Universiteit Leiden

nl en

Economie

Onderzoeksthema's afdeling Economie

Het onderzoek van de afdeling Economie is ondergebracht bij meerdere facultaire programma’s. 

Het onderzoek van de afdeling Economie is ondergebracht bij meerdere facultaire programma’s. Het onderzoek van de afdeling richt zich thans met name op sociaaleconomische vraagstukken, rechtseconomie en fiscale economie. Een groot deel van de onder­zoeks­capaciteit wordt ingezet binnen het programma Hervorming Sociale Regelgeving - voor een deel overigens extern gefinancierd - om de sociaaleconomische ge­volgen van veranderingen in het stelsel van sociale zekerheid en pensioenen te analyseren. Samen met de afdeling Sociaal Recht worden sociale hervormingen geanalyseerd, zowel in nationaal als in internationaal perspectief. In het kader van Interaction between Legal Systems wordt onderzoek gedaan naar de effecten van migratie op de stelsels van sociale zekerheid. In dat verband wordt met meerdere afdelingen samengewerkt.

In het kader van Coherent privaatrecht wordt rechtseconomisch onderzoek verricht naar aansprakelijkheidsvraagstukken en naar het ontstaan en de afwikkeling van civiel- en bestuursrechtelijke geschillen.

Een deel van de onderzoekscapaciteit van de afdeling wordt aangewend ten behoeve van het deelprogramma Grenzen aan fiscale soevereiniteit. Daarbij wordt aandacht besteed aan de analyse van belastinghervorming en veranderende aangrijpings­punten van belastingheffing als gevolg van verdergaande internationalisering. Vraagt deze tendens om coördinatie en/of harmonisatie van belastingsystemen, of juist niet? In dit deelprogramma wordt samen­ge­werkt met fiscaal-juristen van de afdeling Belastingrecht.

Tot slot wordt binnen het onderzoeksprogramma Criminal Justice onderzoek verricht, waarbij de aandacht ondermeer uitgaat naar de ontwikkeling in en de effecten van strafrechtelijke sancties. Tevens worden de effecten van hervormingen in de bijstand en detentie op financieel welzijn en crimineel gedrag van ex-gedetineerden onderzocht.

Alle publicaties van de medewerkers van de Afdeling Economie zijn te raadplegen via: www.economie.leidenuniv.nl.

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie