Universiteit Leiden

nl en

Straf- en strafprocesrecht (LL.M.)

Over de opleiding

Straf- en strafprocesrecht is een afstudeerrichting van de master Rechtsgeleerdheid aan de Rechtenfaculteit van Universiteit Leiden.

Waarom deze studie?

Deze afstudeerrichting leidt je op tot veelzijdig en kritisch jurist en geeft je – naast generalistische kennis en vaardigheden die iedere jurist nodig heeft – de bagage die je nodig hebt in de strafrechtspraktijk. In deze opleiding verwerf je niet alleen veel kennis over het strafrecht in al zijn aspecten, maar wordt ook een stevig fundament gelegd onder die kennis. Het strafrecht wordt steeds bestudeerd in relatie tot de grondslagen van het strafrechtelijk stelsel en geplaatst in de context van de rechtspolitieke omgeving waarin het stelsel functioneert en waardoor het stelsel ook weer voortdurend wordt beïnvloed. Er is dus volop aandacht voor de verschuivende juridische en maatschappelijke context waarin het strafrechtelijk stelsel zich bevindt.

Contact met de praktijk

Onze onderwijsthema’s zijn actueel en worden gevoed door de intensieve contacten die het Instituut voor Strafrecht en Criminologie heeft met de praktijk, zoals de rechtbanken in Den Haag en Haarlem en het Openbaar Ministerie in Den Haag. Vrijwel alle docenten uit de master zijn zelf ook werkzaam in de praktijk, meestal als rechter-plaatsvervanger.

De afstudeerrichtingen van de master Rechtsgeleerdheid zijn dusdanig samengesteld dat je aan de eisen van het Civiel Effect zou kunnen voldoen na afronding van de master. Dit is mede afhankelijk van je behaalde bachelordiploma. Als je aan de vereisten van het Civiel Effect voldoet kun je toegang verkrijgen tot de zogeheten juridische togaberoepen, zoals de advocatuur en de rechterlijke macht.

 

In de masteropleiding heb je te maken met verschillende onderwijsvormen:

  • Hoorcolleges en werkgroepen, waarin gedreven docenten de leerstof presenteren en die verbinden met de actualiteit en eigen onderzoek. Van jou wordt verwacht dat je deze colleges voorbereidt door de opgegeven literatuur te bestuderen.
  • Unieke onderwijsvormen privatissimum en practicum. Het onderwijs is intensief door de unieke onderwijsvormen privatissimum en practicum. Tijdens deze intensieve vakken train je vaardigheden die je in de praktijk als jurist nodig hebt. Je debatteert, schrijft stukken en houdt referaten. Het onderwijs vindt plaats in kleine groepen, waardoor er veel ruimte is voor persoonlijke begeleiding door de docent. Bij het privatissimum richt je je intensief op één onderwerp. Je wordt uitgedaagd dit thema van alle kanten te bestuderen en hierop kritisch te reflecteren. Bij het practicum trekt een groot aantal verschillende onderwerpen in een hoog tempo voorbij, waarbij de dagelijkse realiteit van de rechtspraktijk wordt nagebootst. Kijk in de Studiegids voor de invulling.
  • Scriptie. Voor de scriptie voer je zelfstandig een onderzoek uit en verwoord je dit in een wetenschappelijk betoog.

Een tentamen is de afsluiting van een vak. In de master bestaat de tentaminering uit tentamens, het geven van presentaties en/of het schrijven van papers en essays.

Studiebegeleiding

De master is persoonlijk en in kleine groepen. Bij de start van je studie is er een openingsbijeenkomst waarbij te kennismaakt met zowel je collega masterstudenten als je docenten van de opleiding. Tijdens je hele master heb je nauw contact met je docenten waardoor er veel begeleiding is. De studieadviseur van jouw opleiding is de deskundige op het gebied van je studie en eventuele problemen, zoals studievertraging, planning, examenregelingen, etc.

Masterprogramma

Wil je precies weten hoe het masterprogramma Straf- en strafprocesrecht is opgebouwd en welke colleges je volgt?

Bekijk hier het overzicht van alle vakken of meer gedetaileerd in de Studiegids Straf-en Strafprocesrecht.

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie.