Universiteit Leiden

nl en

Straf- en strafprocesrecht (LL.M.)

Studieprogramma

In deze afstudeerrichting verdiep je je niet alleen in het strafrechtelijk stelsel en de onderliggende regelingen en beginselen, maar word je ook getraind in praktische en academische vaardigheden. Je schrijft processtukken, houdt een referaat, doet wetenschappelijk onderzoek en zit wetenschappelijke bijeenkomsten voor.

De afstudeerrichting straf- en strafprocesrecht biedt op allerlei manieren verdieping én verbreding van hetgeen je in de Bachelorfase over het strafrecht hebt geleerd. Zo krijg je verdieping op de beginselen van het strafrecht, het materieel en het formele strafrecht en verbreding door onder meer sanctierecht, een wat meer criminologische georiënteerde benadering van het strafrecht en Internationaal en Europees strafrecht.

De studie wordt afgesloten met een scriptie. Bovendien heb je de mogelijkheid om stage te lopen bij bijvoorbeeld een rechtbank, een gerechtshof of het Openbaar Ministerie. Een stage is niet verplicht, maar vormt wel een waardevolle aanvulling op de opleiding.

Kijk voor een overzicht van het programma voor het komend studiejaar op de website van de afdeling strafrecht.

Pluspunten van de studie

Als student van de Leidse master Straf- en strafprocesrecht profiteer je van:

  • het intensieve onderwijs, met de unieke actieve onderwijsvormen Practicum en Privatissimum; 
  • de uitstekende hoogleraren en docenten;
  • de binding met de strafrechtspraktijk, waardoor je onder meer uitstekende stagemogelijkheden hebt;
  • de goede reputatie van de Leidse Rechtenfaculteit, zowel bij het vinden van een eventuele stageplek als in je latere carrière;
  • de uitstekende bibliotheek van de Rechtenfaculteit in Leiden, en ook de bibliotheek van het Vredespaleis in Den Haag, een van de grootste juridische bibliotheken ter wereld.

De masterscriptie is het sluitstuk van de opleiding. Je doet in hoge mate individueel, zelfstandig, wetenschappelijk onderzoek naar een juridisch onderwerp vanuit een (rechts)filosofische invalshoek. Je dient te laten zien dat je – onder begeleiding – in staat bent een juridisch vraagstuk of probleem te herkennen, hierover een vraag- of probleemstelling te formuleren en beargumenteerd tot een beantwoording en/of oplossing te komen met behulp van zelf gevonden regelgeving, jurisprudentie en wetenschappelijke literatuur. Kennis, theorie, inzicht en vaardigheden moeten methodologisch worden toegepast en mede via een kritische oordeelsvorming beargumenteerd tot uitdrukking worden gebracht in een helder wetenschappelijk betoog van 10.000 à 15.000 woorden (inclusief noten en exclusief literatuurlijst).

Tijdens een stage werk je voor een aaneengesloten periode bij een organisatie, bijvoorbeeld een ministerie of internationaal bedrijf. Een goede manier om te ontdekken hoe het werk je bevalt.

Een stage is echter niet bij iedere specialisatie een verplicht onderdeel. Het bureau Studenten Loopbaan Service van de Universiteit Leiden en de facultaire loopbaancoach helpen je graag om een geschikte stageplek te vinden. Ook hebben docenten een groot netwerk waar regelmatig stageplaatsen beschikbaar komen. Kijk voor sollicitatietips en een actueel overzicht in Nederland en het buitenland op: Studenten Loopbaan Service Op de facultaire website vind je een overzicht van het aanbod aan stageplaatsen, bijbanen en vacatures dat bij ons binnenkomt.

Een studieperiode in het buitenland is de kans om je horizon te verbreden. Specialistische kennis die in Leiden niet voorhanden is, vind je soms wel bij een universiteit in het buitenland. Je leert je redden in een onbekende omgeving. Je verbetert je talenkennis en vergroot je kansen op de arbeidsmarkt. Last but not least, je leert internationaal te denken. Hiervoor ga je al  tijdens je bachelor plannen maken.

Op een buitenlandse universiteit kun je vakken volgen die in Leiden niet worden gegeven. Of je kunt je verdiepen in onderwerpen waar in Leiden minder aandacht voor is. De rechtenfaculteit werkt samen met vele gerenommeerde universiteiten in Europa, zoals Oxford, Parijs, Siena, Oslo, Granada en Zürich. Maar ook wereldwijd heeft de opleiding goede contacten. Zo kun je bijvoorbeeld studeren in China aan de Shanghai International Studies University.

Voor meer informatie: Bureau Internationaal Onderwijs

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie.