Universiteit Leiden

nl en

Michiel van der Wolf

Hoogleraar Forensische Psychiatrie

Naam
Prof.dr.mr. M.J.F. van der Wolf
Telefoon
+31 71 527 2239
E-mail
m.j.f.van.der.wolf@law.leidenuniv.nl

Mischiel van der Wolf is hoogleraar Forensische Psychiatrie bij het Instituut voor Strafrecht & Criminologie.

Meer informatie over Michiel van der Wolf

Michiel van der Wolf is psycholoog en jurist. Aan de Vrije Universiteit te Amsterdam rondde hij op masterniveau zowel de studie psychologie (richting klinische forensische psychologie) als rechtsgeleerdheid (richtingen strafrecht en criminologisch-juridisch) cum laude af. Hij begon zijn loopbaan in 2003 als psycholoog-stagiair in de toenmalige tbs-klinieken Flevo Future - De Singel (in de Bijlmer Bajes te Amsterdam) en de Meijerskliniek (te Utrecht), die later zijn opgegaan in de Oostvaarderskliniek. Hij maakte daar een roerige periode mee, waarin enkele geruchtmakende recidives in het tbs-veld uiteindelijk leidden tot een parlementair onderzoek.

Dat was indirect ook de aanleiding voor het feit dat hij als promovendus de overstap naar de Erasmus Universiteit Rotterdam maakte, alwaar hij in 2012 promoveerde op een proefschrift over de historische achtergronden van toentertijd actuele knelpunten ten aanzien van de tbs, getiteld: TBS - veroordeeld tot vooroordeel. De multidisciplinariteit van het onderzoek wordt gereflecteerd door zijn promotoren, Paul Mevis en Hjalmar van Marle, respectievelijk hoogleraar strafrecht en forensische psychiatrie. Tot aan de start van zijn aanstelling in Leiden blijft Van der Wolf nog voor één dag in de week werkzaam als universitair hoofddocent aan de Erasmus Universiteit Rotterdam, waar hij vijftien jaar mede het onderwijs in de forensische psychiatrie vorm heeft gegeven.

Grensvlak

Hij publiceert veel over onderwerpen op het grensvlak van gedragskunde en strafrecht. Recentelijk was hij als redacteur betrokken bij de totstandkoming van het onderwijsboek Forensische Psychiatrie en de rechtspraktijk. Ook is ook redacteur van het handboek Gedragskundige rapportage in het strafrecht en van het te verschijnen Safeguarding the Quality of Forensic Assessment in Sentencing: A Review Across Western Nations (Routledge: International perspectives on forensic mental health). Dat was een uitvloeisel van een Veni-beurs van NWO, waarvoor hij in samenwerking met het Nederlands Instituut voor Forensische Psychiatrie en Psychologie ook een vignet-studie deed naar de mate van overeenstemming tussen gedragskundige pro Justitia rapporteurs. Gedurende de het onderzoek was hij voor een jaar Visiting Fellow aan Clare Hall College van de Universiteit van Cambridge.

Ook is hij verbonden aan de Psychology and Law Evidence Database, als reviewer, en het Mental Health, Law & Policy Institute van Simon Fraser University. Tevens is hij raadsheer-plaatsvervanger bij het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden en rechter-plaatsvervanger bij de Rechtbank Amsterdam. Hij is voorzitter van het Lutje Psychiatrisch Juridisch Gezelschap in Groningen en bestuurslid van het Amsterdams Psychiatrisch Juridisch Gezelschap.

Hoogleraar Forensische Psychiatrie

  • Faculteit Rechtsgeleerdheid
  • Instituut voor Strafrecht & Criminologie
  • Criminologie

Werkadres

Kamerlingh Onnes Gebouw
Steenschuur 25
2311 ES Leiden
Kamernummer FLEX

Contact

Publicaties

Activiteiten

  • Gerechtshof Arnhem - Leeuwarden Raadsheer plaatsvervanger
  • Rijksuniversiteit Groningen Associate professor Criminal Law
  • Rechtbank Amsterdam Rechter plaatsvervanger
Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.