Universiteit Leiden

nl en

Straf- en strafprocesrecht (LL.M.)

Toelating en aanmelding masteropleiding

Wil je je graag aanmelden voor Straf- en strafprocesrecht aan de Universiteit Leiden? Doorloop dan de onderstaande stappen. We zien je aanmelding graag tegemoet!

Deze specialisatie maakt deel uit van de master Rechtsgeleerdheid. Als je je voor deze opleiding wilt aanmelden, selecteer dan in studielink eerst de MA Rechtsgeleerdheid (CROHO code: 60084), en vervolgens je specialisatie.

Stappenplan toelating en aanmelding

Dit stappenplan gidst je door de aanmeldprocedure voor Straf-en strafprocesrecht aan de Universiteit Leiden.

Afronding bachelor verplaatsen van vóór 1 september naar vóór 1 oktober 2020

In verband met de corona crisis is voor collegejaar 2020-21 de deadline voor afronding van je bachelor verplaatst van vóór 1 september naar vóór 1 oktober 2020.
Wanneer je van deze mogelijkheid gebruik wilt maken dan moet je dat op tijd aanvragen. Hoe je dat kunt doen, vind je voor Leidse rechtenstudenten en externe studenten op de pagina toelatingseisen.

Mocht je niet voor 1 oktober afstuderen voor de bachelor dan heeft onze faculteit een tweede startmoment op 1 februari 2021. In dat geval moet je je huidige aanmelding intrekken en je opnieuw aanmelden in Studielink voor februari 2021. Let daarbij op de deadlines die voor dit tweede instroommoment gelden.

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie.