Universiteit Leiden

nl en

Encyclopedie en filosofie van het recht (LL.M.)

Na je studie

Als afgestudeerde van de master Encyclopedie en filosofie van het recht zal je merken dat er veel vraag is naar juristen die niet alleen analytisch kunnen denken, maar die ook in staat zijn om het grotere geheel te overzien.

Daarvoor is naast kennis van het positieve recht ook inzicht in de onderliggende beginselen en achterliggende waarden nodig. Daarmee geeft de master niet alleen een wetenschappelijke verdieping aan je rechtenstudie, maar leidt ook tot een meerwaarde op de arbeidsmarkt. De theoretische verdieping van deze master rust je toe om juridische problemen te doordenken en op te lossen, juist wanneer die niet zonder meer kunnen worden opgelost aan de hand van het reeds geldende recht. Ons programma is daarom van grote waarde voor studenten die een positie in de rechterlijke macht of (cassatie)advocatuur beogen, of die wetgevingsjurist hopen te worden. Daarnaast is in deze master bijzondere aandacht voor vaardigheden als zorgvuldig redeneren en goede schrijfvaardigheid, die voor ieder juridisch beroep van wezenlijk belang zijn.

Esmée van Engelen

Alumnus, wetenschappelijk medewerker bij het parket van de Hoge Raad

Esmée van Engelen

"De master bood mij filosofische ideeën en leerstukken over het recht, zonder de rechtspraktijk uit het oog te verliezen."

1. Waarom heeft u destijds gekozen voor de master Encyclopedie en filosofie van het recht?

"Ik zocht naar een bredere context waarin ik het recht kon plaatsen en ik wilde me nog niet op één specifiek rechtsgebied richten. De master encyclopedie en filosofie van het recht was daarom een makkelijke keuze voor mij."

2. Waar bent u nu werkzaam?

"Ik ben werkzaam op het wetenschappelijk bureau (strafrecht) van de Hoge Raad, bij het parket van de advocaat-generaal."

3. Wat is de relevantie van uw gevolgde master in uw huidige werk?

"Ik word in mijn werk onder andere geconfronteerd met juridische vraagstukken inzake het spanningsveld tussen de juridische bronnen en de praktijk. En juist dat soort vragen komen ook in de master aan de orde. Mijn analytische vermogens zijn tijdens de master aangescherpt en het heeft mij een basis geboden van waaruit ik verder kon leren en ontwikkelen."

Jasmine Santoe

Docent

Jasmine Santoe

“Het nadenken over het recht heeft mij gedurende mijn studie altijd meer geïnteresseerd dan het praktisch toepassen van het recht. Deze master leidt de student op tot een generalist binnen het recht, maar eigenlijk nog veel breder dan dat.”

Je leert kritisch nadenken over mens, maatschappij en samenleving als geheel, waarvan het recht een belangrijk onderdeel is. Tegelijkertijd wordt de roep naar generalisten in de beroepspraktijk steeds groter, nu men tot het inzicht is gekomen dat interdisciplinair werken vaak tot betere resultaten leidt, dan het afzonderlijk werken op eilandjes.

Na mijn studie ben ik als consultant en jurist aan de slag gegaan bij een grote financiële consultancy firma. Inmiddels ben ik overgestapt naar een hoger onderwijsinstelling waarin ik beleidsmatig werk combineer met het doceren in verschillende juridische en ethische vakken. 

Ik heb de master als enorm waardevol ervaren en raad het zeker aan. Niet alleen vanwege de interessante stof die door bekwame docenten werd behandeld, maar ook door de mensen waarmee je in aanraking komt. Het type student die voor deze master kiest heeft een vrijwel vanzelfsprekende kritische blik op mens en maatschappij en dat dwingt je om jezelf ook te allen tijde kritisch te verhouden tot alles wat er besproken en bestudeerd wordt. Daar leer je naar mijn mening heel veel van. 

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie.