Universiteit Leiden

nl en

Straf- en strafprocesrecht (LL.M.)

Studieprogramma

In deze afstudeerrichting verdiep je je niet alleen in het strafrechtelijk stelsel en de onderliggende regelingen en beginselen, maar word je ook getraind in praktische en academische vaardigheden. Je schrijft processtukken, houdt een referaat, doet wetenschappelijk onderzoek en zit wetenschappelijke bijeenkomsten voor.

Overzicht programma:

Semester 1:

  • ILS-Rechtshandhaving in domeinoverstijgend perspectief
  • Fundamenten
  • Privatissimum
  • Sanctierecht
  • Bijzonder Straf(proces)recht

Semester 2:

  • Europees strafrecht
  • Practicum
  • Strafrechtelijk bewijs
  • Scriptie 

Wij maken gebruik van uiteenlopende onderwijsvormen, naast de bekende hoorcolleges en werkgroepen. Wij vinden het zeker in de master belangrijk om studenten te ontmnoeten en met elkaar in gesprek te gaan over de voorgeschreven stof. Om die reden worden de meeste onderwijsvormen alleen fysiek gegeven.

Meer informatie over de vakken kan je vinden in de studiegids.

Masterscriptie

Je rond je master af door het schrijven van een scriptie. Dat doe je volgens een vast scriptietraject. Je schrijft zelfstandig een onderzoeksvoorstel en krijgt daarna enkele maanden individuele begeleiding bij jouw onderzoek door een van de collega’s van de afdeling strafrecht. Je dient te laten zien dat je – onder begeleiding – in staat bent een juridisch vraagstuk of probleem te herkennen, hierover een vraag- of probleemstelling te formuleren en beargumenteerd tot een beantwoording en/of oplossing te komen met behulp van zelf gevonden regelgeving, jurisprudentie en wetenschappelijke literatuur. Kennis, theorie, inzicht en vaardigheden moeten methodologisch worden toegepast en mede via een kritische oordeelsvorming beargumenteerd tot uitdrukking worden gebracht in een helder wetenschappelijk betoog van 10.000 à 15.000 woorden (inclusief noten en exclusief literatuurlijst).

Deeltijd onderwijs

Hoewel het mogelijk is je in te schrijven voor de deeltijd-variant, verschilt dit in de praktijk niet van de voltijd-variant. De hoorcolleges en werkgroepen worden voor zowel deel-als voltijdstudenten fysiek (en doorgaans overdag) aangeboden en op verschillende dagen gedurende het jaar georganiseerd. Sommige vakken bieden opnamen van deze hoorcolleges aan. Deze worden een week voorafgaand aan het tentamen gepubliceerd. De werkgroepen worden niet opgenomen. Wel is het vaak mogelijk je in te schrijven in een werkgroep naar keuze in het geval er verschillende werkgroepen op één dag worden aangeboden. Let er daarbij op dat aanwezigheid bij sommige vakken verplicht is. Dit is bijvoorbeeld het geval bij privatissimum en practicum.

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie.