Universiteit Leiden

nl en

Paul Nieuwbeerta

Hoogleraar Criminologie

Naam
Prof.dr. P. Nieuwbeerta
Telefoon
+31 71 527 7642
E-mail
p.nieuwbeerta@law.leidenuniv.nl
ORCID iD
0000-0001-5134-3175

Paul Nieuwbeerta is hoogleraar Criminologie bij de afdeling Criminologie van het Instituut voor Strafrecht & Criminologie.

Meer informatie over Paul Nieuwbeerta

Paul Nieuwbeerta is sinds 2009 hoogleraar Criminologie bij het Instituut voor Strafrecht & Criminologie van de Universiteit Leiden. Daarvoor werkte hij als senior onderzoeker bij het Nederlands Studiecentrum Criminaliteit en Rechtshandhaving (NSCR) (2000-2009) en als Universitair Docent en KNAW-onderzoeker bij de Afdeling Sociologie van de Universiteit Utrecht (1995-2000). Zijn promotieonderzoek verrichtte hij bij de Afdeling Sociologie van de Radboud Universiteit Nijmegen (1990-1995).

Onderwijs

Paul Nieuwbeerta coördineert en geeft onderwijs in de bachelor- en masterfase van de Opleiding Criminologie.

Hij verzorgt – samen met anderen – de cursussen Inleiding CriminologieCriminologie voor Juristen en Historische Criminologie. Ook  begeleidt hij studenten bij hun Bachelor en Masterscripties.

Voor het onderwijs heeft Paul verschillende onderwijsmethoden ontwikkeld. Hij is bijvoorbeeld (co-)auteur van de boeken Actuele Criminologie, en de Historische Atlas van Misdaad en Straf, en van het Criminologisch Kwartet.

Onderzoek

Het onderzoek van Paul Nieuwbeerta richt zich op de bestudering van de relatie tussen levenslopen van mensen en hun criminele carrières. Speciale aandacht daarbij gaat uit naar de gevolgen van belangrijke levensgebeurtenissen, zoals trouwen, scheiden, werkloos worden en verhuizen, en ervaren justitiële sancties. Met name richt zijn onderzoek zich op de bedoelde en onbedoelde gevolgen van gevangenisstraf op het leven, de levenslopen en criminele carrières van veroordeelden en hun familieleden.

Voor zijn onderzoek verwierf hij onder meer subsidies van de EU, NWO, KNAW, WODC, Dienst Justitiële Inrichtingen, het Ministerie van Justitie, Reclassering Nederland, en het Leids Universiteits Fonds. Ook heeft hij een aantal individuele onderzoeksbeurzen toegewezen gekregen, waaronder een Fellowship van de Koninklijke Academie voor Wetenschappen en een VICI beurs van de Nederlandse organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO).

Paul Nieuwbeerta ontving voor zijn onderzoek onder andere de Excellence Research Award (2017) van de International Corrections and Prison Association (ICPA), en de Thorsten Sellin & Sheldon and Eleanor Glueck Award (2019) van de American Society of Criminology (ASC).

Over de resultaten van zijn onderzoek – samen met zijn promovendi en anderen -verschenen vele publicaties in nationale en internationale toonaangevende wetenschappelijke tijdschriften en vakbladen.

Paul’s onderzoek maakt deel uit van het onderzoeksprogramma Criminal Justice: Legitimacy, Accountability  and Effectivity van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid en sluit aan bij het universitaire profileringsgebied Interaction between legal systems van de Universiteit Leiden.

Onderzoeksprojecten

Paul Nieuwbeerta was de afgelopen jaren betrokken bij diverse onderzoeksprojecten.

Diverse van deze projecten waren kortlopend en relatief kleinschalig.

Paul was ook initiator en (mede-)projectleider van een aantal grootschalige en langlopende onderzoeksprojecten. Binnen deze projecten heeft hij als promotor – samen met collega’s - diverse promovendi begeleidt.

Grootschalige en langlopende onderzoeksprojecten waarbij hij momenteel bij betrokken is, zijn:

 • Het leven in Detentie (Life in Custody - LIC).  Dit onderzoek brengt het leven en leefklimaat (inclusief de voeding) van gedetineerden in alle Penitentiaire Inrichtingen in Nederland in kaart. Ook wordt onderzocht in hoeverre het leefklimaat samenhangt met het door medewerkers van de PI’s ervaren werkklimaat. Verder wordt onderzocht in hoeverre het leef- en werkklimaat gevolgen heeft voor gedragingen en het welzijn van gedetineerden tijdens detentie, en hun leefsituatie en crimineel gedrag na detentie.
 • Projectleiders: Hanneke Palmen (UL) & Paul Nieuwbeerta (UL) & (voor de voedingsprojecten) An-Sofie van Houche (VUB)
  Promovendi (promotiejaar): 
  Francesca van Ravenstein (2027), Sophie Martens (2027), Bram de Heide (2026), Elisabeth Groeneveld (2026), Jan Maarten Elbers (2024), Amanda Pasma (2023), Maria Berghuis (2022)

   
 • Het Prison Project. Dit onderzoek richt zich op de bestudering van bedoelde en onbedoelde gevolgen van detentie op het verdere leven van gedetineerden en hun families. Voor dit project zijn 1.904 mannen die tussen oktober 2010 en april 2011 in een Huis van Bewaring binnenkwamen gedurende enkele jaren gevolgd en op meerdere momenten bevraagd over hun leven voor, tijdens en na afloop van hun detentie. Op deze manier is gedetailleerde informatie verzameld over hun ervaringen in detentie en over diverse levensdomeinen (o.a. crimineel gedrag, werk- en woonsituatie, sociale netwerk, gezondheid en het welzijn van familieleden). Daarnaast zijn registratiedata vanuit diverse bronnen over deze mannen en hun familieleden verzameld. 
  Projectleiders: Anja Dirkzwager (NSCR) en Paul Nieuwbeerta (UL)
  Promovendi (promotiejaar): Matthias Hall (2024), Franziska Yasrebi – De Kom (2024), Jennifer Doekhie (2019), Maaike Wensveen (2019), Susanne van ’t Hoff (2018), Anouk Bosma (2017), Ellen Raaijmakers (2017), Ruben de Cuyper (2015), Karin Beijersbergen (2015), Anke Ramakers (2014), Hilde Wermink (2014).


  Grootschalige en langlopende onderzoeksprojecten waarbij Paul eerder betrokken was, zijn:
   
 • Moord en Doodslag in Nederland, 1992-2006
  Projectleider: Paul Nieuwbeerta
  Promovendi (promotiejaar): Soenita Ganpat (2014), Marieke Liem (2010)
   
 • Slachtoffers van Criminaliteit
  Projectleider: Paul Nieuwbeerta
  Promovendi (promotiejaar): Heike Goudriaan (2006)
   
 • Criminele Carrière en Levensloop Studie (CCLS)
  Projectleiders: Paul Nieuwbeerta en Arjan Blokland (NSCR)
  Promovendi (promotiejaar): Marieke van Schellen (2012),  Marieke van der Rakt (2011), Arjan Blokland (2005)

Hoogleraar Criminologie

 • Faculteit Rechtsgeleerdheid
 • Instituut voor Strafrecht & Criminologie
 • Criminologie

Werkadres

Kamerlingh Onnes Gebouw
Steenschuur 25
2311 ES Leiden
Kamernummer B3.27

Contact

Publicaties

Activiteiten

 • Geen relevante nevenwerkzaamheden
Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.