Universiteit Leiden

nl en

Economie

Onderzoeksthema's afdeling Economie

Het onderzoek van de afdeling Economie is ondergebracht bij meerdere facultaire programma’s. 

Het onderzoek van de afdeling richt zich thans met name op sociaal-economische vraagstukken, rechtseconomie en fiscale economie. Een groot deel van de onder­zoeks­capaciteit wordt ingezet binnen het programma Hervorming Sociale Regelgeving- voor een deel overigens extern gefinancierd - om de sociaal-economische ge­volgen van veranderingen in het stelsel van sociale zekerheid te analyseren. Samen met de afdeling Sociaal Recht worden hervormingen van het stelsel van sociale zekerheid geanalyseerd, in nationaal en internationaal perspectief. Voor het onderzoeksprogramma met de titel Hervorming Sociale Zekerheid heeft de Stichting Instituut Gak een omvangrijke subsidie van ruim 2,6 miljoen euro ter beschikking gesteld. Die subsidie maakt het mogelijk om een goed onderzoeksteam samen te stellen (algemeen projectleider: Goudswaard; projectleider Afdeling Sociaal Recht: Heerma van Voss; projectleider Afdeling Economie: Caminada). 

In het kader van Coherent privaatrecht wordt rechtseconomisch onderzoek verricht naar het ontstaan en de afwikkeling van civiel- en bestuursrechtelijke geschillen. Centraal in de analyse staat de interactie tussen (potentiële) ‘daders’ en ‘slachtoffers’ die zich laten leiden door de verwachte kosten en baten van de verschillende gedragskeuzes die openstaan. Met het onderzoek wordt o.a. beoogd de maatschappelijke betekenis van de rechtspraak te kwantificeren. Een deel van de onderzoekscapaciteit van de afdeling wordt aangewend ten behoeve van het deelprogramma Grenzen aan fiscale soevereiniteit. Daarbij wordt aandacht besteed aan de analyse van belastinghervorming en veranderende aangrijpings­punten van belastingheffing als gevolg van verdergaande internationalisering. Vraagt deze tendens om coördinatie en/of harmonisatie van belastingsystemen, of juist niet? In dit deelprogramma wordt samen­ge­werkt met fiscaal-juristen van de afdeling Belastingrecht. 

Tot slot wordt binnen het onderzoeksprogramma Criminal Justice onderzoek verricht.