Universiteit Leiden

nl en

Encyclopedie en filosofie van het recht (LL.M.)

Over de opleiding

Encyclopedie en filosofie van het recht is een afstudeerrichting van de master Rechtsgeleerdheid aan de gerenommeerde Rechtenfaculteit van Universiteit Leiden. Deze unieke studie richt zich op de filosofische vragen en ideeën die ten grondslag liggen aan het recht, in de brede zin van het woord.

Waarom Leiden volgens prof. Kinneging en docent Molier?

Vanwege de gekozen cookie-instellingen kunnen we deze video hier niet tonen.

Bekijk de video op de oorspronkelijke website of

Waarom deze studie?

Deze uitdagende master is uniek binnen en buiten Nederland en biedt onderwijs van hoogleraren die een actieve bijdrage leveren aan actuele vraagstukken. Je verdiept en verbreedt je juridische kennis en hebt een toegevoegde waarde ten opzichte van andere juristen op de arbeidsmarkt doordat je in staat bent met behulp van een (rechts)filosofische reflectie de juridische waan van de dag te overstijgen. 

Een goed jurist

Met de master Encyclopedie en filosofie van het recht word je een completer jurist. Immers, een goed jurist heeft niet alleen kennis van het recht, maar kan deze ook plaatsen in het bredere kader van theorieën, beginselen, waarden en idealen die aan het rechtsstelsel ten grondslag liggen. Je vergroot je inzicht in het recht, en ook je vaardigheid in het vinden van creatieve en analytisch verantwoorde oplossingen voor praktisch-juridische problemen. Rechtsfilosofische en rechtstheoretische theorieën worden telkens in het licht van de maatschappelijke actualiteit besproken.

De afstudeerrichtingen van de master Rechtsgeleerdheid zijn dusdanig samengesteld dat je aan de eisen van het Civiel Effect zou kunnen voldoen na afronding van de master. Dit is mede afhankelijk van je behaalde bachelordiploma. Als je aan de vereisten van het Civiel Effect voldoet kun je toegang verkrijgen tot de zogeheten juridische togaberoepen, zoals de advocatuur en de rechterlijke macht.

 

In de masteropleiding heb je te maken met verschillende onderwijsvormen:

  • Hoorcolleges en werkgroepen, waarin gedreven docenten de leerstof presenteren en die verbinden met de actualiteit en eigen onderzoek. Van jou wordt verwacht dat je deze colleges voorbereidt door de opgegeven literatuur te bestuderen.
  • Scriptie. Voor je scriptie voer je zelfstandig een onderzoek uit en verwoord je dit in een wetenschappelijk betoog.

Een tentamen is de afsluiting van een vak. In de master bestaat de tentaminering uit tentamens, het geven van presentaties en/of het schrijven van papers en essays.

Studiebegeleiding

De master is persoonlijk en in kleine groepen, doorgaans rond de 30 tot 45 studenten. Bij de start van je studie is er een openingsbijeenkomst waarbij te kennismaakt met zowel je collega masterstudenten als je docenten van de opleiding. Tijdens je hele master heb je nauw contact met je docenten waardoor er veel begeleiding is. De studieadviseur van jouw opleiding is de deskundige op het gebied van je studie en eventuele problemen, zoals studievertraging, planning, examenregelingen, etc.

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie.