Universiteit Leiden

nl en

Universiteit gaat sterker samenwerken met Haagse Hogeschool

De Universiteit Leiden en de Haagse Hogeschool gaan sterker samenwerken in onderwijs en onderzoek. Daartoe ondertekenden de onderwijsinstellingen op 8 mei een samenwerkingsovereenkomst.

De samenwerking wordt versterkt op verschillende thema’s. Zo willen de instellingen het gezamenlijk masteraanbod en doorstroomtrajecten uitbreiden, komt er meer samenwerking in onderzoek, en ook wordt er gezamenlijk gewerkt aan campusontwikkeling, studentenvoorzieningen en studentenhuisvesting.

Daarbij zullen de twee instellingen nauw samenwerken met de Gemeente Den Haag. De voornemens in de samenwerkingsovereenkomst sluiten namelijk goed aan bij de beleidsprioriteiten die staan beschreven in de Haagse Educatieve Agenda. Met de overeenkomst hopen de Universiteit Leiden en de Haagse Hogeschool er dan ook voor te zorgen dat de kennis in de regio ten goede komt aan de stad.

De Universiteit Leiden heeft sinds eind jaren negentig een campus in Den Haag. Het onderwijs en onderzoek in de Hofstad sluiten nauw aan bij het profiel van de stad - stad van vrede, recht en veiligheid – en op de overige mogelijkheden die de stad biedt. In totaal krijgen momenteel zo’n 4500 studenten college in Den Haag.

De colleges van besturen en andere betrokkenen tonen de samenwerkingsovereenkomst.
De colleges van besturen en andere betrokkenen tonen de samenwerkingsovereenkomst.
Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.