Universiteit Leiden

nl en

Economie

Minor Economie en Transities: ongelijkheid, klimaat en globalisering

Analyse van maatschappelijke vraagstukken vanuit een economisch perspectief.

Vanwege de gekozen cookie-instellingen kunnen we deze video hier niet tonen.

Bekijk de video op de oorspronkelijke website of

Omschrijving

De minor Economie en Transities: ongelijkheid, klimaat en globalisering (voorheen Economie en Beleid) leert je om economische theorie en inzichten te gebruiken om oplossingen te vinden voor de problemen waar nationale en internationale beleidsmakers elke dag aan werken. Na het volgen van de minor zul je ook beter begrijpen wat er wel en niet meegenomen wordt in economische modellen, en hoe economische inzichten zich verhouden tot inzichten uit andere vakgebieden.

Hoe kan de transitie naar een CO2-neutrale economie het beste worden vormgegeven? Wat zijn de economische gevolgen van de Europese eenwording en wat betekenen de huidige geopolitieke ontwikkelingen voor de economische toekomst van de EU? Welke invloed hebben toenemende migratie en het stijgende aantal ZZP’ers op de arbeidsmarkt en de sociale zekerheid? Welk begrotingsbeleid moet worden gevoerd nu de bevolking snel vergrijst? Hoe kunnen inzichten uit andere wetenschappen, zoals de psychologie (gedragseconomie) het economisch beleid verbeteren? Kortom, de minor is opgebouwd uit sociaaleconomische thema’s die in de huidige praktijk van beleidsmakers zeer belangrijk zijn.

De minor geeft je een basis van economische kennis en vaardigheden én biedt specialisatie in grote maatschappelijke vraagstukken van nu. Daarmee is de minor een mooie aanvulling op andere bacheloropleidingen, omdat studenten uit verschillende disciplines leren om vanuit een economisch perspectief naar maatschappelijke problemen te kijken en daar doordachte beleidsantwoorden op te formuleren. Voor veel functies in het publieke domein, zoals beleidsmedewerker, jurist of adviseur, is dit een cruciale vaardigheid. Maar ook bij functies in de private sector, zoals consultant of bedrijfsjurist, kan deze vaardigheid je goed van pas komen! Bij tal opleidingen kan deze minor een goede aanvulling zijn, bijvoorbeeld bij Rechtsgeleerdheid, Politicologie of International Studies.

Doelgroep

Alle derdejaars studenten van de Universiteit Leiden, Technische Universiteit Delft, Erasmus Universiteit Rotterdam en andere universiteiten (alle opleidingen) met 30 EC minorruimte in het eerste semester.

Studeer je Bestuurskunde aan de Universiteit Leiden? Deze minor kun je volgen als je de specialisatie “Beleid, Bestuur en Organisatie” volgt, maar niet wanneer je de specialisatie “Economie, Bestuur en Management” volgt.

Alleen studenten die in het bezit zijn van een universitaire propedeuse, én die daarnaast ingeschreven staan bij een universitaire instelling, kunnen toegelaten worden tot de minor

Doel van de minor

Het doel van de minor Economie en Transities: ongelijkheid, klimaat en globalisering is om je voldoende kennis en vaardigheden bij te brengen om zelfstandig economische theorie toe te passen op maatschappelijke vraagstukken en beleidsaanbevelingen te doen. Het is een praktijkgerichte minor die voorbereidt op werken in én rondom het openbaar bestuur in Nederland of het buitenland.

Programma (30 EC)

Je volgt de minor in het eerste semester van het derde bachelorjaar. Het onderwijs wordt gegeven aan de Campus Den Haag van de Universiteit Leiden. De voertaal is Nederlands. De minor Economie en Transities: ongelijkheid, klimaat en globalisering leert een logisch en samenhangend overzicht van het brede vakgebied van economisch beleid. In blok 1 wordt een algemene financieel-economische basis aangeleerd. In blok 2 wordt op een hoger niveau gespecialiseerd in maatschappelijke vraagstukken: arbeidsmarkt, Europese samenwerking en klimaat en milieu. In de onderwijsvorm en toetsing zullen tentamens die inzicht en toepassing van economische analyse toetsen worden gecombineerd met het schrijven van beleidsanalyses en -aanbevelingen. Informatie analyseren en wegen en schriftelijk en mondeling presenteren zijn praktische vaardigheden die ontwikkeld worden, zodat deze na je studie gebruikt kunnen worden in de wereld van economie en beleid. De studenten volgen deze zes vakken van 5 EC:

Blok 1 - Basis:
1. Internationale Economische Betrekkingen (niveau 200)
2. Economie van de Publieke Sector (niveau 200)
3. Financieel-Economisch Beleid (niveau 200)

Blok 2 - Specialisatie:
1. Arbeidsmarktbeleid en Sociale Zekerheid (niveau 300)
2. Economisch Beleid in de Europese Unie (niveau 300)
3. Klimaatbeleid en Circulaire Economie (niveau 300)

Indien je in je studie geen economie hebt behandeld en denkt dat je behoefte hebt aan uitleg over economische basisprincipes, kun je het vak Economie in Hoofdlijnen (blok 1/niveau 200) volgen als alternatief voor Internationale Economische Betrekkingen. Indien je al één van deze vakken hebt afgerond of meent een inhoudelijk vergelijkbaar vak op hetzelfde niveau te hebben gedaan, kun je contact opnemen met de minorcoördinator voor een vervangend vak. Na goedkeuring van de coördinator kan een vervangend keuzevak van ten minste hetzelfde niveau worden gekozen bij de afdeling Economie.

Gezien de opbouw van het programma gaat de voorkeur uit naar studenten die de volledige minor van 30 EC volgen. Indien een student maximaal 15 EC keuzeruimte kan vullen, dient de student Internationale Economische Betrekkingen te volgen en twee van de overige vakken. Deze vakken worden, eenmaal behaald, als keuzevakken op je diploma vermeld.

Capaciteit

Het maximaal aantal deelnemers aan de minor Economie en Transities: ongelijkheid, klimaat en globalisering is 75.

Aanmelding / inschrijving

Je kunt je voor deze minor vanaf woensdag 15 mei 2024 om 13:00 uur aanmelden via EduXchange. Dit is een nieuw inschrijfsysteem waardoor studenten van Leiden, Delft en Rotterdam, zich via hetzelfde systeem kunnen aanmelden. Hiervoor moet eerst een eduID worden aangemaakt. Lees voordat je je wil aanmelden deze pagina goed door en bekijk de filmpjes om er zeker van te zijn dat het goed gaat. 

Inschrijving gaat op volgorde van binnenkomst van de inschrijvingen. Je krijgt automatisch bericht of je wordt toegelaten of op een wachtlijst wordt geplaatst als de minor vol is. Als je vanuit de wachtlijst wordt toegelaten, krijg je ook automatisch bericht.

Wil je de minor toch niet doen? Leidse studenten kunnen zich afmelden via usis, studenten uit Delft en Rotterdam kunnen zich afmelden via een afmeldformulier. 

Studeer je niet aan de Universiteit Leiden, Delft of aan Erasmus universiteit, dan kun je bij de faculteit/opleiding die de minor aanbiedt, een 'verzoek tot inschrijving als gaststudent' aanvragen. 

Meer weten?

Voor informatie over de minor Economie en Transities: ongelijkheid, klimaat en globalsering kun je contact opnemen met het secretariaat van de afdeling Economie of kijken op deze site.

Een keer meelopen?

Heb je interesse in deze minor, dan ben je van harte welkom om een college van een economisch vak bij te wonen. Dit biedt de mogelijkheid een indruk te krijgen van het onderwijs binnen de minor, en om vragen te stellen aan docenten en studenten. Mail voor een afspraak.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.