Universiteit Leiden

nl en

Economie

Specialisatie Economie, Bestuur en Management

Binnen de opleiding Bestuurskunde kunt u kiezen voor de specialisatie Economie, Bestuur en Management (EBM).

Waarom EBM

Er is steeds meer behoefte aan professionals op het gebied van de publieke sector die zijn gespecialiseerd in vraagstukken van economie, bestuur en management. De specialisatie EBM is gericht op publieke en semipublieke organisaties, zoals het Rijk, lagere overheden, supranationale organisaties, ziekenhuizen, woningcorporaties, de politie en onderwijsinstellingen. Door de groeiende complexiteit van economie en samenleving is het werken in publieke en maatschappelijke organisaties lastiger geworden. Daarnaast is marktwerking in de publieke sector een leidend principe geworden. Maar organisaties in deze sector zijn geen bedrijven die gericht zijn op het maken van zoveel mogelijk winst. In het bedrijfsleven is het afrekenen van medewerkers op prestaties heel gewoon. Bij de politie bijvoorbeeld leiden de bonnenquota echter tot grote discussies. Zijn de burgers hier blij mee? En is dit nu de manier om Nederland veiliger te maken? Je houdt dus ook rekening met de relatie met de politiek en de media. Moet de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport toestaan dat een zorgverzekeraar een ziekenhuis uitsluit, omdat deze wel goede maar niet de goedkoopste zorg aanbiedt? Hoe kun je deze verschillende motieven en belangen managen in een omgeving waarin de media altijd meekijken en een crisis zomaar kan ontstaan? Meer in het algemeen spelen bij het overheidsbeleid vragen die vanuit economische en maatschappelijke invalshoek moeten worden bekeken. Denk bijvoorbeeld aan het inspelen op de vergrijzing of op de globalisering.

Opbouw bacheloropleiding

Je volgt in de opleiding zowel bestuurskundige als economische vakken. Nieuw in zowel het eerste als het tweede jaar is het kernvak ‘Economie, Bestuur en Management’, waarin de kennis en inzichten die je inmiddels hebt verworven met elkaar worden geïntegreerd. In dit vak doe je ook onderzoek. Andere vakken die je volgt zijn o.a. ‘Economische Kijk op Organisaties’, ‘Economie van de Publieke Sector’, ‘Publiek Management’, ‘Analyse van Sociaaleconomisch Beleid’, ‘Human Resource Management’ en ‘Economische Integratie in de EU’. In het derde jaar heb je een vrije keuzeruimte die je in kunt vullen met keuzevakken (o.a. economische of bedrijfswetenschappelijke vakken), met een van de vele minors van de Universiteit Leiden, met een semester studie in het buitenland, of met een stage bij bijvoorbeeld de Autoriteit Financiële Markten, het Ministerie van Financiën of De
Nederlandsche Bank. Er zijn goede aansluitingsmogelijkheden met diverse masteropleidingen, waaronder die van Bestuurskunde.

Onderwijsprogramma EBM

Om een indruk te geven van de inhoud van de economische vakken kan worden doorgeklikt naar een korte omschrijving van elk vak.

Studiejaar 1:

Studiejaar 2:

Studiejaar 3:

Waarom in Leiden?

EBM in Leiden is een interdisciplinaire opleiding. Dit betekent dat je vraagstukken in het openbaar bestuur vanuit economische, bestuurskundige en organisatiekundige invalshoeken benadert. Je krijgt namelijk onderwijs van zowel de opleiding Bestuurskunde als de afdeling Economie van de juridische faculteit in Leiden. Je krijgt bij de opleiding een intensieve, persoonlijke begeleiding en leert de nadruk leggen op het ontwikkelen van academische vaardigheden als presenteren, onderzoeken, samenwerken, onderhandelen en conflictbeheersing. Je zult regelmatig onderzoek doen in organisaties in en rond het openbaar bestuur. De nabijheid van Den Haag als regerings- en bestuurlijk centrum is dan een groot voordeel. De reisafstand Leiden - Den Haag per trein bedraagt namelijk maar 12 minuten.

Carrièremogelijkheden

Je kunt na de opleiding aan de slag in de publieke sector op het gebied van economie, bestuur en management. Denk aan beleids- en managementfuncties bij de overheid (zoals ministeries, de Algemene Rekenkamer of gemeenten), en bij organisaties in de gezondheidszorg, bij de politie en bij toezichthouders. Ook een functie bij het bedrijfsleven is mogelijk, bijvoorbeeld bij advieskantoren zoals KPMG of Berenschot. Kortom: EBM bied je een unieke opleiding om later als professional aan de slag te kunnen gaan.

Meer weten over EBM?

Meer informatie over de specialisatie Economie, Bestuur en Management is te vinden via:

• De website EBM
• Neem contact op met de studieadviseur Sofie Delpeut via s.delpeut@cdh.leidenuniv.nl
• Wil je een keer meelopen met een college? Neem dan contact op met:

• Voor vragen over roosters, keuzevakken, tentamens en scriptiemogelijkheden: Dr. P. van Gruisen via  p.van.gruisen@law.leidenuniv.nl

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.