Universiteit Leiden

nl en

Jennifer Doekhie

Universitair docent

Naam
Dr. J.V.O.R. Doekhie
Telefoon
+31 71 527 5301
E-mail
j.v.o.r.doekhie@law.leidenuniv.nl
ORCID iD
0000-0003-4790-1079

Jennifer Doekhie is Universitair Docent criminologie bij het Instituut voor Strafrecht & Criminologie.

Meer informatie over Jennifer Doekhie

Jennifer Doekhie is Universitair Docent criminologie bij het Instituut voor Strafrecht & Criminologie. Zij studeerde Criminologie aan de Vrije Universiteit te Amsterdam, voor haar masterscriptie ging zij een jaar naar Zuid-Afrika om etnografisch onderzoek te doen naar het drugsgebruik in Johannesburg. Zij interviewde onder meer drugsgebruikers, drugsdealers, en politie in Johannesburg.

Onderzoek

Na haar studie heeft zij een paar jaren gewerkt als onderzoeker bij het Bonger Instituut voor Criminologie van de Universiteit van Amsterdam (UvA). Hier heeft zij onder andere onderzoek gedaan naar gedetineerde personen, taakgestrafte jongeren, portiers en de drugs-en uitgaanscultuur in Nederland. Na opdrachten voor de Politieacademie en Politie & Wetenschap startte zij haar promotietraject bij het PRISON PROJECT aan het Instituut voor Strafrecht & Criminologie. Voor haar proefschrift (titel: Dimensions of Desistance) heeft zij kwalitatief, longitudinaal onderzoek gedaan onder langer gestrafte gedetineerde personen in Nederland en het proces van stoppen met criminaliteit (‘desistance’). Sinds 2019 is ze als Universitair Docent werkzaam bij de afdeling Criminologie.

Jennifer is sinds 1 januari 2022 als projectleider en onderzoeker verbonden aan het onderzoek ‘Van Bajes naar Buiten’ (link naar deze pagina: https://www.universiteitleiden.nl/onderzoek/onderzoeksprojecten/rechtsgeleerdheid/van-bajes-naar-buiten#) waarin de beleving van het re-integratieproces in kaart wordt gebracht door verschillende groepen personen zowel in als na detentie te interviewen, maar ook re-integratieprofessionals (zoals reclasseringswerkers en casemanagers).

Onderwijs

Jennifer doceert voornamelijk in de masteropleidingen van de opleiding Criminologie. In 2022-2023 is zij als docent betrokken bij Research Proposal en het vak Comparative Criminal Justice Research Methods in de master Comparative Criminal Justice. Daarnaast is ze coördinator van het vak Uitzonderlijk Geweld in de master Forensische Criminologie en verzorgt ze transformatief onderwijs in het keuzevak Leren Achter Tralies (www.universiteitleiden.nl/lerenachtertralies), onderwijs dat plaatsvindt binnen de muren van de gevangenis. Tevens verzorgt zij jaarlijks onderwijs voor reclasseringswerkers en begeleidt zij studenten bij het schrijven van de masterscriptie. 

Universitair docent

  • Faculteit Rechtsgeleerdheid
  • Instituut voor Strafrecht & Criminologie
  • Criminologie

Werkadres

Kamerlingh Onnes Gebouw
Steenschuur 25
2311 ES Leiden
Kamernummer B3.12

Contact

Publicaties

  • Geen relevante nevenwerkzaamheden
Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.