Universiteit Leiden

nl en

Leids wetenschappelijk onderzoek levert economie viermaal zoveel op als het kost

Wat levert wetenschappelijk onderzoek de Nederlandse economie op? De Universiteit Leiden en het Leids Universitair Medisch Centrum waren nieuwsgierig en lieten de economische impact in kaart brengen van hun onderzoek en kennisexploitatie. Conclusie: iedere euro die wordt geïnvesteerd in Leids wetenschappelijk onderzoek betaalt zich bijna viermaal terug.

Multiplier

Het onderzoek had betrekking op het jaar 2010. In dat jaar besteedden het LUMC en de Universiteit Leiden samen ruim 337 miljoen euro aan onderzoek. Dit onderzoek en de bedrijfsmatige exploitatie daarvan leverde de Nederlandse economie een bruto toegevoegde waarde op van 1,3 miljard euro. Dat is een multiplier-effect van een factor 3,9.

Gerekend in termen van werkgelegenheid, zorgde het wetenschappelijk onderzoek van Universiteit Leiden en LUMC direct en indirect voor ca.18.000 banen in Leiden, Zuid-Holland en Nederland samen.

Investeren in het Leiden Bio Science Park leverde de Nederlandse economie 456 miljoen euro en ruim 6.000 banen op.

Categorieën

De onderzoekers namen de economische effecten van vier soorten activiteiten onder de loep: 

  1. De impact van het wetenschappelijk onderzoek zelf. Dit leverde de Nederlandse economie ruim 700 miljoen euro en 9.000 banen op
  2. De impact van investeringen in een goede infrastructuur en omgeving voor bedrijven. In Leiden betekent dit vooral: investeringen in het Leiden Bio Science Park. Dit leverde de Nederlandse economie 456 miljoen euro en ruim 6.000 banen op
  3. De impact van valorisatie van onderzoek zoals inkomsten uit licenties en spin-offs: 140 miljoen euro en bijna 2.000 banen in Nederland
  4. Overige impact, bijvoorbeeld als gevolg van toerisme, congresbezoek en musea zorgde voor 9 miljoen euro en 134 banen in Nederland.

Onderwijs niet meegerekend

Het onderzoek, uitgevoerd door onderzoeksbureau BiGGAR Economics, had uitsluitend betrekking op het wetenschappelijk onderzoek en de commerciële exploitatie daarvan in 2010. De economische toegevoegde waarde van wetenschappelijk onderwijs is dus niet meegerekend.

Documenten

“Economic Impact of Research & Commercialisation at Leiden University & Leiden University Medical Center” (2011). Impactanalyse uitgevoerd door BiGGAR Economics in opdracht van de Universiteit Leiden en het Leids Universitair Medisch Centrum.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.