Universiteit Leiden

nl en

Onderwijs

Het onderwijs in Den Haag vindt ‒ net als in Leiden ‒ een sterke basis in het onderzoek. Alle fasen van het universitaire onderwijsaanbod zijn vertegenwoordigd in Den Haag. Ook na de opleiding kunnen professionals cursussen volgen aan de campus in de hofstad.

Voltijd opleidingen

Het opleidingsaanbod in Den Haag bestaat uit (voltijd) bachelor- en masteropleidingen voor studenten uit binnen- en buitenland. Daarnaast worden er minoren (clusters van bijvakken) aangeboden, waarvan enkele in samenwerking met de Haagse Hogeschool.

In Den Haag zijn de volgende bacheloropleidingen gevestigd:

En de volgende masteropleidingen:

Meer dan 3000 studenten

Aan de opleidingen in Den Haag staan circa 2750 reguliere bachelorstudenten ingeschreven (2015/2016). Aan de masteropleidingen zijn nog eens 600 studenten ingeschreven.

Onderwijs voor professionals

In Den Haag is een groeiend aanbod in het onderwijs voor professionals op de arbeidsmarkt (postinitiële onderwijs) zoals cursussen, deeltijdopleidingen en leergangen voor professionals op de arbeidsmarkt (life long learning).

Aanbod voor externen

De campus in Den Haag kent ook een ruim aanbod aan summer schools, en zijn er pre-university programma’s voor scholieren in de bovenbouw van het voortgezet onderwijs.

Onderwijsvernieuwing

Vernieuwende vormen van online onderwijs, zoals de Massive Online Open Courses (MOOCs), zijn zeer succesvol in het op afstand en wereldwijd bereiken van grote nieuwe doelgroepen, ook vanuit de opleidingen in Den Haag. Wereldwijd te volgen MOOCs zoals International Law in Action in The Hague, International Criminal Justice, of International Arbitration and Investment Litigation dragen bij aan de internationale zichtbaarheid van Den Haag als academisch centrum.