over ons

De Universiteit Leiden is ruim twintig jaar gevestigd in Den Haag en ziet de stad als haar tweede moederstad.  

De Universiteit Leiden heeft gekozen voor Den Haag, omdat de karakteristieken van de stad de universiteit als geheel kunnen verrijken. Als stad van vrede, recht en veiligheid en door haar grootstedelijk karakter biedt Den Haag veel mogelijkheden voor onderwijs en onderzoek. Daarbij is Den Haag het politiek en bestuurlijk hart van Nederland en vestigingsplaats van veel internationale organisaties. Onderwijs en onderzoek op de Campus Den Haag sluiten dan ook nauw aan op het profiel van de stad, met vijf kernthema’s:

 • Internationaal recht, vrede en veiligheid
 • Globalisering en internationale betrekkingen
 • Politiek, openbaar bestuur en publieke financiën
 • Stedelijke vraagstukken
 • Gezondheid en zorg

Tegelijk biedt de universiteit Den Haag een brede kennisbasis, werkgelegenheid en trekt de universiteit jonge hoogopgeleiden naar de stad. 

Hester Bijl, rector magnificus Universiteit Leiden 

‘Het mooie van onze campus in Den Haag is de korte afstand tot de beleidsmakers, de politici, de rechters en de organisaties die zich inzetten voor meer vrede, recht en veiligheid. Onze ambitie is om hen te voeden met onze wetenschappelijke inzichten en om tegelijkertijd onze impact te vergroten met hun expertise en ervaring.’

Strategie 2020-2030

Voor de periode 2020-2030 is een strategie vastgesteld en een uitvoeringsagenda waarin voor twee jaar de prioriteiten zijn bepaald. Een overzicht op hoofdlijnen van de strategie vindt u in de brochure Campus Den Haag.

Bijdragen aan ambities van de stad 

De Universiteit Leiden wil bijdragen aan het versterken van de positie van Den Haag als kennisstad door bestaande relaties te verstevigen en netwerken uit te bouwen. Daarbij wil de universiteit een belangrijke bijdrage leveren aan de innovatieve kracht en arbeidsmotor van Den Haag, door ondernemerschap van studenten en hogeropgeleiden te versterken en (internationaal) talent aan de stad te binden. 

Inspirerende omgeving 

De Universiteit Leiden wil gezamenlijk met collega-(kennis)instellingen en de gemeente werken aan een gezonde en inspirerende infrastructuur voor studenten, medewerkers en burgers in de stad. Daarbij wil de universiteit een intensieve relatie opbouwen met Den Haag en haar burgers door kennis over te dragen en de stad te betrekken bij haar activiteiten. Zo biedt de universiteit activiteiten rond actuele, Haagse of universitaire thema’s of sluit ze aan bij bestaande activiteiten. Op deze manier draagt de Campus bij aan een levendige stad en het profiel van Den Haag.

Gezondheid en zorg in Den Haag

De Universiteit Leiden is al enkele jaren met het LUMC actief op de Health Campus Den Haag. Dit is een optimale combinatie van onderzoek, onderwijs en impact op het gebied van grootstedelijke gezondheidsvraagstukken. De partners van de Health Campus Den Haag zijn: 

 • LUMC
 • Hadoks Haaglandse huisartsen
 • Haaglanden Medisch Centrum
 • Haga Ziekenhuis
 • Reinier de Graaf Gasthuis
 • Parnassia Groep
 • GGD Haaglanden
 • Gemeente Den Haag
 • Universiteit Leiden
 • De Haage Hogeschool

Om de gezondheid en gezondheidszorg in Den Haag te verbeteren werken de partners intensief samen met de Haagse huisartsen en andere eerstelijnszorg.

Erwin Muller, bestuurder Campus Den Haag

‘De Universiteit Leiden zet zich in voor excellent onderwijs, grensverleggende wetenschap en maatschappelijke impact. Den Haag biedt hiervoor aanvullende uitdagingen en mogelijkheden. De afgelopen jaren hebben wij daar al mooie resultaten van gezien en op die basis bouwen we graag verder.’

Bestuur Campus Den Haag

De Campus Den Haag kent een Dagelijks bestuur:

 • Erwin Muller - bestuurder
 • Jan Crijns - portefeuillehouder Onderwijs
 • Jeroen Touwen - portefeuillehouder Onderwijs
 • Rolf Oosterloo - portefeuillehouder Bedrijfsvoering

Samen vormen zij een collegiaal bestuur, benoemd door en onder eindverantwoordelijkheid van het College van Bestuur. De bestuurder, portefeuillehouder Onderwijs en portefeuillehouder Bedrijfsvoering zijn ieder afkomstig uit een andere faculteit. Het Dagelijks bestuur werkt op basis van de strategie en uitvoeringagenda voor de Campus Den Haag die wordt goedgekeurd door het College van Bestuur.    

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.