Universiteit Leiden

nl en

Onderwijs

Het onderwijs in Den Haag heeft een sterke basis in het onderzoek. Naast bachelor- en masteropleidingen biedt de universiteit ook aan scholieren, professionals en andere geïnteresseerden mogelijkheden om zich te ontwikkelen.

De universiteit wil de komende jaren het onderwijsaanbod uitbreiden in Den Haag. De plannen staan beschreven in de strategie 2020-2030 en de uitvoeringsagenda 2024-2025. Het aanbod past binnen de vijf kernthema’s van de Campus Den Haag:

  1. Internationaal recht, vrede en veiligheid

  2. Globalisering en internationale betrekkingen

  3. Politiek, openbaar bestuur en publieke financiën

  4. Stedelijke vraagstukken

  5. Gezondheid en zorg

Ontwikkelingen in de samenleving hebben een directe invloed op ons onderwijs en ons onderwijs heeft op termijn weer een belangrijke impact op de samenleving. Studenten kunnen al tijdens de studie bijdragen, bijvoorbeeld met projecten voor de gemeenschap (service learning) samen met maatschappelijke instellingen zoals gemeenten en scholen, en door aandacht voor sociale innovatie en sociaal ondernemerschap.

Bachelors en masters

In Den Haag volgen zo'n 7.000 studenten een bachelor- of masteropleiding. Daarnaast biedt de universiteit clusters van bijvakken: minoren. Sommige daarvan bieden we aan samen met de Haagse Hogeschool.

Leiden University College The Hague

Leiden University College The Hague (LUC) is het internationale honours college van de Universiteit Leiden, gevestigd in Den Haag. Het biedt gemotiveerde en getalenteerde studenten uit de hele wereld een innovatieve bacheloropleiding Liberal Arts & Sciences. 

Onderwijs voor professionals

De universiteit heeft een groeiend aanbod in onderwijs voor professionals de vorm van cursussen, deeltijdopleidingen en leergangen. De komende jaren zetten we nog meer in op leven lang ontwikkelen. 

Summerschools

Campus Den Haag biedt een ruim aanbod aan Engelstalige summer schools. Bijvoorbeeld de Frontiers of Children’s Rights of Preventing Violent Extremism.

Aanbod voor scholieren

Er zijn pre-university-programma’s voor nieuwsgierige scholieren in de bovenbouw van het voortgezet onderwijs.

MOOCs vanuit Den Haag

Vernieuwende vormen van online onderwijs, zoals de Massive Online Open Courses (MOOCs), blijken zeer succesvol in het op afstand en wereldwijd bereiken van grote nieuwe doelgroepen, ook vanuit de opleidingen in Den Haag.  

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.