Universiteit Leiden

nl en

Economie

Research Memoranda

Onderzoekreeks van de Afdeling Economie van de Universiteit Leiden op het raakvlak van economie en recht.

Editor

Prof. dr. E.L.W. Jongen
 

Correspondentie
Faculty of Law 
Department of Economics 
P.O. Box 9520 
2300 RA Leiden 
The Netherlands 
Phone ++31 71 527 7756 / 1571

Research Memorandum

Onderzoekreeks van de Afdeling Economie van de Universiteit Leiden op het raakvlak van economie en recht. Origineel wetenschappelijk werk wordt door interne editors (zie hierna) onderworpen aan een reviewproces. In het algemeen betreft het analyses alsmede cijfermateriaal die in een later stadium in gewijzigde vorm - veelal ingekort - neerslaan in wetenschappelijke artikelen. Ook papers gepresenteerd tijdens congressen worden na de verwerking van het commentaar vaak opgenomen in de onderzoeksreeks. Dergelijke achtergrondstudies worden vervolgens verspreid onder de relevante wetenschappelijke instellingen en personen. De reeks is tevens integraal te raadplegen voor alle wetenschappers via deze website en heeft daardoor een groot / internationaal bereik. Dat blijkt onder meer uit het regelmatig refereren naar deze achtergrondstudies in de  wetenschappelijke vakliteratuur. Publicatie in de onderzoeksreeks overbrugt de soms lange looptijd van (internationale) publicaties, waardoor de nieuwste inzichten zo snel als mogelijk ter beschikking staan van de wetenschap.

Downloaden Research Memoranda

2024.02 Marion Collewet, Kim Fairley, Roselinde Kessels, Marike Knoef, Olaf van Vliet
The design of welfare:
unraveling taxpayers’ preferences

2024.01 Heike Vethaak en Egbert Jongen
Stille wateren hebben diepe gronden
Een analyse van de inkomensverdeling en haar determinanten over de afgelopen veertig jaar

2022.02 Vincent Bakker
Social investment and job quality across European knowledge economies: only more of also better jobs?

2022.01 Eduard Suari-Andreu and Olaf van Vliet
Intra-EU Migration, Public Transfers, and Assimilation: Evidence for the Netherlands

2021.02 Clare Fenwick
The Devil is in the Detail: Measuring Intra-EU Labour Migration

2021.01 Flip de Kam, Wimar Bolhuis en Jasper Lukkezen
Met verstandige regels is er tot 2025 voor 50 miljard euro extra begrotingsruimte

2020.01 Giacomo Boffi
Temporary Employment of First-Generation Migrants in the Netherlands

2019.02  Bastiaan van Ganzen
Convergence of Tax Mixes in 29 OECD Countries, 1980-2018 

2019.01 Vincent Bakker en Olaf van Vliet
Social Investment, Employment Outcomes and Policy and Institutional Complementarities: A Comparative Analysis across 26 OECD countries

2018.02 Koen Caminada, Kees Goudswaard, Olaf van Vliet en Vincent Bakker
Verschillen in niveau en ontwikkeling van de inkomens-ongelijkheid, -herverdeling en -armoede in Nederland en België sinds 1995

2018.01 Eduard Suari Andreu, Raun van Ooijen, Rob J.M. Alessie and Viola Agelini
Giving With a Warm Hand: Evidence on Estate Planning and Bequests

2017.01 Emile Cammeraat
The Effect of Constitutional Commitment to Social Security on Social Expenditure Schemes

2015.04 Jinxian Wang and Yanfeng Bai 
Development of Minimum Livelihood Guarantee Programs in Urban China: An Empirical Analy-sis Based on 31 Regions over 2003-2013 

2015.03 Jinxian Wang, Koen Caminada, Kees Goudswaard and Chen Wang 
Decomposing income polarization and tax-benefit changes across 31 European countries and Europe wide, 2004-2012  

2015.02 Jinxian Wang, Olaf van Vliet and Kees Goudswaard 
Social assistance benefits and European coordination 

2015.01 Stefan Thewissen en David Rueda 
Technological change as a determinant of redistribution preferences 

2014.04 Jinxian Wang and O. van Vliet 
Social assistance and minimum income benefits: Benefit levels, replacement rates and policies across 33 countries, 1990 - 2009 

2014.03 Ben van Velthoven 
Bestraffing van commune misdrijven in de periode 1995-2012 

2014.02 Koen Caminada, Jim Been, Kees Goudswaard en Marloes de Graaf-Zijl 
De ontwikkeling van inkomensongelijkheid en inkomensherverdeling in Nederland 1990-2012 

2014.01 Ben van Velthoven 
Straftoemeting door de rechter in de periode 1995-2012 

2012.03 Jörg Paetzold and Olaf van Vliet 
Convergence without hard criteria: Does EU soft law affect domestic unemployment protection schemes? 

2012.02 Olaf van Vliet and Henk Nijboer 
Flexicurity in the European Union: Flexibility for Outsiders, Security for Insiders 

2012.01 Stefan Thewissen 
Is It the Income Distribution or Redistribution That Affects Growth? 

2011.03 Olaf van Vliet, Jim Been, Koen Caminada and Kees Goudswaard 
Pension reform and income inequality among the elderly in 15 European countries. 

2011.02 Chen Wang and Koen Caminada 
Disentangling income inequality and the redistributieve effect of social transfers and taxes in 36 LIS countries. 

2011.01 Anton Rommelse 
Een geschiedenis van het arbeidsongeschiktheidsbeleid in Nederland. 

2010.03 Joop de Kort 
The Right to Development or the Development of Rights. 

2010.02 Carolien Klein Haarhuis and Ben van Velthoven 
Legal Aid and Legal Expenses Insurance, Complements or Substitutes? The Case of The Netherlands? 

2010.01 Koen Caminada, Kees Goudswaard and Ferry Koster 
Social Income Transfers and Poverty Alleviation in OECD Countries. 

2009.03 Megan Martin and Koen Caminada 
Welfare Reform in the United States. A descriptive policy analysis. 

2009.02 Koen Caminada and Kees Goudswaard 
Social Expenditure and Poverty Reduction in the EU15 and other OECD Countries.  

2009.01 Maroesjka Versantvoort 
Complementariteit in arbeid- en zorgtijd. 

2008.06 Koen Caminada and Kees Goudswaard 
Effectiveness of poverty reduction in the EU. A descriptive analysis. 

2008.05 Koen Caminada, Kees Goudswaard and Olaf van Vliet 
Patterns of welfare state indicators in the EU: Is there convergence? 

2008.04 Kees Goudswaard and Koen Caminada 
The redistributive impact of public and private social expenditure. 

2008.03 Karen M. Anderson and Michael Kaeding 
Pension systems in the European Union: Variable patterns of influence in Italy, the Netherlands and Belgium. 

2008.02 Maroesjka Versantvoort 
Time use during the life course in USA, Norway and the Netherlands: a HAPC-analysis. 

2008.01 Maroesjka Versantvoort 
Studying time use variations in 18 countries applying a life course perspective. 

2007.06  Olaf van Vliet and Michael Kaeding 
Globalisation, European Integration and Social Protection – Patterns of Change or Continuity? 

2007.05  Ben van Velthoven 
Kosten-batenanalyse van criminaliteitsbeleid. Over de methodiek in het algemeen en Nederlandse toepassingen in het bijzonder. 

2007.04  Ben van Velthoven 
Rechtseconomie tussen instrumentaliteit en normativiteit. 

2007.03  Guido Suurmond 
Compliance to fire safety regulation. The effects of the enforcement strategy. 

2007.02  Maroesjka Versantvoort 
Een schets van de sociaal-economische effecten van verlof en de beleidsmatige dilemma's die daaruit volgen. 

2007.01  Henk Nijboer 
A Social Europe: Political Utopia or Efficient Economics? An assessment from a public economic approach. 

2006.04  Aldo Spanjer 
European Gas regulation: A change of focus. 

2006.03  Joop de Kort and Rilka Dragneva 
Russia's Role in Fostering the CIS Trade Regime. 

2006.02  Ben van Velthoven 
Incassoproblemen in het licht van de rechtspraak. 

2006.01  Jurjen Kamphorst en Ben van Velthoven 
De tweede feitelijke instantie in de belastingrechtspraak.  
  
2005.03  Koen Caminada en Kees Goudswaard 
Budgetary costs of tax facilities for pension savings: an empirical analysis. 

2005.02 H. Vording en A.O. Lubbers 
How to limit the budgetary impact of the European Court's tax decisions? 

2005.01  Guido Suurmond en Ben van Velthoven 
Een beginselplicht tot handhaving: liever regels dan discretionaire vrijheid. 

2004.04  Ben van Velthoven and Marijke ter Voert 
Path to justice in the Netherlands. Looking for signs of social exclusion. 

2004.03  Guido Suurmond 
Brandveiligheid in de horeca. Een economische analyse van de handhaving in een representatieve gemeente.  

2004.02  Kees Goudswaard, Koen Caminada en Henk Vording 
Naar een transparanter loonstrookje?  

2004.01  Koen Caminada and Kees Goudswaard 
Are public and private social expenditures complementary? 

2003.01  Joop de Kort 
De mythe van de globalisering. Mondialisering, regionalisering of gewoon internationale economie? 

2002.04  Koen Caminada en Kees Goudswaard 
Inkomensgevolgen van veranderingen in de arbeidsongeschiktheidsregelingen en het nabestaandenpensioen.  

2002.03  Kees Goudswaard 
Houdbare solidariteit in de 21e eeuw. 

2002.02  Ben van Velthoven 
Civiele en administratieve rechtspleging in Nederland 1951-2000; deel 2: tijdreeksanalyse. 

2002.01  Ben van Velthoven 
Civiele en administratieve rechtspleging in Nederland 1951-2000; deel 1: tijdreeksdata.  

2001.03  Koen Caminada and Kees Goudswaard 
International Trends in Income Inequality and Social Policy.  

2001.02  Peter Cornelisse and Kees Goudswaard 
On the Convergence of  Social Protection Systems in the European Union.   

2001.01  Ben van Velthoven 
De rechtsbijstandsubsidie onderzocht. En hoe nu verder? 

2000.01  Koen Caminada 
Pensioenopbouw via de derde pijler. Ontwikkeling, omvang en verdeling van premies lijfrenten volgens de Inkomensstatistiek. 

1999.03  Koen Caminada and Kees Goudswaard 
Social Policy and Income Distribution. An Empirical Analysis for the Netherlands. 

1999.02  Koen Caminada 
Aftrekpost eigen woning: wie profiteert in welke mate? Ontwikkeling, omvang en verdeling van de hypotheekrenteaftrek en de bijtelling fiscale huurwaarde. 

1999.01  Ben van Velthoven and Peter van Wijck 
Legal cost insurance under risk-neutrality.  

1998.02  Koen Caminada and Kees Goudswaard 
Inkomensherverdeling door sociale zekerheid: de verdeling van uitkeringen en premieheffing in 1990 en 1995. 

1998.01  Cees van Beers 
Biased Estimates of Economic Integration Effects in the Trade Flow Equation. 

1997.04  Koen Caminada and Kees Goudswaard 
Distributional effects of a flat tax: an empirical analysis for the Netherlands. 

1997.03  Ernst Verwaal 
Compliance costs of intra-community business transactions. Magnitude, determinants and policy implications. 

1997.02  Julia Lane, Jules Theeuwes and David Stevens 
High and low earnings jobs: the fortunes of employers and workers. 

1997.01  Marcel Kerkhofs and Maarten Lindeboom 
Age related health dynamics and changes in labour and market status. 

1996.07  Henk Vording 
The case for equivalent taxation of social security benefits in Europe. 

1996.06  Kees Goudswaard and Henk Vording 
Is harmonisation of income transfer policies in the European Union feasible? 

1996.05  Cees van Beers and Jeroen C.J.M. van den Bergh 
The impact of environmental policy on trade flows: an empirical analysis. 

1996.04  Peter van Wijck en Ben van Velthoven 
Een economische analyse van het Amerikaanse en het continentale systeem van proceskostentoerekening. 

1996.03  Arjan Heyma 
Retirement and choice constraints: a dynamic programming approach. 

1996.02  Ben van Velthoven en Peter van Wijck 
De economie van civiele geschillen; rechtsbijstand versus no cure no pay.  

1996.01  Jan Kees Winters 
Unemployment in many-to-one matching models. 

1995.05  Maarten Lindeboom and Marcel Kerkhofs 
Time patterns of work and sickness absence. Unobserved effects in a multi-state duration model. 

1995.04  Koen Caminada en Kees Goudswaard 
De endogene ontwikkeling van de belastingdruk: een macro-analyse voor de periode 1960-1994. 

1995.03  Henk Vording and Kees Goudswaard 
Legal indexation of social security benefits: an international comparison of systems and their effects. 

1995.02  Cees van Beers and Guido Biessen 
Trade potential and structure of foreign trade: the case of Hungary and Poland. 

1995.01  Isolde Woittiez and Jules Theeuwes 
Well-being and labour market status. 

1994.10  Kees Goudswaard 
Naar een beheersing van de Antilliaanse overheidsschuld. 

1994.09  Kees Goudswaard, Philip R. de Jong and Victor Halberstadt 
The realpolitik of social assistance: The Dutch experience in international comparison. 

1994.08  Ben van Velthoven 
De economie van misdaad en straf, een overzicht en evaluatie van de literatuur. 

1994.07  Jules Theeuwes en Ben van Velthoven 
De ontwikkeling van de criminaliteit in Nederland, 1950-1990: een economische analyse. 

1994.06  Gerard J. van den Berg and Maarten Lindeboom 
Durations in panel data subject to attrition: a note on estimation in the case of a stock sample. 

1994.05  Marcel Kerkhofs and Maarten Lindeboom 
Subjective health measures and state dependent reporting errors. 

1994.04  Gerard J. van den Berg and Maarten Lindeboom 
Attrition in panel data and the estimation of dynamic labor market models. 

1994.03  Wim Groot 
Wage and productivity effects of enterprise-related training. 

1994.02  Wim Groot 
Type specific returns to enterprise-related training. 

1994.01  Marcel Kerkhofs 
A Quadratic model of home production decisions.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.