Logo Universiteit Leiden.

nl en

Sociale Veerkracht en Veiligheid

Sociale veerkracht en veiligheid zijn urgente onderwerpen in onze samenleving. De COVID-19-pandemie heeft grote impact gehad op onze levens, zowel op persoonlijk als sociaal vlak. Het aantal mensen dat last heeft van stress, eenzaamheid en afgenomen kwaliteit van leven, is  toegenomen. Ook zijn er meer meldingen van zelfdoding en geweldsincidenten. Zo nam het aantal gevallen van kindermishandeling en partnergeweld toe, het aantal zelfdodingen onder adolescenten groeide met 15%.

Ons onderzoeksprogramma bundelt sociaal-wetenschappelijke kennis uit diverse onderzoeksvelden en expertise van belangrijke maatschappelijke actoren. We werken samen met juristen, archeologen en geesteswetenschappers, maar ook met jongerenpanels en met de publieke sector. Dankzij deze inclusieve onderzoeksmethoden kunnen we een bijdrage leveren aan een veiligere en meer veerkrachtige samenleving.

Omdat het onderwerp 'grensoverschrijdend gedrag' wetenschappelijk-disciplinaire grenzen overstijgt, is multi- en interdisciplinair onderzoek nodig om goede inzichten te krijgen in het ontstaan van dit soort gedrag.

Aan de hand van drie thema's wil ons onderzoeksprogramma bijdragen aan meer maatschappelijke veerkracht en veiligheid, Die thema's zijn: Adolescent risk and Resilience (Risico's en weerbaarheid bij pubers), Uncertainty (Onzekerheid) en Violence in Society (Maatschappelijk geweld). 

Nieuws

Deze website maakt gebruik van cookies.