Universiteit Leiden

nl en

Joni Reef

Universitair docent

Naam
Dr. J. Reef
Telefoon
+31 71 527 8596
E-mail
j.reef@law.leidenuniv.nl

Joni Reef is universitair docent criminologie en research fellow bij de afdeling Criminologie aan de Universiteit van Leiden.

Meer informatie over Joni Reef

Joni Reef is universitair docent criminologie en research fellow bij de afdeling Criminologie aan de Universiteit van Leiden.

Zij is lid van de Opleidingscommissie van Rechtsgeleerdheid, en van de toelatingscommissie Master Criminologie, en is docent en coördinator van het Bachelor vak ‘Ontstaan en Ontwikkeling van Crimineel Gedrag’, het Master vak ‘Forensische Psychiatrie’ en begeleidt bachelor- en masterscripties. Ook is zij sinds 2010 bestuurslid van de Nederlandse Vereniging voor Criminologie (NVC).

Onderzoek

Op dit moment vormt zij samen met Prof. Dr. P. Nieuwbeerta, Dr. A. Dirkzwager en Prof. Dr. P. van der Laan de stuurgroep van het Prison Project. De onderzoeksgroep van dit project bestaat uit een aantal promovendi en seniorenonderzoekers van de Universiteit Leiden, de Universiteit Utrecht en het NSCR, en richt zich op de bestudering van bedoelde en onbedoelde gevolgen van gevangenisstraf. Het project vormt een onderdeel van het onderzoeksprogramma Criminal Justice: Legitimacy, Accountabilty and Effectivity van het Instituut voor Strafrecht & Criminologie van de Universiteit Leiden.  

Joni Reef publiceert nationaal en internationaal over bedoelde en onbedoelde effecten van gevangenisstraf, determinanten van straftoemeting, houdingen ten aanzien van de legitimiteit van het strafrechtelijk systeem. Binnen het Prison Project houdt zij zich hoofdzakelijk bezig met het effect van paternale detentie op het welzijn van partners en kinderen. Hierbij richt zij zich op welzijn van kinderen op het gebied van fysieke gezondheid, gedrags- en emotionele problemen, sociaal welzijn, schoolfunctioneren en jeugdcriminaliteit. Ook heeft zij grootschalig onderzoek uitgevoerd onder vaders in detentie en houdt zij zich bezig met vader-kind relaties bij gedetineerden, gezinsbenadering in de gevangenis en vaderschap in detentie.

Joni Reef studeerde Ontwikkelingspsychologie en Neuropsychologie aan de Universiteit van Maastricht. Op de afdeling Neurocognitie van de Faculteit Psychologie in Maastricht deed zij psychofysiologisch onderzoek naar de cognitieve capaciteiten van kinderen met het Prader-Willi Syndroom. Bij de Universiteit Utrecht gaf zij communicatie en attitude onderwijs aan de Faculteit Geneeskunde. Bij de Erasmus Universiteit Rotterdam ontwikkelde zij binnen het Instituut voor Psychologie onderwijsprogramma’s. Aan de afdeling Kinder- en Jeugdpsychiatrie van het Erasmus Medisch Centrum te Rotterdam voerde zij haar promotieonderzoek uit en gaf zij onderwijs.

In 2010 verdedigde zij met succes haar proefschrift Adult Consequences of Child Psychopathology. Haar promotieonderzoek richtte zich op de ontwikkeling van gedrags- en emotionele problemen van kindertijd tot in volwassenheid. Naast ontwikkelingstrajecten van antisociaal gedrag onderzocht zij het effect van vroeg probleemgedrag op crimineel gedrag in volwassenheid. In juli 2009 werd zij aangesteld als postdoc bij de afdeling Criminologie in Leiden.

 

Universitair docent

  • Faculteit Rechtsgeleerdheid
  • Instituut voor Strafrecht & Criminologie
  • Criminologie

Werkadres

Kamerlingh Onnes Gebouw
Steenschuur 25
2311 ES Leiden
Kamernummer C1.18

Contact

Publicaties

  • Council for Penal Cooperation (PC-CP) / Council of Europe Scientific expert to PC-CP on Violence in Institutions for Juvenile Offenders
  • European Society of Criminology Member Workinggroup 'Prison Life & Effects of Imprisonment'
  • Nederlandse Vereniging voor Criminologie Bestuurslid NVC

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie