Universiteit Leiden

nl en

Onderzoeksproject

Effecten van gevangenisstraf (Prison)

Het Prisonproject gaat na in hoeverre een gevangenisstraf gevolgen heeft voor onder andere recidive, gezondheid, beroepsloopbanen en intieme relaties van (ex-)gedetineerden.

Looptijd
2009
Contact
Paul Nieuwbeerta
Financiering
Het Prison Project is gefinancierd door de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO), de Universiteit Leiden, het Nederlands Studiecentrum Criminaliteit en Rechtshandhaving (NSCR) en de Universiteit Utrecht.
Partners
  • Het Nederlands Studiecentrum Criminaliteit en Rechtshandhaving (NSCR)
  • Universiteit Utrecht

Het Prison Project is een grootschalig en langlopend onderzoek naar de gevolgen van detentie op het verdere leven van gedetineerden en hun families.  Om dit te onderzoeken zijn ongeveer 1.900 mannelijke gedetineerden gedurende enkele jaren gevolgd en op meerdere momenten bevraagd over hun leven voor, tijdens en na afloop van hun detentie. Op deze manier is gedetailleerde informatie verzameld over hun ervaringen in detentie en over diverse levensdomeinen (o.a. crimineel gedrag, werk- en woonsituatie, sociale netwerk, gezondheid en het welzijn van familieleden). Behalve de gedetineerden zelf, zijn ook partners en enkele kinderen bevraagd over hun leven en de gevolgen van de detentie op hun leven.

Binnen het Prison Project zijn zelf-gerapporteerde gegevens verzameld via gestructureerde interviews en schriftelijke vragenlijsten. Daarnaast zijn gegevens uit diverse bestaande registratie systemen verzameld.

Doelen

De overkoepelende doelen van het project zijn (a) het in kaart brengen van de detentiesituatie in Nederland en hoe gedetineerden hun detentieperiode beleven, (b) het onderzoeken van de effecten van detentie op toekomstig crimineel gedrag en op andere levensdomeinen (zoals arbeidskansen, woonsituatie, financiƫle situatie, gezondheid, gezinsrelaties), en (c) het onderzoeken van factoren die mogelijke effecten van detentie kunnen verklaren.

Het Prison Project is een samenwerkingsverband van onderzoekers van het Nederlands Studiecentrum Criminaliteit en Rechtshandhaving (NSCR), de Universiteit Leiden en de Universiteit Utrecht. Kijk voor meer informatie op de website van het Prison Project: www.prisonproject.nl.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.