Universiteit Leiden

nl en

Onderwijs

Het onderwijs in Den Haag vindt ‒ net als in Leiden ‒ een sterke basis in het onderzoek. Alle fasen van het universitaire onderwijsaanbod zijn er vertegenwoordigd. Ook na de opleiding kunnen professionals cursussen volgen aan onze Campus Den Haag.

5.300 studenten

In de Haag kunnen de circa 5.300 studenten die er studeren kiezen uit (voltijd) bachelor- en masteropleidingen. Daarnaast biedt de universiteit diverse minoren (clusters van bijvakken), waarvan enkele in samenwerking met de Haagse Hogeschool.

De grootste opleiding in Den Haag is International Studies van de Faculteit der Geesteswetenschappen. Studenten bestuderen daar de geschiedenis, cultuur, politiek en economie van een wereldregio, met een daarbij bijbehorende vreemde taal. Zo plaatst de opleiding de wereld in perspectief door regio’s in wereldwijde samenhang met elkaar te vergelijken.

Onderwijs voor professionals

De universiteit heeft bovendien een groeiend aanbod aan in het onderwijs voor professionals op de arbeidsmarkt (het zogenoemde ‘postinitiële onderwijs’). Er zijn cursussen, deeltijdopleidingen en leergangen voor professionals op de arbeidsmarkt (life long learning). Die opleidingen sluiten aan op het postinitiële onderwijs in Leiden.

Aanbod aan summerschools en aanbod voor scholieren

De campus in Den Haag kent ook een ruim aanbod aan summer schools, en zijn er pre-university programma’s voor excellente scholieren in de bovenbouw van het voortgezet onderwijs.

MOOCs speciaal voor Den Haag

Vernieuwende vormen van online onderwijs, zoals de Massive Online Open Courses (MOOCs), blijken zeer succesvol in het op afstand en wereldwijd bereiken van grote nieuwe doelgroepen, ook vanuit de opleidingen in Den Haag.  MOOCs zoals International Law in Action in The Hague, International Criminal Justice, of International Arbitration and Investment Litigation zijn wereldwijd te volgen. Ze dragen sterk bij aan de internationale zichtbaarheid van Den Haag als internationaal academisch centrum.

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie