Universiteit Leiden

nl en

Encyclopedie en filosofie van het recht (LL.M.)

Na je studie

Als afgestudeerde van de master Encyclopedie en filosofie van het recht zal je merken dat er veel vraag is naar juristen die niet alleen analytisch kunnen denken, maar die ook in staat zijn om het grotere geheel te overzien.

Daarvoor is naast kennis van het positieve recht ook inzicht in de onderliggende beginselen en achterliggende waarden nodig. Daarmee geeft de master niet alleen een wetenschappelijke verdieping aan je rechtenstudie, maar leidt ook tot een meerwaarde op de arbeidsmarkt. De theoretische verdieping van deze master rust je toe om juridische problemen te doordenken en op te lossen, juist wanneer die niet zonder meer kunnen worden opgelost aan de hand van het reeds geldende recht. Ons programma is daarom van grote waarde voor studenten die een positie in de rechterlijke macht of (cassatie)advocatuur beogen, of die wetgevingsjurist hopen te worden. Daarnaast is in deze master bijzondere aandacht voor vaardigheden als zorgvuldig redeneren en goede schrijfvaardigheid, die voor ieder juridisch beroep van wezenlijk belang zijn.

Esmée van Engelen

Alumnus, wetenschappelijk medewerker bij het parket van de Hoge Raad

Esmée van Engelen

"De master bood mij filosofische ideeën en leerstukken over het recht, zonder de rechtspraktijk uit het oog te verliezen."

1. Waarom heeft u destijds gekozen voor de master Encyclopedie en filosofie van het recht?

"Ik zocht naar een bredere context waarin ik het recht kon plaatsen en ik wilde me nog niet op één specifiek rechtsgebied richten. De master encyclopedie en filosofie van het recht was daarom een makkelijke keuze voor mij."

2. Waar bent u nu werkzaam?

"Ik ben werkzaam op het wetenschappelijk bureau (strafrecht) van de Hoge Raad, bij het parket van de advocaat-generaal."

3. Wat is de relevantie van uw gevolgde master in uw huidige werk?

"Ik word in mijn werk onder andere geconfronteerd met juridische vraagstukken inzake het spanningsveld tussen de juridische bronnen en de praktijk. En juist dat soort vragen komen ook in de master aan de orde. Mijn analytische vermogens zijn tijdens de master aangescherpt en het heeft mij een basis geboden van waaruit ik verder kon leren en ontwikkelen."

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie.